Geldwervingsactie Diaconie

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen. Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. We helpen mensen die het op een of andere manier even niet redden. Dit gebeurt in Arnhem, maar ook wereldwijd. Zo houden we noodhulpacties als ergens in de wereld zich een ramp voordoet. Maar ook hier in Arnhem helpt de diaconie. In de wijken willen de diakenen aanwezig zijn om mensen te steunen. Onder bepaalde voorwaarden steunt de diaconie Arnhemmers die nergens terecht kunnen. Voor al dit diaconale werk is geld nodig. In de maand mei ontvangen de gemeenteleden van de PGA een flyer met de uitnodiging een financiële bijdrage te leveren. U doet toch ook mee? Voor de volledigheid nu alvast het rekeningnummer: NL21RABO 0373 7369 91. Namens het College van Diakenen,                                  Pieter Jan Veenstra, voorzitter