Walking Dinner

13 oktober is het weer zover; gezellig eten met elkaar tijdens het vierde walking dinner.
U kunt zich op twee manieren aanmelden: via het formulier dat u uitgereikt krijgt ( of dat in de hal ligt) in beide kerken,
of via walkingdinner@pgarnhem-zuid.nl In de hal staat een doos waar u het formulier in kunt doen. Uitgebreide
informatie over de opzet van het walking dinner vindt u in Zuidenwind dat deze week bij u in de bus valt. Ook
daarin zit een opgave formulier. Meer informatie kunt u krijgen  via Alie Brandwijk of Dick van Diggelen.

Brooddistributie vanuit de Salvatorkerk

Vanaf maandag 4 september verzorgt de stichting EVS Eco Vredevanuit de Salvatorkerk de zogeheten
“Brooddistributie”. “Brooddistributie” is één van de vele activiteiten van Eco Vrede voor de minima
in de stad. Er worden voor de broden ca 250 huishoudens bereikt.
In de Salvatorkerk wordt gratis brood gegeven aan wie een Gelrepas heeft of bij de voedselbank is ingeschreven.
Op Ma; Wo en Vr wordt brood uitgedeeld aan de inwoners van Arnhem Zuid. Op de andere dagen wordt brood
“om” gepakt voor andere wijken. Deze zaal is door de Salvatorkerk aan de stichting gratis ter beschikking gesteld
zodat wij zichtbaar kunnen zijn in de wijk en ook iets voor de wijk kunnen betekenen.Deze afspraak geld voor onbepaalde
tijd. Deze functie is overgenomen van de pastorie in Malburgen West, waar de stichting niet meer terecht
kan.

PGA toont interesse voor Walburgiskerk

Dagblad De Gelderlander heeft op 13 september twee artikelen gepubliceerd over de Walburgiskerk. Het eerste op
de voorpagina van het Arnhem-katern meldt dat die kerk sinds kort te koop staat. Het tweede artikel op pagina 2/3
heeft als kop Interesse van protestanten voor Walburgis: we zijn in de oriëntatiefase. Wij betreuren het dat wij u
niet, zoals de bedoeling was, op zondag 17 september als eerste hebben kunnen inlichten. De krant was ons voor.
Al eerder hebben we gemeld dat de werkgroep Noord – Zuid de wenselijkheid en haalbaarheid zou onderzoeken
om te komen tot één kerkgebouw voor de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA).

Foto’s startzondag

Op zondag 10 september vierden we in De Kandelaar gezamenlijk de start van het nieuwe seizoen met een keur aan activiteiten. De sfeer was uitstekend, de ontmoetingen waren zeer waardevol, de maaltijd als altijd zeer gevarieerd én overvloedig. Kortom – de gemeente groeide er van. Jan van de Lagemaat schoot daarvan de nodige plaatjes. Klik hier om het fotoalbum te bekijken.

Segi Empat: oefenen met Angklung

Zondag 29 oktober hopen we weer de Segi Empat kerkdienst te houden in de Salvatorkerk. De feestelijke dienst met drie Indonesisch-talige kerken. In deze dienst zal weer het Angklung orkest meedoen. Bij het oefenen hiervan zijn onze gemeenteleden van harte welkom om mee toe doen en dus ook om mee

Oppassers gevraagd!

Vindt u, vind jij het leuk om tijdens de kerkdienst in De Kandelaar af en toe de oppas te verzorgen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar? Laat het dan even weten. We kunnen nog een paar mensen gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Kees Oostdijk, telefonisch via 026 323

Startzondag 2017

Heeft u de datum van de startzondag al op uw kalender of in uw agenda geschreven? Niet vergeten!

Onze startzondag zal plaatsvinden op zondag 10 september in de Kandelaar. Noteert u de datum vast in uw agenda, want dit wilt u niet missen! Het thema is ‘een open hart’. Wilt u koffie voor de dienst, zorg dan dat u voor 9.50 uur binnen bent! Na de viering is er uiteraard weer koffie en zijn er activiteiten in en om het kerkgebouw heen. We sluiten de activiteiten om circa 13.15 uur af met een maaltijd waarvoor we u willen vragen om brood mee te nemen, dit wordt ’s morgens bij binnenkomst op grote schalen neergelegd.

We zoeken nog mensen die wat lekkers willen bakken voor bij de koffie en mensen die soep willen maken voor bij de maaltijd. In beide kerken hangt een intekenlijst waarop u kunt intekenen. Mogen we op uw hulp rekenen?

Namens de voorbereidingscommissie, Hubertien Oostdijk.

Samen gemeente zijn

In juni is er op de gemeente-avond gesproken over kerk-zijn nu en in de toekomst.
Een klein deel van de gemeente heeft zich hierover uitgesproken en zullen dat in het najaar voortzetten. Een veel groter deel was niet aanwezig.

We zien dat niet alleen op de gemeente avonden, maar ook in de kerkdiensten steeds vaker een deel van onze gemeente ontbreekt. Globaal gaat het om de leeftijdsgroep onder 60.
Wij (Dick van Diggelen en Henk Seinen) hebben onze zorg daarover en ook veel vragen.