Informatie over Ruestzeit 2019 in Bad Blankenburg.

Helaas op de infofolder stond  een onjuist kostenbedrag vermeld- (Inhoud zie website of vorige brief)

De kosten

Een volwassene op eenpersoonskamer    55,50 euro p.d., gehele verblijf 166,50 euro

Een volwassene op tweepersoonskamer 46,00 euro p.d. p.p., gehele verblijf 138 euro

Voor de duidelijkheid met twee personen is dat  276 euro.  Kinderen krijgen korting.

Namens werkgroep Zwickau/Planitz, egon kooi 

Vervolg inspiratiebijeenkomst rond 30 en 40 jaar

Afgelopen november hadden wij een eerste inspiratieavond met een groep mensen rond 30 en 40 jaar waarin we hebben gesproken over wat we zoeken binnen ons geloof en binnen de kerk. Op deze eerste avond kwam onder andere naar voren dat we met elkaar verder zouden willen praten over wat we zoeken in een kerkdienst en wat we eventueel anders zouden willen dan de huidige vorm. Daarover willen we met elkaar verder praten en wel op donderdag 28 maart om 20:00 in De Kandelaar. We hebben voor deze avond dan ook een aantal predikanten uitgenodigd zodat ook zij deelgenoot worden van onze gedachten. We willen deze avond in kleine groepjes met elkaar brainstormen over wat wij zoeken in een dienst en ideeën delen over de invulling van een dienst. Het tweede deel van de avond willen we vervolgens in groepjes van gelijkgestemden gaan nadenken over de concrete voorbereiding van een dienst en deze wellicht later in het jaar ten uitvoer brengen!
Net zoals de vorige keer ben je vanaf 19:00 welkom om pizza te komen eten, meld je dan even aan bij Berte.

Ook als je er de vorige avond niet bij was of nog geen 30 jaar bent, nodigen we je van harte uit voor deze avond.

Tot slot willen we voorafgaand aan deze avond al een app groep starten, dus meld je aan bij Berte: 0615122916

Paasviering voor ouderen

De Paasviering zal worden gehouden op woensdag 17 april a.s. in de Salvatorkerk.

U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur, ontvangst met thee en koffie, de Paasviering begint om 15.30 uur.

Nadat we het lijden, sterven en de opstanding van de Heer hebben herdacht, wordt dit met een broodmaaltijd besloten. 

In verband met de voorbereidingen en de nodige inkopen, willen we graag weten op hoeveel personen we kunnen

rekenen. Hiervoor kunt u mij mailen, bellen of via het strookje van de  uitnodiging die u vanuit de kerk kunt meenemen,

graag vóór 14 april.  Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen.

Dankzij  de hulp van enkele gemeenteleden kan voor vervoer worden gezorgd. Wilt u daarom ook uw telefoonnummer

doorgeven, als u gehaald wilt worden.  Iedereen is van harte welkom, ook uw vriend, vriendin of jongere partner.

We hopen weer op een goede opkomst en een sfeervolle viering. 

Henny Lukkien    tel: 0615 231043   lukkienhofstra@hotmail.nl

Gesprekskring Gelijkenissen

Op donderdagmiddag 28 maart in de Salvatorkerk, van half drie tot ongeveer vier uur. We lezen de gelijkenis van het zuurdesem uit Mattheus 13: 33, met het commentaar daarbij van Noortje ter Berg ‘geef iets moois door’. Noortje deed onderzoek naar de manier waarop religie ter sprake komt in actualiteiten programma’s. Van harte welkom!

Palmzondag

Op Palmzondag 14 april zingt Gospelkoor Voices –mèt (nieuw!) ‘Voices Kids’- in de Salvatorkerk. We kunnen dan luisteren naar de ‘Musical Messiah’ van het Oslo Gospelkoor; een ‘gospel-oratorium’ met teksten over het leven van Jezus en daarbij passende, eigentijdse muziek. Voor de kinderen is er gelegenheid om Palmpasenstokken te maken en daarna in optocht door de kerk te trekken. Het wordt bijzonder en het wordt mooi! Aanvang 10 uur.

Avondmaalscatechese: dit jaar SAMEN  +  oproep !  31 maart

Wij zijn inmiddels alweer een aantal keer bij elkaar geweest voor de Avondmaalscatechese. In de dienst op zondag 31 maart sluiten wij dit af, door met u als gemeente het Avondmaal te vieren.

In onze bijeenkomsten lag dit jaar het accent op SAMEN. Gemeente zijn we samen en samen dragen we ook zorg voor de dingen die moeten gebeuren, bijvoorbeeld voor een dienst op zondag. Samen delen we ook dingen, zoals bijvoorbeeld tijdens het Avondmaal:  we delen dan het verhaal van het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden en dan mogen we ook samen brood en wijn en druivensap delen, die dan een heel speciale betekenis hebben.

Wij hadden het tijdens één van onze bijeenkomsten  ook over delen. We hadden toen allemaal iets meegenomen om samen te delen, zoals: cake, een verhaal, een kaarsje, een koekje, voor ieder een briefje met een tekst, mandarijnen.

Vorig jaar hebben we in de afsluitende dienst houdbaar broodbeleg ingezameld voor de voedselbank om uit te delen. Dit was omdat we het toen over de broodbank hebben gehad. Het lijkt ons leuk om, in het kader van samen en delen, dit ook nu weer te doen.     Maar … daarvoor hebben we jullie hulp nodig !!

Dus een OPROEP aan iedereen:  neem op 31 maart  houdbaar broodbeleg  mee. We denken bijvoorbeeld aan: pindakaas, hagelslag, kokosbrood, schuddebuikjes, jam, appelstroop, smeerleverworst (blikje), smeerkaas, speculoospasta, chocopasta, …      In de hal zal een tafel of doos staan, waar dit op/in gezet kan worden.

Alvast bedankt!   Wout, Lucas, Julian, Thirza, Marit, Sverre, Hennie en Daniëlle.

Rijsteten tijdens de 40 dagen tijd

Hier alweer de 3e aankondiging van het gezamenlijk rijsteten.  Op 28 maart in de Emmauskapel, Gangulphusplein 5, Arnhem om 18.00 uur.   Een ieder is van harte uitgenodigd!

Hanneke, Gryt, Rose

Kerkcafe op 29 maart gaat niet door. Nieuwe datum wordt bekend gemaakt

Kerken in Gesprek

Zondag 31 maart 10:00-11:00 uur met Mirjam Schuilenga, thema “Malburgenwijk moeders, Zij aan Zij naar kracht”. St. Gangulphusplein 5 in de Emmauskapel.

Mindfulness en bidden bijeenkomst.


Op maandagen komen we in de Salvatorkerk bijeen en op donderdagen in de Kandelaar. 
De eerst volgende bijeenkomst op donderdag 11 april daarna nog een op maandag 13 mei.Een afsluiting van de bijeenkomsten is gepland op zaterdag 22 juni daarvan is nog geen plaats of inhoud van programma bekend.Met vriendelijke groet,

Carin Kuiper-Boonstra