Kerkperspectief

Nadat Henny Kalisvaart in december 2016 gestopt is als eindredacteur van Kerkperspectief, is haar werk overgenomen door Theo Zijderveld. Hij is echter een betaalde kracht en het was nooit de bedoeling dat hij dit structureel zou gaan doen. We zijn daarom op zoek naar één of twee mensen die de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van Kerkperspectief (de lay-out) voor hun rekening willen nemen. Indien nodig zal er een computerprogramma beschikbaar worden gesteld en kan een cursus worden gevolgd om met het computerprogramma om te gaan. Wie ziet dit als een uitdaging? Meld je bij Bertrand Hoek of bij Jan van de Lagemaat.

Concert op Goede Vrijdag door het Arnhems Slavisch Koor

Het Arnhems Slavisch Koor zingt op Goede Vrijdag in de Kapel van het Klooster in Huissen het concert “Russische Passie”. Er worden liederen gezongen uit de vastentijd, de Goede Week en liederen uit de kloostertraditie. Het programma omvat oude liederen uit de Byzantijnse traditie, maar ook koorwerken van jongere componisten met verrassend mooie klanken. Koorwerken die het afgelopen jaar met bijzondere nauwgezetheid door onze dirigent zijn ingestudeerd. Het Arnhems Slavisch Koor bestaat uit enthousiaste amateurzangers, die allemaal een grote affiniteit hebben met de Russisch orthodoxe kerkmuziek. De aanvang van het concert  is 19.30 uur en de entree is aan de deur € 12.50, in voorverkoop € 10.00.Zie verder de website van het Dominicanenklooster te Huissen.

Kraam op de Markt elke woensdag vanaf 28 maart

In de zomertijd wordt er weer gestart met de Kraam op de Markt. Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom voor een kleine pauze, een goed gesprek, altijd onder het genot van een kop koffie of thee. Vrijwilligers van onze gemeente en van de Eusebiusparochie ontvangen u graag. We zitten bij droog weer en goede temperaturen buiten bij de Salvatorkerk en als het weer niet meewerkt gaan we binnen zitten. Het gaat altijd door. Ideaal om te combineren met een bezoek aan de Markt, maar alleen bij ons langs komen kan natuurlijk ook.

Hartelijke groet namens medewerkers van de Kraam op de Markt.

Bedankavond vrijdag 13 april

Deze avond is voor alle vrijwilligers en allen, die de vrijwilligers ondersteunen bij hun werk en hun kinderen welkom vanaf 17.00 uur. Om ongeveer kwart voor zes begint de maaltijd. De avond duurt tot ongeveer half tien. Verdere informatie is te vinden in de nieuwe brief en op de site. Opgave is nodig i.v.m. de maaltijd. U kunt u opgeven bij henkodijk@hotmail.com en via formulieren die in de kerken te verkrijgen zijn.

Kerkcafé “Christen zijn en politiek actief” was een goede avond

Afgelopen vrijdag 9 maart was er een kerkcafé in de Salvatorkerk met als vraagstelling: Christen zijn en politiek actief, kan dat?. Er waren een kleine 30 aanwezigen en die hadden een goede avond. Die politici die ook christen zijn presenteerden zich en daarna gingen we met elkaar in gesprek. De politici waren van drie partijen (Judith ten Busch, PvdA, Daniel Becker, Christen Unie en Ad Bogaard, Groen Links. In hun voorstelronde vertelden ze iets over hun Christelijke achtergrond, hun rol en taak als politicus en ook in hoeverre het Christen zijn voor hen ook een rol speelt in de politie.

Paaswake, voor en door kinderen en jongeren (4-18 jr)

Wij organiseren een bijzondere avond om met kinderen en jongeren de paasnacht te vieren met Bijbelteksten en liederen. Als het donker is krijgt het doorbrekende licht van Pasen extra kracht. Zaterdagavond 31 maart van 18:30 tot 19:15u in De Kandelaar (Den Haagweg 1). Wij zijn op zoek naar kinderen, jongeren of ouders om mee te doen. Heb jij zin om een stukje tekst voor te lezen, een gebed te doen of een kaars aan te steken en deze te voorzien van een gedicht? Geef je snel op! Vertel ons welke bijdrage jij wilt leveren, zo maken we er samen een mooie avond van.

Stuur een mail naar: yvonnes_postbus@hotmail.com Iedereen is van harte welkom en wordt tevens tijdens deze avond uitgenodigd om een lichtje aan te steken.

Paaswake …

Door een dubbele boeking kan de Paaswake in de Eusebiuskerk op 31 maart niet doorgaan. Gelukkig kunnen we ook buiten deze viering, van donker naar licht, de uitgestoken hand van God grijpen, zonder condities vooraf. Wij wensen u een gezegend Paasfeest toe.

Met hartelijke groet, Anneke van de Griend

Aankoop Walburgiskerk

Op maandag 19 februari heeft de Algemene Kerkenraad opnieuw gesproken over het al of niet aankopen van de Walburgiskerk. Helaas is het nog niet gelukt om hierover een definitief standpunt in te nemen. Verwacht wordt dat dit zal gebeuren tijdens de volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad die gehouden wordt op 19 maart. Uiteraard houden we u op de hoogte.

Jan van de Lagemaat

Paasviering voor ouderen

De Paasviering zal worden gehouden op woensdag 28 maart a.s. in de Salvatorkerk. Alle gemeenteleden van 70
jaar en ouder, behorende tot de wijkgemeente Arnhem-Zuid zijn hiervoor uitgenodigd. U bent van harte welkom
vanaf 15.00 uur, er is ontvangst met thee en koffie, de Paasviering begint om 15.30 uur en zal met een broodmaaltijd
worden besloten.