Bijeenkomst over kerkmuziek in de Dorpskerk van Schaarsbergen

De ring Arnhem (voormalige classis Arnhem) organiseert een workshop kerkmuziek met dr. Hanna Rijken. De workshop is bedoeld voor alle gemeenteleden binnen de ring Arnhem die belangstelling hebben voor kerkmuziek. Daarbij denken we met name aan predikanten, organisten, leden van cantorijen, maar ook aan andere gemeenteleden die veel van zingen houden. Hanna Rijken heeft heel wat te vertellen, maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat we met elkaar gaan zingen.

Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, is predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland met een bijzondere opdracht voor kerkmuziek. Graag nodigen we iedereen die belangstelling heeft uit voor deze ringbijeenkomst op zondagmiddag 18 november van 14:00 tot 16:00 uur in de Dorpskerk Schaarsbergen, Kemperbergerweg 806, 6816 RX Arnhem.