Kistjes-project

Ikistje-diaconien de hal van de Kandelaar en van de Salvatorkerk staat een kistje voor een speciaal project van de Diaconie. We zien in dat kistje graag uw gift tegemoet. Het project duurt het hele jaar en de stand van de opbrengst wordt bijgehouden op een thermometer. Doet u mee?

Het project voor 2017: “Onderwijs voor Dalit-kinderen in India”. Dalit betekent vertrapte of verdrukte. Zij vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastenlozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit-kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong, samen met hun ouders, als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, krijgen de kinderen huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Ze krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken ze, dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan hun thuissituatie en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Dit is een project van Kerk in Actie.