Zondagochtendgesprek

Sinds april 2017 organiseren Salvatorkerk, de Kruiskerk en de Emmauskapel elke 5e zondag van de maand een gesprek waarin een wijkbewoner, of iemand die veel van doen heeft met de wijk Malburgen, centraal komt te staan met zijn/haar inzet. Dat gesprek vindt steeds plaats in de Emmauskapel. Op 30 juli a.s. is de volgende gespreksbijeenkomst:

Kerken in gesprek met Malburger Michel Petri

wie is hij?

wat doet hij voor Malburgen?

en waarom?

BENIEUWD??? Kom dan naar de Emmauskapel op zondag 30 juli, 10-11 uur. St. Gangulphusplein 5, 026-321 13 11 www.eusebiusparochie.nl

Kerkdienst in Gelredome

Op zondag 2 juli is er een gezamenlijke kerkdienst van allerlei kerken uit Arnhem. Diverse kerken hebben hun kerkdienst die ochtend verplaatst naar het Gelredome. Thema van deze viering is Arnhem Aan. Samen met vele anderen vieren we het feest van licht. We kijken naar de lichtpunten die in de stad zichtbaar zijn, van kleurrijke initiatieven en ontmoetingen, tot mooie architectuur en natuur. We zingen, aanbidden, luisteren naar de bron van het licht, God. Deze viering is samen met mensen vanuit allerlei kerken in en rond Arnhem en iedereen die hier graag bij wil zijn. We vieren dit dan ook met jong en oud. Voor de kinderen is er een fantastisch programma en voor de allerkleinsten is er oppas.

Kliederkerk 25 juni

Jong en oud gaan samen aan de slag met de bijbelverhalen over Jozef. Jozef de dromer, die een hele mooie jas van zijn vader krijgt. De kinderen krijgen een eigen mantel die ze kunnen versieren. Ook zijn er  buitenactiviteiten waar ze lekker kunnen spelen. Voor de jongeren en volwassenen willen we aan de slag met de problemen waar Jozef tegenaan loopt. Denk aan zijn relatie met zijn broers en de avances van vrouw van Potifar.

Nadat we uitgerommeld zijn, volgt de vertelling van het verhaal van Jozef. Net als in het verhaal willen we het goed afsluiten, met gevulde magen. We eten dus aansluitend gezamenlijk een warme hap! We beginnen om 16.00 uur en om 18.00 uur is het afgelopen.

Agenda op onze website

We herhalen het nog maar eens: we vermelden alle activiteiten graag in de agenda van onze website (kijk maar even iets naar rechts), maar dan moeten we daar wel een berichtje over krijgen. Betreft het een doorlopende gebeurtenis, laat dan ook even weten wat de einddatum is. Is het een gespreksgroep die bijvoorbeeld vijf keer plaatsvindt, nou ja, u begrijpt het, dan graag alle vijf de data. Staat het mailadres van de webmasters al bij uw contactpersonen? Mooi!

Startzondag 2017

Onze startzondag zal plaatsvinden op zondag 10 september in de Kandelaar. Noteert u de datum vast in uw agenda, want dit wilt u niet missen! Het thema is ‘een open hart’. Wilt u koffie voor de dienst, zorg dan dat u voor 9.50 uur binnen bent! Na de viering is er uiteraard koffie en zijn er activiteiten in en om het kerkgebouw heen. We sluiten de activiteiten om circa 13.15 uur af met een maaltijd waarvoor we u willen vragen om brood mee te nemen, dit wordt ’s morgens bij binnenkomst op grote schalen neergelegd.

We zoeken nog mensen die wat lekkers willen bakken voor bij de koffie en mensen die soep willen maken voor bij de maaltijd. In beide kerken hangt een intekenlijst waarop u kunt intekenen. Mogen we op uw hulp rekenen?

Namens de voorbereidingscommissie, Hubertien Oostdijk.

Gemeenteavond 27 juni in De Kandelaar

Zoals al eerder is gemeld wordt er op dinsdag 27 juni een gemeenteavond gehouden. Tijdens de vorige gemeenteavond is opgemerkt dat voorafgaande aan het nemen van besluiten over kerkgebouwen gesproken moet worden over de vraag hoe we met elkaar gemeente willen zijn. Daarom is het thema van deze gemeenteavond:

Hoe willen wij gemeente zijn?

We hebben Martijn Vellekoop, coördinator pioniersplaatsen van de landelijke Protestantse Kerk bereid gevonden om ons iets te vertellen over de vele soorten pioniersplaatsen die er al zijn. We hebben hem gevraagd om daarbij niet alleen aandacht te schenken aan de positieve ervaringen, maar ook aan de valkuilen, die er natuurlijk ook zijn. Na de presentatie van Martijn Vellekoop willen we in groepen met elkaar spreken over de vraag hoe wij gemeente willen zijn in Arnhem-Zuid. Daarbij zal ook de vraag worden gesteld wat we nu zouden kunnen doen om die gewenste situatie te bereiken. De kerkenraad hoopt op een grote opkomst en op een aantal bruikbare ideeën. De gemeenteavond voor de hele wijkgemeente Arnhem-Zuid wordt gehouden op dinsdag 27 juni in De Kandelaar. De avond begint om 19:30 uur, maar de koffie staat klaar vanaf 19:15 uur.

KUNST IN DE KERK III (MUZIEK)

Op de vrijdag voor Pinksteren hadden we in de Salvatorkerk een avond in het kader van “Kunst in de Kerk” en dit keer rond het thema “Muziek”. Een flink aantal gemeenteleden had zich gemeld om individueel of in groepsverband voor elkaar en het publiek  te musiceren. Op heel verschillende wijzen werden zeer diverse muziekwerken ten gehore gebracht, waarbij de musici ook vertelden waarom ze voor die muziek hadden gekozen, wat het betekende en wat het met hen deed. We mogen terugkijken op een heel geslaagde avond. De opbrengst van de collecte voor Kinderen in de knel, een programma van Kerk in Actie, bedroeg € 114,96.

Een warme betrokken gemeente

Wat stonden die 35 boeketten bloemen voor de mantelzorgers zondag prachtig op en voor het liturgisch centrum. Maar hoe krijg je die op de daarvoor bestemde adressen bezorgd? Als diakenen hoop je dat er voldoende gemeenteleden zijn die hiermee willen helpen. Nou die waren er, zelfs meer dan dat er boeketten waren. Namens alle diakenen hartelijk dank aan allen die ons hierbij geholpen hebben.

Spelletjesmiddagen

Op dinsdag 11 juli gaan de spelletjesmiddagen in de Salvatorkerk weer van start. Zoals altijd bent u ook dan weer van harte welkom. Het is altijd gezellig als u iemand meeneemt. We beginnen weer om 14.30 uur met koffie en/of thee en er staan weer veel spelletjes te wachten evenals de sjoelbak. Uiteraard ontbreken een hapje en een drankje ook niet. Graag tot ziens op dinsdag 11 juli! De spelletjesmiddagen gaan door tot dinsdag 5 september.

Rose, Corrie, Pascha, Henny, Anneke

Iemand verliezen en toch weer verder gaan…

Zes bijeenkomsten voor lotgenoten, oktober 2017 tot mei 2018. We bieden aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmorgen, van ongeveer anderhalf uur per keer.