Gesprekskring gelijkenissen: nieuwe deelnemers gezocht

Op donderdag 29 november kwam de kring weer bijeen in de Salvatorkerk, van half drie tot ongeveer vier uur ’s middags. Aan de orde: een gelijkenis over boze geesten uit Mattheus 12: 43-45. Ons groepje is het laatste half jaar wat klein geworden (we zijn met ongeveer zes deelnemers), uitbreiding zou zeer welkom zijn! Wie heeft zin om mee te komen doen?

Pierre Eijgenraam