Cursus inleiding gregoriaans

Gregoriaanse zang is tegenwoordig populair en niet alleen maar onder gelovigen. Voor geïnteres­seerden (mannen en vrouwen, katholieken,  protestanten en anderen) is er nu gelegenheid om gratis (pro Deo!) kennis te maken met dit belangrijke erfgoed van de westerse christelijke wereld, onder leiding  van dr. Jan Boogaarts. Jan Boogaarts (*1934) is internationaal bekend als organist, dirigent en musicoloog, maar vooral als kenner en liefhebber van het gregoriaans. Zowel de achtergronden als het zingen van het gregoriaans komen aan de orde in vier maandagavonden (20 en 27 augustus, 3 en 10 september), die gegeven worden in Duiven.  Voor informatie en opgave: 0316-261456 jgpg.boogaarts@gmail.com.

Startzondag 9 september 2018

‘Veelkleurig en Veelstemmig’ is het thema van onze startzondag. Een afspiegeling van wie we zijn. Hoewel we allemaal verschillen, delen we ons geloof. Op de startzondag willen we hier aandacht aan geven. Aan de verschillen, maar ook aan wat we samen delen. We willen dat de startzondag het podium mag zijn voor alle groepen en activiteiten waar we trots op zijn.

We willen je dan ook van harte uitnodigen om mee te helpen bij de voorbereiding of tijdens de startzondag zelf. Een speciale uitnodiging voor eenieder die namens zijn of haar groep iets wil delen op de startzondag. De aanvang van het nieuwe seizoen is natuurlijk de gelegenheid om jouw groep of activiteit onder de aandacht te brengen!

Woensdagochtend 22 augustus om 10:30 uur willen we samen in de Salvatorkerk verder vorm geven aan de startzondag. Wees van harte welkom. Als je dan niet kan, maar wel graag wil meehelpen, stuur dan even een berichtje: gertjan.devink@gmail.com of 06-44548400.

Een hartelijke groet, Gertjan de Vink

Kerkkeuze Arnhem-Zuid

Op dinsdag 10 juli hebben we voor de derde maal met elkaar (ook deze keer weer 25 personen) gesproken over de kerkkeuze in Arnhem-Zuid. Deze keer ging het over de vraag wat er aan De Kandelaar resp. de Salvatorkerk veranderd moet worden om deze geschikt te maken voor de gezamenlijke diensten van de wijkgemeente Arnhem-Zuid. Er zijn al verschillende ideeën over de tafel gekomen, maar we zijn er nog niet uit. Daarom is afgesproken dat er in twee groepjes van op dit moment elk zeven personen verder gekeken wordt wat er aan de gebouwen moet worden aangepast. Het zijn gemengde groepjes met mensen uit zowel De Kandelaar als de Salvatorkerk. De samenroeper van beide groepjes is Gerrit Lammers (g.lammers7@chello.nl). Gemeenteleden die ook mee willen praten kunnen zich bij hem melden. Verder is afgesproken dat we als (grote) groep op dinsdag 14 augustus van 19:30 tot 21:00 uur weer bij elkaar komen in de Salvatorkerk om met elkaar de resultaten van de twee groepjes te bespreken.
Rest mij nog om te melden dat de gesprekken in een goede sfeer verlopen en dat ik het verheugend vind dat ondanks de vakantie zoveel gemeenteleden mee willen denken over ons toekomstige kerkgebouw.

Jan van de Lagemaat

Wereldwinkel zoekt helpers

Wie, o wie komt ons team versterken??? In het nieuwe seizoen zal er elke tweede zondag van de maand (weer) een kraam van de Wereldwinkel in de hal staan. Tot dusver was dat steeds in de hal van de Salvatorkerk, maar in het kader van de samensmelting nu dus ook in de hal van De Kandelaar. Graag zullen we nieuwe collega’s hierbij verwelkomen, vooral ook vanuit De Kandelaar. Wij kunnen dan bij toerbeurt d.m.v. onze verkoop een aandeel leveren in het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in derde wereldlanden.

Annie Afman, Gryt Bouma, Detty Hertog

U kunt ons natuurlijk persoonlijk benaderen, maar ook telefonisch 06 45164743 of  026-3232297 of per e-mail l.hertog@simpc.nl.

Een feestelijke samenwoon-dienst

Op zondag 1 juli vierden we in De Kandelaar de definitieve start van onze gezamenlijke diensten (per maand wisselend in beide kerkgebouwen). Een kinderkoortje zorgde voor enkele vrolijke bijdragen,

Bijzonder avond over veteranen en hun inloophuis bij Kerkcafe

In april was er een kerkcafe. Twee veteranen waren uitgenodigd om te vertellen over hun ervaringen in het leger en daarna en daarnaast over het inloopthuis Arnhem e.o.  in Heelsum. Beide veteranen werden eerst kort voorgesteld en geïnterviewd en daarna was er ruim gelegenheid om met hun in gesprek te gaan.

Patrick was op zijn 18e in dienst gegaan en heeft gedurende zijn diensttijd meegedaan aan veel uitzendingen o.a. naar Bosnië, Irak, Afghanistan, Ethiopië. Bart is als dienstplichtige uitgezonden geweest naar Bosnië en heeft daar als chauffeur veel voedseltransporten gereden midden tussen de vechtende partijen door. Ze hebben verteld over hun ervaringen en iets over de soms verschrikkelijke dingen die ze meegemaakt hebben. Veel veteranen komen terug met ervaringen , maar zijn goed in staat om hun leven daarna (in of buiten het leger) goed op te pakken. Anderen (gelukkig een kleinere groep) hebben trauma opgelopen wat zich vroeger of later manifesteert in hun leven. En met heftige consequenties.

Koffieochtend in de Kandelaar

Even bijpraten – luisteren – vertellen – een moment van rust. U komt toch ook op de inloopkoffieochtend. Waar? In de Kandelaar. Wanneer? Vanaf 3 april 2018 elke dinsdagmorgen. Hoe laat ? 09.00 – 12.00 uur. Voor wie? Voor iedereen jong en oud.

Gerrie en Ben Elzinga

12