Werkgroep Zwickau Planitz

Het tweejaarlijkse toerustingsweekend met onze partnergemeente Zwickau-Planitz zal worden gehouden van donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019, het weekend van Hemelvaart. Plaats van ontmoeting is BAD BLANKENBURG in Thüringen. Wij verblijven in het Evangelisch Allianzhaus, Esplanade 5/10a. Verblijf aldaar is ALL-IN. Kamer met douche en wc, beddengoed en handdoeken.

Kosten:

een volwassene op eenpersoonskamer 55,50 euro p.d., gehele verblijf 166,50 euro

een volwassene op tweepersoonskamer 46,00 euro p.d. p.p., gehele verblijf 138,00 euro.          

Met twee personen is dat 276,00 euro. Kinderen krijgen korting.

Programma:

Vertrek donderdag 30/5 om 09.00 uur vanuit Arnhem, aankomst plm.16.00 uur

Ontvangst, indeling kamers, broodmaaltijd en ‘s avonds kennismaking

Op vrijdag- en zaterdagmorgen is er een thema (nog niet bekend).

Vrijdagmiddag en zaterdagmiddag ter vrije besteding.

Zondag de kerkdienst, maaltijd en vertrek om 14.00 uur.

U kunt zich opgeven bij Jaap van ’t Riet, e-mail: gjvantriet@gmail.com. Informatie verder bij Jaap, tel. 026-3271103 of Egon, tel. 026-3210647.

Vraag vanuit de Blue Band gevangenis

Er is een groot tekort aan winterkleding. Mocht u thuis nog kleding hebben liggen, alle maten zijn welkom. Inleveren van de kleding kan bij één van de diakenen.

Tienerkerk 

Tienerkerk 

Op 3 februari 2019 is er weer Tienerkerk in  de Salvatorkerk.  De volgende data zijn:  3 maart(Kandelaar) , 7 april (Salvatorkerk) , 26 mei (Kandelaar) en 23 juni (Salvatorkerk).     Groetjes, Berthe, Joke  en Gea.

Kerkcafé op 25 januari in de Salvatorkerk met Jan van Os

Jan van Os is actief lid van de Eusebiusparochie, maar ook van een Amsterdamse synagoge. Hij schrijft over zijn bijdrage aan het kerkcafé: 

‘Het was een wonder om deze hete zomer bij de heetste stad van Europa op vakantie te gaan. Om te ontdekken dat -midden tussen nu en 2000 jaar terug- in Cordoba moslims, christenen en joden vreedzaam en vruchtbaar samen leefden en leerden. Samen legden ze de grondslagen voor de beschaving waarnaar wij nog steeds verlangen.  Met een genadige god, die al haar schepselen ruimte geeft. En schepselen die graag op die god willen gelijken. Mijn stelling is: kom kennismaken met de heilige stad van het jaar 1000’.

Van harte welkom in de Salvatorkerk, we beginnen om 20 uur.

Nashville-verklaring

Het nieuwe jaar startte met de nodige reuring op het kerkelijk erf door de zgn. Nashville-verklaring, waarin een aantal zeer orthodoxe predikanten (waaronder ook enkele PKN-predikanten) stelt dat het in strijd is met ‘Gods heilige bedoelingen’ om jezelf bewust te zien als een persoon met een homoseksuele of transgenderidentiteit.
Predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Arnhem distantiëren zich krachtig van de Nashvilleverklaring en doen dat aan de hand van de ondubbelzinnige reactie die ds. René de Reuver, scriba van de generale synode, daags na het verschijnen van de verklaring deed uitgaan. Hieronder vindt u deze reactie:
“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.
Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.
Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”
Predikanten en kerkelijk werkers Protestantse Gemeente Arnhem

Instrumentalisten gezocht

De liturgiewerkgroep bereidt een drietal diensten voor rondom het thema ‘Schepping’. 

