Herinrichting Salvatorkerk

Bijeenkomst 10 januari vervalt!
Tijdens de in november gehouden bijeenkomst van de werkgroep herinrichting Salvatorkerk ging ik er enthousiast vanuit dat we op 10 januari wel het één en ander te bespreken zouden hebben. Maar eigenlijk had ik het moeten weten: de decembermaand vliegt altijd voorbij en begin januari realiseer je je dat er in december heel veel dingen zijn blijven liggen. En dat is dan natuurlijk een reden om het nieuwe jaar met goede voornemens te beginnen 😉.
Dat was ook nu het geval. Op dit moment is het niet zinvol om als werkgroep bij elkaar te komen. De bijeenkomst van donderdag 10 januari vervalt daarom!
Het is de bedoeling dat we wel snel van start gaan met een paar kleine groepjes (kosters en kerkmeesters, predikanten en leden liturgiecommissie, mensen die verstand van installaties hebben, enz.) die dan kunnen rapporteren aan de “grote werkgroep”. Zodra er weer wat te melden valt wordt de werkgroep herinrichting Salvatorkerk weer bijeengeroepen! We hebben een druk en ook wel spannend jaar achter de rug, maar we zijn er nog niet. Ook de herinrichting van de Salvatorkerk, die vóór 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn zal nog de nodige inspanningen vergen. Ik hoop van harte dat we ook deze klus als gemeente met elkaar zullen klaren!
Jan van de Lagemaat