Nieuw spaarproject kindernevendienst Kandelaar

Het spaarproject van het afgelopen jaar bij de kindernevendienst in De Kandelaar was “vluchtelingenkinderen in de wijk”. Voor dit doel hebben we maar liefst €186,00 gespaard. Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en deze dag sluiten we ook dit spaarproject af.

Het nieuwe spaarproject is Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 van alle ziekten. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. We willen niet dat drie van de vier kinderen met kanker genezen. Nee, we willen dat ze allemaal genezen. Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. KiKa doet onderzoek naar álle vormen van kinderkanker.

Van de wijkkerkenraad: gemeenteavond wordt uitgesteld

Onderzoek Walburgis

Verschillende groepen hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van aankoop van de Walburgiskerk door de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). De eerste groep heeft zich beziggehouden met een  toekomstvisie op het kerkzijn, een tweede groep heeft zich gebogen over de rol die steunpunten in de wijken zouden kunnen vervullen en een derde groep heeft bezien wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting van de kerk en het bijgebouw, rekening houdend met de wensen van de PGA. Deze groepen hebben in korte tijd heel veel werk verzet en vervolgens verslag gedaan van hun bevindingen. Hulde!

Tegelijkertijd is natuurlijk ook gekeken naar de financiële (on)mogelijkheden. Ook op dat terrein is het nodige – ook heel veel –  gebeurd. Maar het overzicht van de financiële consequenties op de langere termijn is nog niet compleet. Dat overzicht is essentieel voor het nemen van een beslissing. Wat betekent dit voor het proces van besluitvorming?

  1. Er kan nog geen voorstel in de AK-vergadering van 20 november worden besproken. Het streven is nu om dat een maand later te doen, in de AK-vergadering van 18 december a.s.
  2. Omdat er geen voorgenomen besluit ligt waarover de gemeente kan worden gehoord, heeft de aangekondigde gemeenteavond van 12 of 13 december geen zin. We infomeren u zo snel mogelijk over een nieuwe datum in januari.

Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad

Oppassers gevraagd!

Vindt u, vind jij het leuk om tijdens de kerkdienst in De Kandelaar af en toe de oppas te verzorgen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar? Laat het dan even weten. We kunnen nog een paar mensen gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Kees Oostdijk, telefonisch via 026 323 75 77 of per mail keesoostdijk@hetnet.nl.