Twee bijzondere zondagen: we gaan samenwonen!….

Op zondag 24 juni is er voor het laatst afzonderlijk dienst in onze twee kerken. Met ingang van zondag 1 juli a.s. zijn er alleen nog gezamenlijke kerkdiensten: oneven maanden in De Kandelaar, even maanden in de Salvatorkerk. Het lijkt ons goed om aan die beide momenten gepaste aandacht te geven.

Op zondag 24 juni blikken we – in dankbaarheid – terug op ons bestaan als zelfstandige geloofsgemeenschap. In beide kerken beginnen we met een ontbijt, aanvang 9 uur (Opgave is gewenst: via de intekenlijst in de hal of kostersalvatorkerk@hotmail.com of koster-Kandelaar@pgarnhem-zuid.nl). Aansluitend beginnen de kerkdiensten om 10 uur. In De Kandelaar gaat ds. Hubertien Oostdijk voor en zingt gospelkoor Voices, in de Salvatorkerk gaat ds. Pierre Eijgenraam voor, zingt de cantorij en vieren we het avondmaal.

Op zondag 1 juli (aanvang: 10 uur) is de gezamenlijke dienst in De Kandelaar, waarin we onze verbondenheid met elkaar hopen uit te spreken. Pierre en Hubertien gaan samen voor. Een gelegenheids-kinderkoor onder leiding van Erna van Eck en Ingrid de Jonge werkt mee aan de dienst. Aansluitend is er koffie met iets lekkers.

We hopen dat velen deze beide diensten zullen bijwonen! Kent u mensen die in het verleden deel uitmaakten van onze wijkgemeenten, of anderen die er graag bij zouden zijn, aarzel niet om ze hiervoor uit te nodigen!

Pierre Eijgenraam en Hubertien Oostdijk

 

Werkgroep  inhoud 21 juni in de  Kandelaar (Open inloop)

Deze avond weer een bijeenkomst van de werkgroep inhoud. Aanvang half 8 (19.30 uur)

Onze afgelopen bijeenkomst hebben we gesproken over een aantal thema’s en dat uitgewerkt in voorbeelden en ideeën en gedachten. Met natuurlijk als wens daar in de komende tijd concreet inhoud aan te gaan geven. Vanavond willen we een paar van die ideeën uitwerken in concrete voorstellen en dat dan met elkaar vormgeven in de komende tijd.

Vorige keer hebben we geïnventariseerd wat we belangrijk vonden:

  • De verschillende inlopen, als spelletjesmiddagen, koffie ochtenden, Kraam op de Markt, eetcafé
  • De maatschappelijke thema’s als kerkcafé’s en bv dienst rond Ecovrede (ook vanuit de Salvatorkerk’ als verdeelpunt)
  • Meer inhoudelijke geloofsgesprekken als gemeenteleden onder elkaar
  • Vieringen waar jongeren actief betrokken bij zijn en sowieso meer actief mee voorbereiden van gemeenteleden van vieringen

Daarna hebben we wat praktische dingen voor onze kerk op een rijtje gezet

We hebben een aantal ideeën geformuleerd die kunnen bijdragen aan de dingen die we belangrijk vonden

We hebben ook zitten praten over wat er in onze gemeente gebeurt wat opbouwend is, maar ook wat juist ondermijnend kan weren en er over na zitten denken hoe we hieraan als gemeente kunnen werken.

Het is een open bijeenkomst en ieder is welkom mee te doen en te denken. Dat zouden we juist erg waarderen.

Voor meer info:  H. Seinen, Jvd Lagemaat, D. van Diggelen

Kerkkeuze Arnhem-Zuid

Afgelopen woensdag is de groep gemeenteleden die nadenkt over de kerkkeuze in Arnhem-Zuid voor het eerst bijeen geweest. We waren met acht mensen, terwijl vier mensen met kennisgeving afwezig waren. Maar denkt u nu niet dat u niet meer mee hoeft te doen omdat er al voldoende deelnemers zijn! We willen de groep graag nog wat groter maken en we houden er rekening mee dat veel deelnemers één of meer bijeenkomsten zullen missen in verband met de vakantie. Voorlopig gaan we ervan uit dat er om de twee weken een bijeenkomst zal worden gehouden op een avond. De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 26 juni om 19:30 uur in de Salvatorkerk.  Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we de verschillende opties op een rijtje gezet en het is de bedoeling dat we op 26 juni de voor- en nadelen van de verschillende opties met elkaar gaan bespreken.

De verschillende opties zijn voorlopig:
1. Salvatorkerk als vierplek en De Kandelaar behouden als steunpunt
2. Salvatorkerk als vierplek, De Kandelaar verkopen en één of meer andere steunpunten huren
3. De Kandelaar als vierplek en de Salvatorkerk behouden als steunpunt
4. De Kandelaar als vierplek, Salvatorkerk verkopen en één of meer andere steunpunten huren
5. Nieuwbouw op de plek van de Salvatorkerk
6. Lucaskerk, waarbij gezamenlijk gebruik van onze wijkgemeente en de RK-parochie een mogelijkheid is
7. Ohragebouw of ander kantoorpand

Graag willen we iedereen die graag wil meedenken over de kerkkeuze uitnodigen om op 26 juni de volgende bijeenkomst bij te wonen. Als u wel mee wilt denken, maar op 26 juni verhinderd bent, laat het ons dan even weten, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de verdere ontwikkelingen. Graag horen we dan ook van u wat voor u de meest geschikte tijden zijn om bijeen te komen.

