Adressenboekje

De komende weken zullen er lijsten in de kerk liggen. Als u opgenomen wilt worden in het nieuwe adressenboekje van onze wijkgemeente, dan kunt u de lijst invullen. In het boekje zullen namelijk niet alleen de werkgroepen en commissies worden vermeld, maar ook adressen van individuele gemeenteleden. Doel is het meeleven met elkaar en het onderling contact in de gemeente te bevorderen. Het boekje zal uitsluitend bestemd zijn voor intern gebruik in de wijkgemeente.