Doorstart Kerkcafé

In het laatste kerkcafé van dit voorjaar namen we afscheid van Sasja de Leur die jarenlang bij de organisatie van het kerkcafé betrokken is geweest. Dit najaar is het nog niet gelukt om een doorstart te maken, maar die gaat er wel komen! Vanaf januari 2018 willen we weer een aantal malen per jaar een kerkcafé organiseren, op een vrijdagavond, afwisselend in de Kandelaar en de Salvatorkerk. Het kerkcafé is bedoeld als een ontmoetingsplek voor leden van onze gemeente en anderen. Doorgaans is er een spreker die een korte inleiding houdt over kerk, cultuur, geloof of samenleving, en aansluitend met de aanwezigen daarover in gesprek gaat. Uiteraard is er ook een kopje koffie of thee, en na de pauze een drankje. We hopen binnenkort de data van de kerkcafés nieuwe stijl bekend te maken.

Mediteren en bidden

Op maandagavond 20 november is er weer een avond ‘mediteren en bidden’ in de Salvatorkerk. Aanvang 20 uur. In onze serie over de elementen is het thema dit keer ‘lucht’. Iedere belangstellende is welkom om mee te doen, met of zonder meditatie-ervaring.  We beginnen om acht uur, vooraf is er thee. Het programma duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Het predikantenbord

Het predikantenbord hangt weer in de Salvatorkerk! Een tijdje hing dit bord niet meer aan de muur. Hij moest nodig worden aangepast, gezien het feit dat wij sinds 2015 één wijkgemeente zijn. Het bord geeft nu de namen weer van alle predikanten die vanaf 1943 tot en met 2014 de voormalige wijkgemeente rond de Salvatorkerk (of haar voorgangers) hebben gediend.

Paul van Lunteren

 

Zingen in de kerstochtenddienst van 25 december

Hou je van zingen? Vind je het leuk om mee te doen aan een kinderkoor in de kerstochtenddienst van de Kandelaar? Ben je tussen de 4 en 14 jaar? Geef je dan op!
Je ouders krijgen van Ingrid de Jonge de linkjes van de liedjes zodat je thuis kunt inzingen/oefenen.
Met elkaar oefenen we ook nog twee keer in de kerk. Na de dienst van 17 december en na de dienst van 24 december.Je kunt je opgeven via de mail bij Ingrid de Jonge innie77@live.nl of bij Erna van Eck erna.van.eck@hccnet.nl

Zangdienst in de Salvatorkerk

Op zondagavond 26 november is er een bijzondere zangdienst in de Salvatorkerk. Er worden (oude en nieuwere) liederen gezongen uit de bundel van Johannes de Heer, met als thema; ‘zingen wij van zijn liefde nog eens..’. Ria de Haan zal enkele gedichten lezen, er is orgelspel, accordeon, piano, fluit, trombone….. Van harte welkom, we beginnen om 19.30 uur.

Vieringen jong en oud in de Salvatorkerk

Het is een aantal jaren vaste prik geweest: de vieringen voor jong en oud op de tweede zondag van de maand, telkens voorbereid door 2 of drie gemeenteleden samen met de predikant. Startend bij de Bijbeltekst deelden we onze gedachten en ervaring en zochten we naar een aansprekend thema; en vervolgens naar een daarbij passende vorm. Helaas is het aantal kinderen en jonge kerkgangers, ook in deze vieringen, zeer klein (soms zelfs: nul) geworden. Toch zouden we het jammer vinden als alle creativiteit, plezier en betrokkenheid van gemeenteleden in deze diensten verloren zou gaan. We willen er daarom graag mee door gaan, zij het misschien met het accent wat minder op de kinderen. We weten dat sommige mensen niet zo van deze diensten houden, maar we merken vaak dat veel gemeenteleden óók niet helemaal (of helemaal niet) tevreden zijn met de traditionele vorm van de kerkdienst. Dit bericht is daarom ook een uitnodiging: als u graag eens zou willen meedenken over vorm en inhoud van een kerkdienst, meldt u zich dan bij Pierre Eijgenraam of bij Henk Seinen.

KERSTZANGAVOND CANTORIJ

De Cantorij Salvatorkerk organiseert weer een Kerstzangavond. Deze is op zondagavond 10 december, aanvang 19.30 uur, in de Salvatorkerk. Het wordt een heel gevarieerde avond, waarop ook volop gelegenheid zal zijn met z’n allen te zingen. Er wordt een collecte gehouden voor Kinderen in de Knel, een project van Kerk in Actie. Er mag met collectebonnetjes worden gegeven. Na afloop is er koffie/thee met iets erbij. We hopen dat de kerkzaal, net als vorig jaar, weer helemaal vol is.
Kees van Keulen.

De Wereldwinkel

Na een lange afwezigheid is de Wereldwinkel weer terug! Volgende zondag 12 november staat de kraam als vanouds op deze 2de zondag van de maand, wederom in de hal van de Salvatorkerk. En ook nu weer hebben we vele fairtrade producten in de verkoop, zowel ‘food’ als ‘non-food’. Graag zien we u bij onze kraam.                                 Detty Hertog

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen en wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding brengen.

 

“Arnhem tegen eenzaamheid”

Wist je dat zo’n 12.500 mensen in Arnhem, jong & oud, zich sterk eenzaam voelen? Of je nu vanuit je werk, je sport- of muziekvereniging, je school, of vanuit je familie- of vriendenkring weleens te maken hebt met eenzaamheid, of je misschien zelf kampt met eenzaamheid; we nodigen je uit om mee richting te geven aan de aanpak van eenzaamheid in onze gemeente.

Om een start te maken met een gezamenlijke aanpak van het probleem, nodigen Coalitie Erbij en de ChristenUnie je uit voor de bijeenkomst ‘Arnhem tegen eenzaamheid’ op woensdagavond 29 november in Rozet. Vanaf 18.30 uur kun je aanschuiven voor een interactieve avond: een lezing, rondetafelsessies en discussie met diverse organisaties, Arnhemse bestuurders, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden.

Kunnen we je de 29e november verwelkomen in Rozet? Tot dan!

poster klik hier