Kerkcafé was de moeite waard

Afgelopen vrijdag (26 oktober) ging het kerkcafé over het opkomen voor mensenrechten in de wereld. Een medewerker van Open Doors en een van Amnesty International kwamen ons vertellen over hun werk en het werk van hun organisatie. Het was een goede avond. Heel informatief. Ook geanimeerd. Mooi om te zien dat twee organisaties met zo’n verschillende achtergrond vanuit even krachtige motivatie opkomen voor mensenrechten. Open Doors komt op voor vervolgde Christenen op allerlei manieren en doet ook veel aan training, informatie delen en dergelijke.  Amnesty International heeft een bredere doelgroep en komt op voor mensen die om allerlei redenen vervolgd worden (geloof, geslacht, politiek enz.). Er werd wel duidelijk geconstateerd dat ze beide actief zijn in veel zelfde landen. Waar mensenrechten onder druk staan is dat vaak niet alleen voor het ene onderdeel (geloof) maar ook om andere redenen (politiek, geslacht etc).

Wilt u wat meer weten over deze organisaties. U kunt in ieder geval zoeken op hun websites:  Amnesty International;  https://www.amnesty.nl/  en Open Doors  https://www.opendoors.nl/ .

Ons volgende kerkcafe is op 30 november in De Kandelaar. U kunt het nu al vastleggen.

Henk Seinen