Einde dienstverband ds. Ingrid Lodewijk

De Algemene Kerkenraad heeft in verband met de grote jaarlijkse tekorten besloten om alle tijdelijke dienstverbanden te beëindigen. Ook het dienstverband met ds. Ingrid Lodewijk wordt per 1 juli 2019 beëindigd. Omdat zij het afgelopen jaar in verband met gezondheid en gezinsomstandigheden enige maanden uitgeschakeld is geweest, heeft zij aangegeven dat ze gedurende de periode dat onze beide wijkpredikanten afwezig zijn, in noodgevallen wil invallen. Daarvoor willen we haar al bij voorbaat bedanken! Met ds. Ingrid Lodewijk is afgesproken dat we tijdens de startzondag op 1 september aandacht zullen besteden aan het beëindigen van haar dienstverband.

Met onze wijkpredikanten Hubertien Oostdijk – van Andel en Pierre Eijgenraam is overlegd over de wijze waarop we het pastoraat na de zomervakantie vorm willen geven. Zoals al eerder is aangegeven zijn beide predikanten beschikbaar voor de hele wijkgemeente Arnhem-Zuid. Zij zullen daarbij echter ook rekening houden met bestaande pastorale contacten. Maar het kan natuurlijk ook een keer voorkomen dat aan een gemeentelid wordt voorgesteld om contact op te nemen met de andere predikant, als de werkdruk van één van de predikanten te groot wordt.

En realiseert u zich ook dat predikanten het vaak niet weten als u behoefte heeft aan een pastoraal contact. Dus als u prijs stelt op een gesprek met één van de predikanten, laat het dan ook even weten:

ds. Hubertien Oostdijk – van Andel, tel 323 75 77, mail oostdijkvanandel@hetnet.nl

ds. Pierre Eijgenraam, tel 351 95 31, jpeijgenraam@kpnmail.nl

Ook als u ziet dat er in uw omgeving een situatie is waarvoor pastorale aandacht gewenst is, is het belangrijk dat dit doorgegeven wordt aan één van de predikanten. Soms zijn ze al op de hoogte, maar vaak ook niet!

Tot slot: ds. Ingrid Lodewijk heeft in overleg met ds. Pierre Eijgenraam en ds. Hubertien Oostdijk aangegeven dat zij een paar bestaande pastorale contacten zal blijven onderhouden. En ook daar willen we haar hartelijk voor bedanken.

Jan van de Lagemaat, vz. wijkkerkenraad