Communicatie

De nieuwe brief (v/h zondagsbrief en weekbrief)

Iedere week, behalve in de vakantieperiode, verschijnt een brief vol nieuws. In De Kandelaar bekend als de zondagsbrief, in de Salvatorkerk was het de weekbrief. Hierin vindt u informatie over de zondagse viering, activiteiten in de komende week en “wel en wee”. Sinds september 2017 is de titel ‘De nieuwe brief’ met nieuws uit de gehele wijkgemeente (en meer). Deze informatiebrieven worden uitgereikt bij de zondagse vieringen en op verzoek per e-mail toegezonden. Voor De nieuwe brief kunt u vóór donderdag 12.00 uur kopij aanleveren via onderstaand mailadres. Hier kunt zich (net als ruim 250 anderen) ook aanmelden als u De nieuwe brief per mail wilt ontvangen:


Zuidenwind

Zuidenwind was het contactblad van de protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid. Het viel vier keer per jaar in de bus bij alle gemeenteleden. Via het blad werd u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de wijkgemeente, maar er was ook ruimte voor meer inhoudelijke zaken. Helaas is medio mei 2018 het laatste nummer verschenen..


Kerkperspectief

Kerkperspectief is een vierwekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem. Hierin vindt u algemene informatie over ontwikkelingen binnen de PGA, maar ook informatie uit de afzonderlijke wijken. Een abonnement op Kerkperspectief is kosteloos. Voor meer informatie: www.kerkperspectief.nl


Website

Onze website wordt bijgehouden door de webmasters. Deze zijn bereikbaar op het mailadres webmaster@pgarnhem-zuid.nl. We ontvangen graag tips, op- en aanmerkingen en nieuw te plaatsen informatie.


Taakgroep Communicatie

De taakgroep Communicatie en PR houdt zich Arnhem-breed bezig met de kerkelijke communicatie in de PGA. Theo Zijderveld is als adviseur Communicatie & PR op parttimebasis onze groep komen versterken.
Naast het verder ontwikkelen van de PGA-website willen we ook ondersteuning gaan verlenen voor de websites van de wijken in Arnhem-Noord en -Zuid. Verder willen we ons gaan verdiepen in een geheel nieuwe opzet van Kerkperspectief, het kerkblad voor de PGA. Ook de nieuwe PGA-huisstijl zal verder worden ingevoerd. Wat betreft de PR-poot van onze taakgroep, willen we eens goed gaan nadenken over hoe we als PGA en als wijkgemeenten missionair wervend kunnen zijn naar buiten, door bijvoorbeeld betere en planmatige publiciteit naar mensen die geen deel (meer) uitmaken van de kerk. We staan open voor ideeën en suggesties die hieraan bijdragen.