Vrije collectes.

Nieuwe collectedoelen 2019

Vrije collectes.

De diaconie heeft voor de acht vrije collectes in 2019 gekozen voor: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind: een klein dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Hier wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, die vanwege complexe problemen niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. Samen wonen zij met hun gezinshuisouders in een eigen woning in het jeugddorp; dit biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze stichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen.

Het kistjesproject.

Het kistje in de hal is bestemd voor:  Het tegengaan van kinderarbeid op het platteland van India.

In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families nauwelijks rondkomen. In dit district moeten zo’n 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn en als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Namens de diaconie, Hanneke Nieuwland