Workshops social media en video voor de kerk

De Protestantse Gemeente te Arnhem geeft deze maand twee workshops: Social media voor de kerk (21 juni) en Video voor de kerk (30 juni). In deze workshops leert u hoe u social media en video kunt gebruiken voor de kerk.
1. Workshop Social media voor de kerk – donderdag 21 juni van 19.30 – 22.00 uur – De Kandelaar. Hier gaan we in op de laatste ontwikkelingen, laten we een aantal praktijkvoorbeelden zien en geven we praktische tips mee.

  1. Workshop Video voor de kerk – zaterdag 30 juni van 9.30 – 15.00 uur – Rozet. Hier gaat u ook zelf aan de slag om een eigen video met uw smartphone te maken en nemen we stapsgewijs door hoe u die video in elkaar kunnen zetten.
    Meer informatie en aanmelden: www.pgarnhem.nl. Voor eventuele vragen kunt u opnemen met Theo Zijderveld via communicatie@pgarnhem.nl

Sponsoren gezocht voor ‘De nacht van de vluchteling’

 

Van 16 op 17 juni gaat op 4 plaatsen in Nederland de sponsorwandeltocht “nacht van de vluchteling” van start. Het gaat om een tocht van 40 km. De start is ‘s nachts om 12 uur om zo een beetje een idee te krijgen hoe het is om in de nacht op de vlucht te moeten gaan. Het geld dat d.m.v. sponsoring wordt opgehaald, is bedoeld voor al het vluchtelingenwerk (zie ook de website).

Mijn vraag is dan ook of u mij wilt sponsoren. Dit kan via mij persoonlijk (contant of storten op NL86INGB0004358719 t.n.v. Greet van Gils-Bloemendaal ovv ‘de nacht van de vluchteling’), maar ook via de website “nachtvandevluchteling.nl” waar u op zoek kunt gaan naar Greet van Gils-Bloemendaal, vervolgens aangeven dat u wilt sponsoren en welk bedrag u daarvoor wilt uitgeven. Weet dat alle kleine beetjes helpen, Vluchtelingenwerk is al heel dankbaar voor elk bedrag wat binnenkomt.

Bijzonder avond over veteranen en hun inloophuis bij Kerkcafe

In april was er een kerkcafe. Twee veteranen waren uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen in het leger en daarna en daarnaast over het inloopthuis Arnhem e.o.  in Heelsum. Beide veteranen werden eerst kort voorgesteld en geïnterviewd en daarna was er ruim gelegenheid om met hun in gesprek te gaan.

Patrick was op zijn 18e in dienst gegaan en heeft gedurende zijn diensttijd meegedaan aan veel uitzendingen o.a. naar Bosnië, Irak, Afghanistan, Ethiopië. Bart is als dienstplichtige uitgezonden geweest naar Bosnië en heeft daar als chauffeur veel voedseltransporten gereden midden tussen de vechtende partijen door. Ze hebben verteld over hun ervaringen en iets over de soms verschrikkelijke dingen die ze meegemaakt hebben. Veel veteranen komen terug met ervaringen , maar zijn goed in staat om hun leven daarna (in of buiten het leger) goed op te pakken. Anderen (gelukkig een kleinere groep) hebben trauma opgelopen wat zich vroeger of later manifesteert in hun leven. En met heftige consequenties.

Vervoer naar De Kandelaar en de Salvatorkerk

Een paar weken geleden is er een brief uitgedeeld in de kerk over de vacatures in de kerkenraad en over het vervoer naar de kerk in de andere wijk vanaf 1 juli 2018 als alle diensten van de wijkgemeente Arnhem-Zuid gezamenlijk zijn.
Tot nu toe heb ik daar nog maar weinig reacties op ontvangen. Het lijkt me echter te gemakkelijk om er vanuit te gaan dat er geen problemen zijn met het vervoer. Daarom nogmaals een oproep om aan te geven als u vanaf juli (of augustus) problemen hebt om zondags de kerk te bereiken. En natuurlijk zijn we ook nog op zoek naar chauffeurs die mensen willen meenemen!
Ik hoop van harte dat we het met elkaar kunnen regelen dat het vervoer naar de kerk voor niemand een probleem hoeft te zijn. 

Jan van de Lagemaat

Koffieochtend in de Kandelaar

Even bijpraten – luisteren – vertellen – een moment van rust. U komt toch ook op de inloopkoffieochtend.
Waar? In de Kandelaar. Wanneer? Vanaf 3 april 2018 elke dinsdagmorgen. Hoe laat ? 09.00 – 12.00 uur.
Voor wie? Voor iedereen jong en oud.

Gerrie en Ben ELzinga

Kraam op de Markt elke woensdag vanaf 28 maart

In de zomertijd wordt er weer gestart met de Kraam op de Markt. Elke woensdag tussen 10 en 12 uur bent u welkom voor een kleine pauze, een goed gesprek, altijd onder het genot van een kop koffie of thee. Vrijwilligers van onze gemeente en van de Eusebiusparochie ontvangen u graag. We zitten bij droog weer en goede temperaturen buiten bij de Salvatorkerk en als het weer niet meewerkt gaan we binnen zitten. Het gaat altijd door. Ideaal om te combineren met een bezoek aan de Markt, maar alleen bij ons langs komen kan natuurlijk ook.

Hartelijke groet namens medewerkers van de Kraam op de Markt.

12