Wandeling voor ex-mantelzorgers

Wanneer u als mantelzorger langere tijd voor iemand heeft gezorgd en die zorg valt weg, is het misschien moeilijk om met de nieuwe situatie om te gaan. Het kan zijn dat u dan in een ‘gat’ valt. Misschien vindt u het prettig om hier met anderen over te praten. Met Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp organiseert het College van Dia- kenen op acht opeenvolgende maandagmiddagen een wandelingen voor ex-mantelzorgers.

Rolstoelduwers gezocht

Zondag 28 juli ligt de boot Prins Willem Alexander van het vakantiebureau weer in Arnhem. De aanwezige gasten mogen die middag van boord. Wie wil één van de gasten een stukje Arnhem laten zien?

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mimi Averesch, tel. 026-3234300 of m.averesch@kpnplanet.nl . Mimi Averesch

Walking-dinner 2.0

Op 4 oktober is er opnieuw weer een walking-dinner, een weerkerende activiteit in onze gemeente. Gemeenteleden worden dan weer uitgenodigd bij andere gemeenteleden voor ( een deel van ) de  maaltijd.

Dit jaar kiezen we voor  een verandering van het concept; een 2.0 dus.

Aanpassing Salvatorkerk

Inmiddels zijn er weer de nodige stappen gezet. We gaan er nu vanuit dat de verbouwing in juni 2020 wordt afgerond zodat de vernieuwde Salvatorkerk tijdens de startzondag in 2020 in gebruik kan worden genomen. Dat lijkt allemaal nog ver weg, maar dat betekent toch wel dat er ook nu het nodige moet gebeuren. Het bouwteam, dat bestaat uit Henk Ramaker, Mark van Zeist, Johannes Tjepkema, de architect en de aannemer, heeft aangegeven dat er in week 29 (15 tot en met 20 juli), dus voor de bouwvakvakantie, duidelijkheid moet zijn over de verbouwplannen. Op basis hiervan kan de aannemer tijdens de bouwvakvakantie een kostenopgave maken. Het gaat hier nog niet over de inrichting van de kerkzaal. Daarover worden in een later stadium beslissingen genomen.

Zomerronde spelletjesmiddagen

De spelletjesmiddagen op dinsdag tussen 14.30 en 16.30 uur gaan in juli weer van start. De eerste middag is vastgesteld op 2 juli. Zoals altijd bent u ook dan in de Salvatorkerk weer van harte welkom voor een spelletje, koffie, thee, een hapje en een drankje of zo maar een gesprekje. Het is geen enkel probleem als u nog niet eerder bent geweest en u kunt ook altijd tussentijds “instappen” en een spelpartner meenemen.

Bericht van het verjaardagsfonds

Toen ik bijna 40 jaar geleden in Arnhem – Zuid kwam wonen kreeg ik op mijn verjaardag een felicitatiekaart van de kerk. Ik vond dat heel bijzonder want in de vorige gemeenten waar ik woonde, had ik dat nog niet eerder meegemaakt. Ik vond het heel attent. Bij de kaart werd een bijdrage gevraagd voor het wijkfonds en ik wist dat dat een goede zaak was. Samen met Sara Meeusen, die dit werk al heel lang deed ben ik bij de organisatie van het verjaardagsfonds betrokken geraakt. En ook ik heb dit werk heel wat jaren gedaan.

Einde dienstverband ds. Ingrid Lodewijk

De Algemene Kerkenraad heeft in verband met de grote jaarlijkse tekorten besloten om alle tijdelijke dienstverbanden te beëindigen. Ook het dienstverband met ds. Ingrid Lodewijk wordt per 1 juli 2019 beëindigd. Omdat zij het afgelopen jaar in verband met gezondheid en gezinsomstandigheden enige maanden uitgeschakeld is geweest, heeft zij aangegeven dat ze gedurende de periode dat onze beide wijkpredikanten afwezig zijn, in noodgevallen wil invallen. Daarvoor willen we haar al bij voorbaat bedanken! Met ds. Ingrid Lodewijk is afgesproken dat we tijdens de startzondag op 1 september aandacht zullen besteden aan het beëindigen van haar dienstverband.

Themadiensten over de apocriefe boeken

Op zondag 23 juni zijn we gestart we met een nieuwe serie themadiensten over de ‘apocriefe boeken’: boeken die niet in onze officiële bijbel zijn opgenomen, maar wel in die tijd ontstaan en ook onderdeel van de traditie. Mag dat wel? Onze kerk heeft altijd gezegd dat deze boeken zeker nuttig kunnen zijn om te lezen en te overdenken, maar dat men er niet hetzelfde gezag aan toe mag kennen als aan de canonieke boeken.

De diensten van 23 en 30 juni gingen over het boekje Tobit, waarover o.a. Rembrandt een hele serie tekeningen heeft gemaakt en dat enigszins vergelijkbaar is met het bijbel Ruth. De diensten van 7 en 14 juli gaan over het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’, dat zeer vergelijkbaar is met het Bijbelboek Spreuken.

Kerkcafé

We hebben met betrokkenen het kerkcafé geëvalueerd. Kort samengevat: het was inhoudelijk prima, maar organisatorisch rammelde het wel eens en daar gaan we wat aan doen! Voortaan is het kerkcafé op de tweede vrijdagavond van de maanden oktober/november en januari/maart; altijd in hetzelfde kerkgebouw waar die maand ook de diensten zijn. We hebben meer dan genoeg onderwerpen en sprekers op het oog en hopen nog vóór de vakantie het complete programma bekend te kunnen maken!

12