Bericht van het verjaardagsfonds

Toen ik bijna 40 jaar geleden in Arnhem – Zuid kwam wonen kreeg ik op mijn verjaardag een felicitatiekaart van de kerk. Ik vond dat heel bijzonder want in de vorige gemeenten waar ik woonde, had ik dat nog niet eerder meegemaakt. Ik vond het heel attent. Bij de kaart werd een bijdrage gevraagd voor het wijkfonds en ik wist dat dat een goede zaak was. Samen met Sara Meeusen, die dit werk al heel lang deed ben ik bij de organisatie van het verjaardagsfonds betrokken geraakt. En ook ik heb dit werk heel wat jaren gedaan.

Einde dienstverband ds. Ingrid Lodewijk

De Algemene Kerkenraad heeft in verband met de grote jaarlijkse tekorten besloten om alle tijdelijke dienstverbanden te beëindigen. Ook het dienstverband met ds. Ingrid Lodewijk wordt per 1 juli 2019 beëindigd. Omdat zij het afgelopen jaar in verband met gezondheid en gezinsomstandigheden enige maanden uitgeschakeld is geweest, heeft zij aangegeven dat ze gedurende de periode dat onze beide wijkpredikanten afwezig zijn, in noodgevallen wil invallen. Daarvoor willen we haar al bij voorbaat bedanken! Met ds. Ingrid Lodewijk is afgesproken dat we tijdens de startzondag op 1 september aandacht zullen besteden aan het beëindigen van haar dienstverband.

Themadiensten over de apocriefe boeken

Op zondag 23 juni starten we met een nieuwe serie themadiensten over de ‘apocriefe boeken’: boeken die niet in onze officiële bijbel zijn opgenomen, maar wel in die tijd ontstaan en ook onderdeel van de traditie. Mag dat wel? Onze kerk heeft altijd gezegd dat deze boeken zeker nuttig kunnen zijn om te lezen en te overdenken, maar dat men er niet hetzelfde gezag aan toe mag kennen als aan de canonieke boeken.

De diensten van 23 en 30 juni zullen gaan over het boekje Tobit, waarover o.a. Rembrandt een hele serie tekeningen heeft gemaakt en dat enigszins vergelijkbaar is met het bijbel Ruth. De diensten van 7 en 14 juli zullen gaan over het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’, dat zeer vergelijkbaar is met het Bijbelboek Spreuken.

Rüstzeit 2019

Op Hemelvaartsdag vertrokken we met 23 personen naar Bad Blankenburg voor bezinning maar ook voor ontspanning. Het was een lange reis en om 16.30 uur kwamen we aan en ontmoetten daar de leden van de partnergemeente uit Zwickau Planitz. Het thema van het weekend was psalm 34 vers 15. Op vrijdag- en zaterdagmorgen is dit uitgebreid besproken onder leiding van de predikant van Zwickau Planitz. Ook was er een stilte tocht in de buitenlucht met opdrachten. ’s Middags kon iedereen naar behoefte wandelen in de prachtige natuur, een museum bezoeken of met de auto de omgeving verkennen.

Na de barbecue op zaterdagavond werd er een film vertoond over de val van de muur en wat daaraan vooraf ging. Dat was erg indrukwekkend. Nadat we ’s zondags met z’n allen in de oude kerk (uit de 14e eeuw) de dienst hadden bijgewoond was er nog een maaltijd en was er het afscheid. Ook door het prachtige weer en de gezelligheid onderling hebben we fijne dagen gehad en is het voor herhaling vatbaar.

Trijnie

Kerkcafé

We hebben met betrokkenen het kerkcafé geëvalueerd. Kort samengevat: het was inhoudelijk prima, maar organisatorisch rammelde het wel eens en daar gaan we wat aan doen! Voortaan is het kerkcafé op de tweede vrijdagavond van de maanden oktober/november en januari/maart; altijd in hetzelfde kerkgebouw waar die maand ook de diensten zijn. We hebben meer dan genoeg onderwerpen en sprekers op het oog en hopen nog vóór de vakantie het complete programma bekend te kunnen maken!

Kerkgebouw De Kandelaar

Nadat de Algemene Kerkenraad heeft besloten dat er drie kerkgebouwen (twee in Noord en één in Zuid) moeten worden verkocht, hebben we vanuit Arnhem – Zuid voorgesteld om het gebouw De Kandelaar niet te verkopen, maar voorlopig te behouden als steunpunt. Aan de wijkraad van kerkrentmeesters is gevraagd om een businessplan op te stellen, waaruit zou blijken dat het in gebruik houden van De Kandelaar en het verhuren aan derden voor de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) voordeliger zou zijn dan het verkopen van het gebouw. Onze kerkrentmeesters hebben zich ingespannen om een gedegen businessplan op te stellen en hebben daarvoor met verschillende potentiële huurders gesprekken gevoerd.

Startzondag 1 september

Wie wil meedenken over het thema van de kerkdienst van de startzondag? Aanmelden kan bij onze predikanten.

Wie wil meedenken en mee uitvoeren van de activiteit na de kerkdienst van de startzondag. Graag opgeven bij Jaap van ’t Riet gjvantriet@gmail.com

Nog voor de zomervakantie willen we beide voorbereidingen geregeld hebben.

Gezellige gemeenteavond

Wij willen iederéén bedanken die na een zeer geslaagde en gezellige avond spontaan heeft helpen opruimen. In een zeer korte tijd stond alles weer op zijn plek en was er tijd voor een drankje.

De voorbereidingscommissie

Meedenken over de kerkdienst

Een van de plannen van de liturgiecommissie is ook om gemeenteleden meer bij de kerkdiensten te betrekken. Dat willen we o.a. doen in zgn. ‘Try-out’ diensten, die door (groepen van) gemeenteleden mee worden voorbereid. Dat kan bv. een catechesegroep op gesprekskring zijn, of de diaconie, of een groep oudere gemeenteleden (nu willen we het wel eens ‘onze manier’ hebben), of gewoon een groepje gemeenteleden met een gemeenschappelijk wens of droom t.a.v. de kerkdienst. Krijg je, krijgt u al een idee? Laat het horen!

Pierre Eijgenraam

12