Voor de dienst op 10 februari met medewerking van de cantorij zoek ik een aantal instrumentalisten die graag improviseren om samen met de cantorij mee te werken aan een verklanking van de bekende lezing uit Genesis 1. We zullen hiervoor repeteren vóór de cantorijrepetitie van 19.15 tot 20.00 uur op maandag 21 en 28 januari en op maandag 4 februari, de laatste keer van 19.15 tot 20.30 uur, met cantorij. Bespeelt u zelf een instrument en/of kent u iemand die hieraan mee zou willen doen, u bent van harte welkom op maandag 21 januari in de Salvatorkerk!

Informatie en aanmelden: Annette Hamelink, annettehamelink25@gmail.com 026-3232281.

DE WERELDWINKEL.

DE WERELDWINKEL.
Ook in het nieuwe jaar staan we weer paraat met een kraam van De Wereldwinkel in de hal, hebt u het al gezien?
Zoals u van ons gewend bent, hebben we ook deze keer allerlei leuke en lekkere artikelen in onze verkoop. Graag laten we dat aan u zien na de dienst, dus komt u straks even bij ons langs? Wie weet is er iets van uw gading bij. En u weet, ook een kleine aankoop kan positieve effecten hebben op mensen in andere delen van de wereld.

Themadienst: ‘de geur van…’

Zondag 27 januari 2019
Themadienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, 10:00 uur, De Kandelaar, Den Haagweg 1

‘De geur van….’.
Het verhaal van God en mensen in geuren en kleuren’.

Houd je van de geuren die elk seizoen ons geeft?
Welke geur roept een dierbare herinnering bij je op?
We hebben er met elkaar over gesproken in de gesprekgroep ‘Geloof en leven’,
In deze themadienst voor jong en oud willen we het graag met je delen.
Het gelegenheidskoor van De Zeeg zal zingen.
Wees welkom en zeg het voort!
Mieke Hoek en Anja Vogelzang

Gemeenteavond over kerkgebouwen PGA

Gemeenteavond over kerkgebouwen PGA

Op dinsdag 29 januari organiseert de Algemene Kerkenraad (AK) een gemeenteavond voor alle leden van de PGA. Deze zal gehouden worden in de Opstandingskerk en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Op 17 december jl. is de AK op voorstel van de wijkkerkenraden tot het voorgenomen besluit gekomen om in Arnhem-Noord de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk en in Arnhem-Zuid De Kandelaar te sluiten voor kerkdiensten. Dit voorgenomen besluit wordt  tijdens de gemeenteavond toegelicht en besproken. Volgens de kerkorde dient de AK bij een kerksluiting de gemeente te horen. We nodigen u graag uit om met ons van gedachten te wisselen over de voorgenomen kerksluitingen.

Dick van Dijk, voorzitter AK

Herinrichting Salvatorkerk

Bijeenkomst 10 januari vervalt!
Tijdens de in november gehouden bijeenkomst van de werkgroep herinrichting Salvatorkerk ging ik er enthousiast vanuit dat we op 10 januari wel het één en ander te bespreken zouden hebben. Maar eigenlijk had ik het moeten weten: de decembermaand vliegt altijd voorbij en begin januari realiseer je je dat er in december heel veel dingen zijn blijven liggen. En dat is dan natuurlijk een reden om het nieuwe jaar met goede voornemens te beginnen 😉.
Dat was ook nu het geval. Op dit moment is het niet zinvol om als werkgroep bij elkaar te komen. De bijeenkomst van donderdag 10 januari vervalt daarom!
Het is de bedoeling dat we wel snel van start gaan met een paar kleine groepjes (kosters en kerkmeesters, predikanten en leden liturgiecommissie, mensen die verstand van installaties hebben, enz.) die dan kunnen rapporteren aan de “grote werkgroep”. Zodra er weer wat te melden valt wordt de werkgroep herinrichting Salvatorkerk weer bijeengeroepen! We hebben een druk en ook wel spannend jaar achter de rug, maar we zijn er nog niet. Ook de herinrichting van de Salvatorkerk, die vóór 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn zal nog de nodige inspanningen vergen. Ik hoop van harte dat we ook deze klus als gemeente met elkaar zullen klaren!
Jan van de Lagemaat