Kerkkeuze Arnhem-Zuid

Afgelopen dinsdag heeft de wijkkerkenraad het definitieve besluit genomen over het advies aan de Algemene Kerkenraad. Aan de Algemene Kerkenraad wordt geadviseerd om:• de Salvatorkerk aan te wijzen als vierplek; • De Kandelaar te behouden als steunpunt en ter verhuur.Verder is afgesproken dat een program van eisen opgesteld zal worden voor de verbouwing en herinrichting van de Salvatorkerk (als vierplek) en dat een Businessplan opgesteld zal worden voor De Kandelaar (als steunpunt). Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben de predikanten zich onthouden van stemming. De overige leden van de wijkkerkenraad hebben unaniem ingestemd met het advies aan de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad vergadert hierover op maandag 17 december en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het advies van de wijkkerkenraad niet zal worden overgenomen. De wijkkerkenraad realiseert zich dat dit voor een aantal gemeenteleden een pijnlijke beslissing is en heeft daarom besloten dat we begin volgend jaar met de mensen die grote bezwaren hebben tegen het genomen besluit in gesprek willen gaan. U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de predikanten of bij Jan van de Lagemaat of Cees van Bruggen. Jan van de Lagemaat, voorzitter

COA middag

Oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog verzorgt op 13 januari 2019, om 15.00 uur een vrolijke muziekmiddag in de COA-asielzoekersopvang aan de Groningensingel. Naast muzikanten, hebben we ook publiek nodig. Hierbij de uitnodiging aan iedereen om mee te doen. Opgave vooraf (tot 6 januari) is nodig, vanwege de veiligheidsvoorschriften. Een geldig identiteitsbewijs moet meegenomen worden. Laten we er samen een leukemiddag van maken! Opgave bij Edith, 06-22462909.

Verspreiding bladen Petrus en Zuiderbries

Verspreiden blad Petrus en Zuiderbries. De bladen Zuiderbries en Petrus liggen klaar in de Salvatorkerk om te verspreiden. Zondagmorgen, maandagavond tussen 19.30 en 20.00 uur en woensdagmorgen tijdens de kraam aan de markt kunnen ze worden opgehaald. We hebben nog een aantal loopwijken waar geen verspreiders voor zijn. Kijkt u even of een gedeelte ook door u kan worden rondgebracht? Wilt u mee gaan helpen om te verspreiden? Geef u op bij Jan van de Lagemaat of Jaap van’t Riet, 026-34271103. Het hoeft maar 3 keer per jaar. Vele handen maken…

Ghana

In juni 2019 ga ik met een aantal klasgenoten naar Ghana. Hiervoor moeten wij geld inzamelen om onze reis te betalen. Daarom gaan wij een aantal acties houden waaronder oliebollen verkopen en een Nieuwjaarsduik, waarvan de opbrengst voor onze reis is. Mocht u oliebollen willen bestellen of mij willen sponsoren voor mijn Nieuwjaarsduik: ik zit op zondag 16 en 23 december in de hal van de kerk met een bestellijst. Ik hoop u te zien. Groeten, Nynke Visscher

Spelletjesmiddagen in de Salvatorkerk

We attenderen u alvast op de komende winterse spelletjesmiddagen in de Salvatorkerk.
Deze starten op dinsdag 8 januari en u bent van 14.30 – 16.30 uur van harte welkom.
Koffie, thee, een hapje en drankje evenals heel veel spellen staan dan weer klaar.
U mag natuurlijk altijd een spelpartner meenemen.
Graag tot ziens!

Themadienst “de geur van……”

Zondag 27 januari 2019
Themadienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, 10:00 uur, De Kandelaar, Den Haagweg 1

‘De geur van….’.
Het verhaal van God en mensen in geuren en kleuren’.

Houd je van de geuren die elk seizoen ons geeft?
Welke geur roept een dierbare herinnering bij je op?
We hebben er met elkaar over gesproken in de gesprekgroep ‘Geloof en leven’,
In deze themadienst voor jong en oud willen we het graag met je delen.
Het gelegenheidskoor van De Zeeg zal zingen.
Wees welkom en zeg het voort!
Mieke Hoek en Anja Vogelzang

Nieuwe tellers voor collecten

In het nieuwe jaar zijn wij op zoek naar nieuwe tellers voor de collecten die elke zondag in de verschillende wijken opgehaald worden. Voorafgaand door een kopje koffie, worden elke dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur de collecten geteld op het kerkelijk bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Het tellen duurt ongeveer anderhalf uur en gebeurt in tweetallen. U zult ongeveer een keer in de maand aan de beurt zijn om de collecten te tellen. Lijkt u het leuk om bij te dragen aan het tellen van de collecten? Dan zien we uw reactie graag voor 21 december tegemoet. Wilt u zich opgeven voor het tellen, dan kunt u een mail sturen naar kb@pgarnhem.nl. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het kerkelijk bureau, telefoonnummer is 026-4420987.

Het College van Kerkrentmeesters

Kaarsvet gevraagd!

Een gemeentelid maakt mooie kleurige kaarsen van overgebleven stompjes en restjes kaarsvet. Nu de decembermaand begonnen is, hebt u die vast wel eens in huis! In de hal van de kerk staat een glazen vaas, waarin u ze kunt deponeren: een verrassende manier om wat ‘licht in de duisternis’ te kunnen brengen! Bij voorbaat dank!

Zingen in de kerst-ochtenddienst

Hou je van zingen? Vind je het leuk om mee te doen aan een kinderkoor in de kerstochtenddienst in de Salvatorkerk? Ben je tussen de 4 en 14 jaar? Geef je dan op! Je ouders krijgen van ons de linkjes van de liedjes zodat je thuis kunt inzingen/oefenen. Natuurlijk oefenen we ook nog één of twee keer samen. Je kunt je opgeven via de mail bij Ingrid de Jonge innie77@live.nl of bij Erna van Eck erna.van.eck@hccnet.nl.

Gesprekskring gelijkenissen: nieuwe deelnemers gezocht

Op donderdag 29 november kwam de kring weer bijeen in de Salvatorkerk, van half drie tot ongeveer vier uur ’s middags. Aan de orde: een gelijkenis over boze geesten uit Mattheus 12: 43-45. Ons groepje is het laatste half jaar wat klein geworden (we zijn met ongeveer zes deelnemers), uitbreiding zou zeer welkom zijn! Wie heeft zin om mee te komen doen?

Pierre Eijgenraam