Collectebonnen

Indien u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar. U kunt uw kerkelijke giften via de collectezak aantonen door gebruik te maken van collectebonnen. De volgende collectebonnen zijn beschikbaar:

Bazar 54: winkel voor vluchtelingen

In Elderhoeve wonen 450 vluchtelingen uit verschillende landen. In de pastorie van de Lucaskerk (Rijksweg West 54  in Elden) is een winkeltje ingericht. De bewoners van Elderhoeve kunnen daar hun eigen kleding en huishoudelijke spullen uitzoeken, tegen een kleine vergoeding. U kunt uw overtollige spullen, heel en schoon, brengen op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We stellen uw bijdrage enorm op prijs.                                                            Bazar54

Insluiper geweest

Iemand is tijdens de kerkdienst in de Salvatorkerk of later na de dienst de kerk ingekomen en heeft een damestas ontvreemd. Gelukkig is de tas terecht met de meeste belangrijke spullen. Zorg er a.u.b. voor dat u geen belangrijke dingen in uw jas aan de kapstok laat zitten. De koster en de kerk zijn niet aansprakelijk voor het verdwijnen van uw kostbaarheden.

                                                                                                                                                   Jaap van ‘t Riet

Brooddistributie vanuit de Salvatorkerk

Sinds september 2017 mogen wij gebruik maken van de ‘kinderkamer’ in de Salvatorkerk om 6 ochtenden in de week brood (geschonken door een bevriende bakkerij) óm en in te pakken voor de minima in de wijk en daarbuiten. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn wij van 09.30-10.30 uur daartoe open voor onze klanten. De andere dagen van de week wordt het brood o.a. gedistribueerd naar het Inloopcentrum (van de RK-parochie en PGA) in St. Marten, de MFC’s in Presikhaaf en Geitenkamp etc. Het is erg vervelend om te moeten melden, maar het is een groot succes. Kennelijk is er een groeiende behoefte aan deze elementaire voorziening. Het gaat goed met de economie – van anderen dan!                                                                              Johannes Kon, secr. stichting EVS EcoVrede. tel. 06-50611483

Werkgroep Omzien Naar Elkaar (ONE)

De werkgroep Omzien Naar Elkaar is een soort ‘denktank’ die tot doel heeft activiteiten te ontwikkelen die binding en samenhang in de gemeente bevorderen. Pastoraat is daar een onderdeel van. Nu we steeds meer samen gaan doen, is het belangrijk dat nieuwe plannen ook echt gedragen worden door de hele wijk. Ook praktische dingen zullen we op den duur op elkaar gaan afstemmen. Daarom is het belangrijk dat er meer mensen uit het Kandelaardeel van de wijk daarover meedenken. Veel tijd kost het niet: 5-6 keer per jaar. We vergaderen op woensdagmorgen van 9.00-10.30 uur. Dus een dringend beroep op gemeenteleden uit De Kandelaar: denk mee en doe mee. Trijnie van de Haas en Hubertien Oostdijk maken deel uit van deze werkgroep en kunnen er meer over vertellen, maar je kunt ook contact met mij opnemen: Alie Brandwijk, tel. 026-3233169

De Wereldwinkel

Wat fijn dat er de vorige zondag weer zo’n leuke verkoop van artikelen van De Wereldwinkel heeft plaatsgevonden. De opbrengst bedroeg maar liefst € 222,00!! Heel hartelijk dank voor uw aller inzet. Graag zien we u terug bij onze volgende kraam op 11 februari a.s. Mede namens de medewerkers,

