Mediteren en bidden op 14 februari in De Kandelaar

Voor deze avond hadden we het thema ‘schoonheid’ gekozen; we hebben dat nader omschreven als ‘je laten raken door wat je ziet’. Stadspredikant Elsje Pot zal ons begeleiden in een beeldmeditatie. Uiteraard ontbreken ook de vaste elementen niet: kaarsen, ademoefening, bidden en een zegen voor ieder. Welkom in De Kandelaar, aanvang 20 uur.

Herinrichting Salvatorkerk

Graag wil ik u even bijpraten over de herinrichting van de Salvatorkerk. Om een inzicht in de kosten te verkrijgen is een adviesbureau ingeschakeld. De plannen van architect Frans van de Looi zijn gedigitaliseerd en we hopen deze week (7) een inzicht te krijgen in de kosten van de verschillende onderdelen. Als de gegevens op tijd binnen zijn, hopen we hierover tijdens de kleine kerkenraad, die dinsdagavond vergadert, met elkaar van gedachten te wisselen. Inmiddels is er ook een “kernteam herinrichting Salvatorkerk” samengesteld. Dit team bestaat uit Gerrit Lammers, Henk Ramaker, Hendrik Jan van Koten, Alie Brandwijk en ondergetekende. De belangrijkste taak van dit kernteam is het zorgen dat het hele proces van plannen en uitvoeren van de herinrichting door blijft gaan zodat we per 1 januari 2020 een nieuwe start kunnen maken in de opnieuw ingerichte Salvatorkerk. Het kernteam komt woensdag weer bij elkaar. Dan willen we met elkaar overleggen hoe we de plannen en de geschatte kosten willen presenteren aan de Algemene Kerkenraad.

De Algemene Kerkenraad zal maandag 18 februari overleggen over de herinrichtingsplannen in Arnhem-Noord en in Arnhem-Zuid. Wellicht dat er dan ook meer duidelijkheid komt over de beschikbare budgetten voor Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid.

De werkgroep herinrichting Salvatorkerk komt op dinsdag 26 februari om 19:30 uur weer bij elkaar in de Salvatorkerk. Net als vorig jaar bij de werkgroep kerkkeuze, kunnen ook nu weer alle gemeenteleden deelnemen aan de werkgroep herinrichting Salvatorkerk. En een keer deelnemen aan een bijeenkomst betekent ook niet dat je verplicht bent om een volgende keer weer mee te doen! Het is de bedoeling dat we op 26 februari als werkgroep met elkaar gaan overleggen welke onderdelen van het voorlopige plan we wel en welke we niet willen realiseren. En natuurlijk moeten we daarbij dan wel rekening houden met het beschikbare budget. Maar ik hoop dat daar op 26 februari meer duidelijkheid over zal zijn.

Kerkcafé in de Salvatorkerk op 15 februari ‘Senang oud worden’

Grace Joseph komt vertellen over haar werk voor de stichting Bangsa Dunia, die zich inzet voor Indische en Molukse ouderen. Het streven is dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en ‘senang oud kunnen worden’, maar ook om de eigen cultuur door te geven aan nieuwe generaties. Van harte welkom in de Salvatorkerk, we beginnen om 20 uur.

Huispaaskaars bestellen??
Voor de kerk hebben we gekozen voor de Paaskaars met het beeld van Christus met het lam.
Het bestelformulier voor de huispaaskaarsen hangt weer in beide kerken.  
U  kunt daar deze maand op intekenen. De prijzen van de kaarsen staan op het formulier vermeld.
Geef bij de bestelling uw naam en telefoonnummer op en geef duidelijk aan welke kaars u wenst.
Als de kaarsen binnen zijn krijgt u telefonisch bericht.  U betaalt  contant bij aflevering.
Meer informatie  krijgt u bij Jaap van ’t Riet  026-  3271103.

