Vraag vanuit de Blue Band gevangenis

Er is een groot tekort aan winterkleding. Mocht u thuis nog kleding hebben liggen, alle maten zijn welkom. Inleveren van de kleding kan bij één van de diakenen.