Diaconie

“Voor anderen”

Jezus vraagt van ons, dat we de naaste liefhebben “zoals onszelf”.

De kerk is er niet alleen voor het eigen clubje, maar juist ook voor anderen. We maken daarom zo weinig mogelijk onderscheid tussen leden en niet-leden. Iedereen is welkom om bij ons de kerkdienst bij te wonen of mee te doen aan onze activiteiten. In de contacten die zo ontstaan, spreekt het vanzelf, dat we elkaar ook helpen, als dat nodig is… Soms moet die hulp ook georganiseerd worden. Dat is in onze kerk van oudsher de taak van de diakenen. Er zijn veel activiteiten waarmee de Diaconie bezig is. Zij kan daarbij uiteraard niet zonder al die vrijwilligers, die zich daarvoor ook inzetten. Zie voor meer informatie de submenu-items, zoals ons kistje-project en het vakantiechalet.

Het werk van de Diaconie kost ook geld. Daarvoor wordt uiteraard gecollecteerd, maar ook giften worden heel erg op prijs gesteld. Het rekeningnummer voor uw gift voor het werk van onze diakenen: NL47 INGB 0000 9071 91, t.n.v. Diaconie P.G.A.-Zuid te Arnhem. Heel erg bedankt!!!