Kerkkeuze Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid
Afgelopen dinsdag is er voor de hele stad een gemeenteavond gehouden waar de gemeente gehoord is over het voorlopige besluit van de Algemene Kerkenraad om voor Arnhem – Noord de Opstandingskerk en voor Arnhem – Zuid de Salvatorkerk aan te wijzen als enige vierplek vanaf 1 januari 2020.
Tijdens deze gemeenteavond zijn geen geluiden gehoord waaruit de Algemene Kerkenraad de conclusie zou moeten trekken dat het definitieve besluit anders zou moeten luiden dan het voorlopige besluit.
We kunnen er daarom vanuit gaan dat de Algemene Kerkenraad in februari het definitieve besluit zal nemen om de Salvatorkerk per 1 januari 2020 aan te wijzen als de vierplek voor de wijkgemeente Arnhem – Zuid.
Over het behouden van De Kandelaar als steunpunt zal later een besluit worden genomen. De kerkrentmeesters uit Arnhem – Zuid werken nog een aan een businessplan. Om De Kandelaar voorlopig als steunpunt te behouden moeten we aantonen dat dit financieel niet ongunstiger is dan het zo snel mogelijk verkopen van De Kandelaar.
Wat de herinrichting van de Salvatorkerk betreft, kan ik melden dat er momenteel onderzocht wordt wat de kosten zijn van de verschillende onderdelen van het plan dat eerder is gepresenteerd door Frans van de Looi en Anneke Rost. Zodra dit bekend is zullen we met elkaar moeten vaststellen welke onderdelen van het plan we willen (en kunnen) realiseren. We houden u op de hoogte!
Jan van de Lagemaat, vz. wijkkerkenraad

Themadiensten ‘schepping’

Verandering van spijs doet eten… Geldt dat ook voor ons geestelijk voedsel? Onze liturgiecommissie wil enkele malen per jaar ruimte maken voor een korte serie diensten rond een thema dat niet persé aan het kerkelijk jaar of een Bijbelboek gekoppeld is. Als eerste thema hebben we ‘schepping’ gekozen. We beginnen op 10 februari met Hubertien Oostdijk als voorganger over ‘verwondering’ en de schoonheid van de schepping. De cantorij zal hier een groot en verrassend aandeel in hebben! De tweede dienst met voorganger Pierre Eijgenraam is op 17 februari over rentmeesterschap. Stadspredikant Elsje Pot besluit de serie op 3 maart met een dienst over scheppingskracht en creativiteit. Voorgangers en liturgiecommissie hebben er al veel zin in: we hopen op drie inspirerende en geïnspireerde diensten: kom Schepper Geest!Werkgroep Zwickau Planitz


Het tweejaarlijkse toerustingsweekend met onze partnergemeente Zwickau-Planitz zal worden gehouden van donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019, het weekend van Hemelvaart. Plaats van ontmoeting is BAD BLANKENBURG in Thüringen. Wij verblijven in het Evangelisch Allianzhaus, Esplanade 5/10a. Verblijf aldaar is ALL-IN. Kamer met douche en wc, beddengoed en handdoeken.

Kosten:

een volwassene op eenpersoonskamer 55,50 euro p.d., gehele verblijf 166,50 euro

een volwassene op tweepersoonskamer 46,00 euro p.d. p.p., gehele verblijf 138,00 euro.          

Met twee personen is dat 276,00 euro. Kinderen krijgen korting.

Programma:

Vertrek donderdag 30/5 om 09.00 uur vanuit Arnhem, aankomst plm.16.00 uur

Ontvangst, indeling kamers, broodmaaltijd en ‘s avonds kennismaking

Op vrijdag- en zaterdagmorgen is er een thema (nog niet bekend).

Vrijdagmiddag en zaterdagmiddag ter vrije besteding.

Zondag de kerkdienst, maaltijd en vertrek om 14.00 uur.

U kunt zich opgeven bij Jaap van ’t Riet, e-mail: gjvantriet@gmail.com. Informatie verder bij Jaap, tel. 026-3271103 of Egon, tel. 026-3210647.

Vraag vanuit de Blue Band gevangenis

Er is een groot tekort aan winterkleding. Mocht u thuis nog kleding hebben liggen, alle maten zijn welkom. Inleveren van de kleding kan bij één van de diakenen.

Spelletjesmiddagen Salvatorkerk

Spelletjesmiddagen Salvatorkerk

We attenderen u alvast op de komende winterse spelletjesmiddagen in de Salvatorkerk. Deze starten op dinsdag 8 januari en u bent van 14.30 – 16.30 uur van harte welkom. Koffie, thee, een hapje en drankje evenals heel veel spellen staan dan weer klaar. U mag natuurlijk altijd een spelpartner meenemen. Graag tot ziens!

12