Concert Arnhems Slavisch Koor

Het Arnhems Slavisch Koor (ASK) geeft zondag 25 november 2018 om 15.00 uur een concert in de “Opstandingskerk”, Rosendaalseweg 505 in Arnhem.
Het is inmiddels bijna traditie ons jaarconcert in november te houden voor liefhebbers van onze muziek.Het koor zingt  a capella uit de traditie van kerkgezangen,  kloosterzang en volksliederen, waaronder nieuw repertoire.
Het ASK staat onder leiding van Svetlana van Wielink.Zij volgde haar conservatoriumopleiding aan de Saint Petersburg State University of Culture en Arts.
Sinds 2007 werkt zij met een palet aan koren. Haar rijke ervaring met en diepgaande kennis van de Russische muziek brengt zij met liefde over in haar Nederlandse werk.
Toegang €15,- (incl.koffie/thee) Kaarten verkrijgbaar via koorleden en bij de ingang  van de kerk  of via www.arnhemsslavischkoor.nl

 

Koor CantAnimus

In het kader van Allerzielen zingt het koor CantAnimus onder leiding van componist Casper van der Vinne zijn Requiem veur mien Moe, Ave Maria en Onze Vader, omlijst met liederen van onder meer Bach, Schonberg en Schubert. Entree gratis, vrijwillige bijdrage.
Zaterdag 3 nov. om 20.00 uur in de R.K. Kerk Heilige Bavo  te AngerenZondag 4 nov. om 15.00 uur R.K. kerk St. Bernulphus Oosterbeek

Gerrit Lammers

Gesprekskring over de gelijkenissen

Donderdag 25 oktober: de gelijkenis van deze keer spreken we aan de hand van een gelijkenis van Jezus over ‘boze geesten’. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat doen we er tegen? Welkom, we beginnen om half drie in de Salvatorkerk. Ons groepje van 7 kan wel wat aanvulling gebruiken: kom gerust een keer meedoen!

Opbrengst noodhulpcollecte

Afbeeldingsresultaat voor collecte

Afgelopen zondag was de eerste collecte een noodhulpcollecte voor slachtoffers van de aardbevingen op het eiland Sulawesi.
Tot nu toe (16 oktober) is de opbrengst:  Collectes: € 1865,42.Giften  : € 1527,50 Totaal : € 3392,92Er is trouwens nog steeds de mogelijkheid om geld te storten op het rekeningnummer van het College van Diakenen:  NL33FVLB 0635 8006 67 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Sulawesi.  De opbrengst wordt verdubbeld..

Bijbels culinair: “De bruiloft van Kana”

Zaterdag 27 oktober is er weer “Bijbels Culinair” in de Salvatorkerk. Het thema is dit maal “De bruiloft van Kana”. We willen met zijn allen een reeks van tapas maken, die – met enige fantasie- op de bruiloft te Kana geserveerd hadden kunnen worden en dit natuurlijk met zijn allen nuttigen. De recepten en ingrediënten zijn aanwezig, specifieke voorkennis is niet nodig.

Om 16 uur willen we beginnen met koken en om ca. 18 uur gaan we aan tafel. De activiteit is zowel geschikt voor volwassenen als kinderen. Kinderen koken onder begeleiding van hun eigen ouder/ verzorger. Als mensen geen tijd hebben om te koken, maar wel willen mee-eten is dit ook mogelijk.

Graag voor 24 oktober aanmelden via de mail: geertruida.vanharten@live.nl Hierbij aangeven met hoeveel personen je komt en of je komt koken en eten of alleen eten. Kosten; een bijdrage naar eigen inzicht.

Lezing ‘Dilemma’s rondom levenseinde’

De levensverwachting neemt steeds meer toe. Dilemma’s zijn er rondom kwantiteit en kwaliteit van leven. Moet de huidige Euthanasiewet opgerekt worden? Wat is de waarde van een eerder afgegeven schriftelijke wilsverklaring, als de betrokkene bij gevorderde ziekte zijn wil niet meer kan bevestigen? Waar liggen de mogelijkheden en grenzen van het recht op zelfbeschikking bij een zogenaamd ‘voltooid’ leven?

Op woensdag 31 oktober, om 20.00 uur, zal prof. dr. Rutger Jan van der Gaag deze dilemma’s rondom levenseinde kritisch bespreken. De lezing vindt plaats in de Voorhof, Kastanjelaan 22e, Arnhem. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag spreekt vanuit een persoonlijke ervaring en vanuit zijn betrokkenheid als huisarts, psychiater, als voorzitter van de artsenvereniging KNMG, en in de actualiteit vanuit zijn rol als voorzitter van de werkgroep ‘Vragen rondom het Voltooide Leven’ van de Remonstrantse Broederschap.

‘Iemand verliezen en toch weer verder gaan’

Vanaf januari 2019 start er weer een nieuwe rouwgroep.

Tot nu toe zijn er ieder jaar voldoende deelnemers om de groep te laten doorgaan. Bij de evaluatie blijkt keer op keer dat het effect heeft gehad en dat men er sterker uit is gekomen….alleen al je verdriet kunnen delen met lotgenoten werkt helend.
Mocht u meer informatie willen bel of mail me dan.Op de poster en de folders in beide kerken vindt u de gegevens.
Start 7 januari, 10.00 uur Emmaüskapel.
U heeft nog tot 30 november om u op te geven.
Hubertien Oostdijk-van Andel
oostdijkvanandel@hetnet.nl of 026-3237577

Liturgie

Na de gemeentevergadering werd ik aangesproken ( Hubertien Oostdijk van Andel) dat de nieuwe liturgie ontbreekt met wat uitleg op de website.
In de tweede bijlage het stukje wat ik daarvoor toen geschreven heb en in de eerste bijlage de nieuwe liturgie.
Belangrijk, deze liturgie is bepaald niet voor de eeuwigheid….in de laatste lit.cie vergadering spraken we af dat we over een half jaar weer evalueren en dat zal ongetwijfeld tot wijzigingen leiden.
Nieuwe liturgie
Voorlopige liturgieopzet vanaf 1 juli 2018
Hubertien Oostdijk

 

Zondag 21 oktober: dienst in twee kerken   

Afbeeldingsresultaat voor eusebiuskerk

Volgende zondag verzorgt onze wijkgemeente de kerkdienst in de Eusebiuskerk (aanvang 10:15 uur). Ds. Hubertien Oostdijk gaat voor en gospelkoor Voices zingt. Maar omdat onze kerkenraad van mening is dat er op deze zondag ook gelegenheid hoort te zijn om in Zuid ter kerke te gaan, is er tevens dienst in de Salvatorkerk (10:00 uur), met ds. Ingrid Lodewijk als voorganger. Let wel: alleen in de Eusebiuskerk is er op deze zondag kinderdienst!

Kerkkeuze Arnhem-Zuid

Tijdens de gemeenteavond van 4 oktober zijn de voorstellen van de Werkgroep Kerkkeuze gepresenteerd. Er is uitleg gegeven over het tijdpad en de werkwijze van de werkgroep. Het advies van de werkgroep is dat gekozen wordt voor de Salvatorkerk als vierplek en dat De Kandelaar behouden wordt als steunpunt.
Om het stedelijke College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad te overtuigen van de wenselijkheid om De Kandelaar niet te verkopen, moet er een goed businessplan worden opgesteld waaruit onomstotelijk blijkt dat het behouden van De Kandelaar niet duurder is dan het verkopen. Aan de wijkraad van kerkrentmeesters is gevraagd om een dergelijk businessplan op te stellen.
lees meer