Contactgegevens

De Kandelaar

Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem, tel: 026-3812252

Koster: Medhat Youssef, tel: 026-3272505,  mail: koster-Kandelaar@pgarnhem-zuid.nl

Salvatorkerk

Salvatorplein 274, 6832 AH Arnhem, tel: 026-3212159

Koster: Ivon Brinkman-Ramla, tel: 06-1943 3717, mail: koster-Salvatorkerk@pgarnhem-zuid.nl

Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog

Informatie hierover is te vinden op de website  http://www.regenboogrijkerswoerd.nl/

Predikanten

Ds. Pierre Eijgenraam, Rosendaalseweg 534, 6824 KS Arnhem, tel: 026-3519531, mail ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl

Ds. Hubertien Oostdijk-van Andel, Schepen Leijdeckerstraat 27, 6831 KE Arnhem, tel: 026-3237577, mail oostdijkvanandel@hetnet.nl

Ds. Ingrid Lodewijk, Valkenburgstraat 19, 6845 HW Arnhem, tel: 026-3820233, mail: inlodewijk1956@gmail.com

Overig

Scriba kerkenraad Wiebe de Jager, tel: 026-3813796, mail: scriba@pgarnhem-zuid.nl

Wijkredactie Kerkperspectief, Kees van Keulen; mail: kerkperspectief@pgarnhem-zuid.nl

Redactie De nieuwe brief (voorheen Zondagsbrief & Weekbrief), mail: denieuwebrief@pgarnhem-zuid.nl

Beamergroep (Kandelaar), mail: beamer-Kandelaar@pgarnhem-zuid.nl

Webmaster, mail: webmaster@pgarnhem-zuid.nl