Tienerkerk

Zondag 11 november is er weer Tienerkerk in de Kandelaar. Omdat het Sint Maarten is en dit een feest van delen is, willen we jullie vragen om wat kleine dingen zoals schriften, potloden, knuffels en toiletartikelen mee te nemen om schoenendozen mee te vullen. Groetjes Berthe, Joke en Gea

Try-out dienst zondag 18 november

Zondag 18 november zal de dienst in De Kandelaar een andere wending krijgen. In het kader van de try-out diensten zal de gespreksgroep “Kind & Geloof” de regie van de dienst overnemen. Als ouders komen wij normaliter enkele keren per jaar samen om met elkaar in gesprek te gaan over de vraagstukken rondom geloofsopvoeding van peuters tot pubers. Dit onder het genot van een kopje koffie/thee, een gezellige sfeer en respect voor elkaar. Deze kenmerken zullen 18 november deel uit maken van de dienst die wij samen met ds. Hubertien Oostdijk-van Andel hebben voorbereid. Wij nodigen iedereen van harte uit om samen met ons in deze speciale dienst “in gesprek” te gaan, te zingen, bidden en elkaar én het geloof te ontmoeten. Voor aanvang van de dienst staat de koffie en thee voor u klaar.

Tot ziens op zondag 18 november om 10:00u in de Kandelaar.

Vriendelijke groeten namens de Kind & Geloof groep

Gemeenteavond op 20 november

Op dinsdag 20 november om 20:00 uur (en niet zoals eerder ook vermeld op 22 november) wordt er in De Kandelaar een gemeenteavond gehouden waar de gemeente gehoord zal worden over het voorgenomen besluit om de Salvatorkerk aan te wijzen als vierplek voor de wijkgemeente Arnhem-Zuid. Zie ook de agenda van de website.

Bijeenkomst over kerkmuziek in de Dorpskerk van Schaarsbergen

De ring Arnhem (voormalige classis Arnhem) organiseert een workshop kerkmuziek met dr. Hanna Rijken. De workshop is bedoeld voor alle gemeenteleden binnen de ring Arnhem die belangstelling hebben voor kerkmuziek. Daarbij denken we met name aan predikanten, organisten, leden van cantorijen, maar ook aan andere gemeenteleden die veel van zingen houden. Hanna Rijken heeft heel wat te vertellen, maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat we met elkaar gaan zingen.

Vier kerst met LEV in Arnhem!

LEV heeft dit najaar haar eerste volledige kerstalbum uitgebracht, met de titel ‘Wat een geweldige nacht’ en trekt in december door Nederland om kerst met jou te vieren! Na de enthousiaste reacties op de uitverkochte kerstconcerten van de afgelopen twee jaar, heeft LEV besloten dit jaar kerst eens echt goed te vieren.

Kerstconcert

Het Kerstconcert van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Irene is op zaterdag 15 december in de Lucaskerk Rijksweg West 52, aanvang 20.00 uur. De kerk is open om 19.00 uur; dan ook gelegenheid om een entreebewijs te
kopen. Deze keer is het een feestelijk concert omdat we 75 jaar bestaan. We zijn een Eldense vereniging opgericht in de oorlog op 13 september 1943 met de naam IRENE. Het programma bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden diverse kerstliederen gezongen door het koor. Na de pauze brengen we ”THE YOUNG MESSIAH” ten gehore. Gezongen door het koor en begeleid door musici.

Kerkcafé “Geloven in de wereld van de wetenschap”

Op 30 november staat alweer het volgende kerkcafé gepland. Spreker is ds. Froukien Smit, lid van onze wijkgemeente en al ruim 20 jaar werkzaam als studentenpredikant in Nijmegen. Zij zal ons vertellen over ‘geloven in de wereld van de wetenschap’. Wetenschap en geloof zijn niet altijd elkaars natuurlijke bondgenoten. Hoe werkt dat aan een (nog altijd katholieke!) universiteit? Is geloven iets dat studenten bezig houdt? Welke rol speelt de studentenkerk? Onderwerpen genoeg voor een interessant verhaal en een boeiend gesprek! Welkom in de Kandelaar, aanvang 20.00 uur.

ds. Pierre Eijgenraam

Tafels van Hoop

Vorig jaar hebben we meegedaan aan de “Tafels van Hoop”. Voor de uitvoering hiervan hebben de Raad van Kerken Arnhem en het College van Diakenen/Centrale Diaconie ook dit jaar weer samen geld en “handjes” vrij gemaakt en kunnen we op 18 december weer aan deze landelijke activiteit van Kerk in Actie in Arnhem meedoen.

Wat voor actie was het ook weer? Een maaltijd met vluchtelingen en Nederlandse mensen, voor jong en oud. Voor samen eten, ontmoeten en gesprekken.

Dankdag: geloven kan niet zonder delen

Zondag 11 november is het Dankdag voor gewas en arbeid en willen als diaconie hierbij stilstaan. Daarom vragen wij u om houdbare producten mee te nemen. Wij denken aan jam, hagelslag, pindakaas, appelstroop blikje smeerleverworst of pakjes verpakte kaas. Deze ingezamelde producten willen wij aan de Broodbank geven zodat deze kunnen worden uitgedeeld aan de mensen die brood komen halen en ook een keer van een lekkere belegde boterham genieten. Op het liturgisch centrum zal een doos of mand staan om de producten in te leggen. De diaconie

Kerkcafé was de moeite waard

Afgelopen vrijdag (26 oktober) ging het kerkcafé over het opkomen voor mensenrechten in de wereld. Een medewerker van Open Doors en een van Amnesty International kwamen ons vertellen over hun werk en het werk van hun organisatie. Het was een goede avond. Heel informatief. Ook geanimeerd. Mooi om te zien dat twee organisaties met zo’n verschillende achtergrond vanuit even krachtige motivatie opkomen voor mensenrechten. Open Doors komt op voor vervolgde Christenen op allerlei manieren en doet ook veel aan training, informatie delen en dergelijke.  Amnesty International heeft een bredere doelgroep en komt op voor mensen die om allerlei redenen vervolgd worden (geloof, geslacht, politiek enz.). Er werd wel duidelijk geconstateerd dat ze beide actief zijn in veel zelfde landen. Waar mensenrechten onder druk staan is dat vaak niet alleen voor het ene onderdeel (geloof) maar ook om andere redenen (politiek, geslacht etc).