Kerkgebouw De Kandelaar

Nadat de Algemene Kerkenraad heeft besloten dat er drie kerkgebouwen (twee in Noord en één in Zuid) moeten worden verkocht, hebben we vanuit Arnhem – Zuid voorgesteld om het gebouw De Kandelaar niet te verkopen, maar voorlopig te behouden als steunpunt. Aan de wijkraad van kerkrentmeesters is gevraagd om een businessplan op te stellen, waaruit zou blijken dat het in gebruik houden van De Kandelaar en het verhuren aan derden voor de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) voordeliger zou zijn dan het verkopen van het gebouw. Onze kerkrentmeesters hebben zich ingespannen om een gedegen businessplan op te stellen en hebben daarvoor met verschillende potentiële huurders gesprekken gevoerd.

Kinderkring zaterdag 1 juni

We naderen alweer de zomervakantie, maar eerst sluiten we dit seizoen af met een gezellige gezamenlijke maaltijd. Deze keer houden we een American party, ofwel: iedereen neemt een gedeelte van de maaltijd mee. Voor drinken wordt gezorgd. Uiteraard is iedereen weer van harte welkom: ouders, broertjes en zusjes. Maar ook neefjes, nichtjes, buurjongens, buurmeisjes enz. Naast het eten gaan we ook gezellig samen veel (buiten) spelletjes spelen. We zullen ons niet vervelen.

Uitnodiging

Naar aanleiding van onze BangsaDunia presentatie in het Kerkcafé van februari jl. is hier de uitnodiging voor onze volgende BangsaDunia Bersama. Dit feest voor de Molukse en Indische gemeenschap in Arnhem zal plaatsvinden op zaterdag 25 mei a.s. Locatie is de Akker 71, Akkerwindestraat 71 in Arnhem. Tijd van 13 – 17 uur. De zaal is open vanaf 12 uur. Iedereen vanuit deze gemeenschap en een ieder die hier affiniteit mee heeft is van harte welkom. Hier kunt u meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van de stichting BangsaDunia horen. Naast muziek van zanger John Less zal er ook, voor deze gemeenschap, interessante informatie worden gedeeld o.a. door schrijfster Elvira Nanariain die het boek “Mengelmoes” schreef. Natuurlijk kan een heerlijke Indische maaltijd worden genuttigd. Reserveringen voor het buffet (€ 8,50 pp) zijn gewenst, dit kan via tel 06-5460 8516. We hopen velen van u te mogen verwelkomen.   Grace Joseph, stichting BangsaDunia

Emmauskapel 10 jaar

De pastoraatsgroep nodigt ons van harte uit voor de feestelijke dienst op zondag 26 mei in de Emmauskapel. Aanvang van de dienst met communieviering om 10 uur. Daarna gezellig samenzijn met feestelijke inloop tot 15 uur.

Startzondag 1 september

Wie wil meedenken over het thema van de kerkdienst van de startzondag? Aanmelden kan bij onze predikanten.

Wie wil meedenken en mee uitvoeren van de activiteit na de kerkdienst van de startzondag. Graag opgeven bij Jaap van ’t Riet gjvantriet@gmail.com

Nog voor de zomervakantie willen we beide voorbereidingen geregeld hebben.

Gezellige gemeenteavond

Wij willen iederéén bedanken die na een zeer geslaagde en gezellige avond spontaan heeft helpen opruimen. In een zeer korte tijd stond alles weer op zijn plek en was er tijd voor een drankje.

De voorbereidingscommissie

Stiltedag

De geplande stiltedag wordt wegens omstandigheden verplaatst naar zaterdag 15 juni. Het programma zal zijn van plm. 9.30 tot 16 uur en bestaat uit een korte openingsviering, wandelen, lunch, div. meditatieoefeningen, afsluiting. Dit alles in een sfeer van stilte. Voor aanmelding en/of meer informatie:

Pierre Eijgenraam, jpeijgenraam@kpnmail.nl, 026-3519531 of carinboonstra@hotmail.com

Geldwervingsactie Diaconie

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. We helpen mensen die het op een of andere manier even niet redden. Dit gebeurt in Arnhem, maar ook wereldwijd. Zo houden we noodhulpacties als ergens in de wereld zich een ramp voordoet. Maar ook hier in Arnhem helpt de diaconie. In de wijken willen de diakenen aanwezig zijn om mensen te steunen. Onder bepaalde voorwaarden steunt de diaconie Arnhemmers die nergens terecht kunnen. Voor al dit diaconale werk is geld nodig. In de maand mei ontvangen de gemeenteleden van de PGA een flyer met de uitnodiging een financiële bijdrage te leveren. U doet toch ook mee? Voor de volledigheid nu alvast het rekeningnummer: NL21RABO 0373 7369 91. Namens het College van Diakenen,                                  Pieter Jan Veenstra, voorzitter

Gedachtenispaneel

Het Gedachtenispaneel met de kruisjes van onze overleden gemeenteleden verhuist maandelijks mee naar de plek waar we vieren. In april was het paneel voor het eerst in de Salvatorkerk te bewonderen. De maker van het paneel, Wim van Drie, heeft na de dienst voor wie wil, wat verteld over de rijke symboliek van het paneel. Dat was zeker de moeite waard om naar te luisteren!     
Voor meer informatie, zie http://www.pgarnhem-zuid.nl/gedachtenisplek/

12