Herinrichting Salvatorkerk

Afgelopen maandag heeft het kernteam herinrichting Salvatorkerk gesproken met architect Frans van de Looi en vormgever Anneke Rost. Tijdens dit gesprek hebben we met elkaar geconstateerd dat een zorgvuldige voorbereiding ook de nodige tijd vergt. We hebben met elkaar gesproken over het program van eisen en er is afgesproken dat nu eerst onderzoek gedaan moet worden naar de bouwkundige staat van de Salvatorkerk. Op het moment dat daar meer duidelijkheid over is gaan we met elkaar kijken welke mogelijkheden er zijn binnen het budget dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld.En daar zal natuurlijk ook de werkgroep herinrichting Salvatorkerk weer bij betrokken worden. Omdat het er niet naar uit ziet dat er op 28 maart al voldoende gespreksstof is voor de werkgroep, is besloten om dan nog NIET als werkgroep bij elkaar te komen. Zodra er meer duidelijkheid is, zal een nieuwe datum worden geprikt. Verder kan nu al gemeld worden dat Henk Ramaker bereid is gevonden om als projectleider op te treden voor de verbouwing. Hij zal daarbij nauw samenwerken met het kernteam dat nu uit 7 leden bestaat. J