                                                        Detty Hertog

Connected met Insalvation

De jeugdvereniging Connected van de Koepelkerk Arnhem is een groep jongeren in de leeftijd van 16-20 jaar en zij komen bijna elke zondagavond bijeen om elkaar te ontmoeten, samen te eten en bijbel te lezen. Voor dit seizoen hebben zij besloten om een heel jaar lang aandacht te geven aan onrecht en armoede in de wereld en dit niet alleen bij woorden te laten maar ook tot daden over te gaan. In samenwerking met Compassion gaan zij hun best doen om € 40.000 bij elkaar te brengen zodat er in Kenia een nieuwe kindsponsorproject opgezet kan worden. Ook zullen voor de kinderen in dit project sponsors geworven worden.
Om aan dit streven maximale aandacht te geven is de band Insalvation, misschien bekend van Opwekking, New-Wine en 4e Musketiers, bereid gevonden om met hun nieuwe tour NEON naar Arnhem te komen. Dit zal gebeuren op zaterdag 17 februari in de Koepelkerk.

Actie kerkbalans 2018

De actie loopt van 15 januari 2018 t/m 27 januari 2018. We starten en eindigen een week eerder dan de landelijke actie. De lopers worden verzocht de retourenveloppen uiterlijk 27 januari a.s. in te leveren.
Voor wat betreft de Kandelaar kunt u de enveloppen in de brievenbus van gebouw de Kandelaar stoppen of de enveloppen na de kerkdienst inleveren. Mocht dit niet lukken dan graag een telefoontje en dan komen we de enveloppen ophalen. Dan komen de lopers weer langs om de brieven te bezorgen en weer op te halen.
In het wijkgedeelte van de Salvatorkerk is het dit jaar wat moeilijker geworden, doordat er minder lopers beschik-baar zijn dan in voorgaande jaren. Een aantal vertrouwde gezichten kunnen dit werk niet meer doen. Daardoor hebben sommige lopers veel adressen. U kunt hen helpen in hun werk. Als u ervoor zorgt dat de antwoordenveloppe klaar staat op de afgesproken tijd met de bezorger, dan is deze in één ronde klaar.
Mocht dat niet lukken dan kunt u het antwoordenvelopje altijd nog op de post doen. Een postzegel mag wel, maar is niet nodig. Wij hopen dat de actie een succes zal worden.
Namens wijkraad van kerkrentmeesters

Kerk2025

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt al enige tijd gesproken over Kerk2025. En denk daarbij niet dat dat gaat over hoe we over 7 jaar kerk willen zijn. Nee, Kerk 2025 moet vooral gelezen worden als: Hoe willen we de komende zeven jaren (en daarna) met elkaar kerk zijn. De bedoeling van Kerk2025 is dat we terug gaan naar de kern van het kerkzijn (Back to Basics). Eén van de middelen daartoe is het vereenvoudigen van de kerkstructuur. En omdat dat zo gemakkelijk grijpbaar is, lijkt het er soms op dat Kerk2025 alleen maar gaat over de kerk-structuur. Om aan te geven dat er meer is, heeft het moderamen van de Generale Synode besloten om een ronde te gaan maken langs de nieuwe 11 regio’s (classes).
“Laten we weer naar de kern gaan; de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt, geïnspireerd wordt.”

Beste mensen

Dit jaar zal voor mij bijzonder worden omdat ik na rijp beraad heb besloten om met vervroegd emeritaat te gaan per 1 april aanstaande. Als stadspredikant kan ik terugkijken op een mooi toekomstgericht onderzoek dat is afgerond. En in december heb ik een paar succesvolle events voor kerk en buurt kunnen organiseren samen met enthousiaste gemeenteleden uit verschillende wijken, waar ik met voldoening op terugkijk. 

Dit lijkt voor mij het juiste moment om plaats te maken. Er is een voortzetting van vernieuwend beleid nodig om de toekomst van de PGA te waarborgen. Ik heb besloten dat het goed is dat ik daar niet meer bij betrokken ben.

De komende tijd zal ik mijn werk nog even blijven doen. Op zondag 14 januari is er een themadienst in de Kandelaar voor en met mensen met een verstandelijke beperking, waar ik naar uitzie. Ook na mijn afscheid blijf ik graag als gemeentelid betrokken in Arnhem- Zuid.                    

Met een warme groet van verbondenheid, Anja Vogelzang