Kistjes-project

Ikistje-diaconien de hal van De Kandelaar en van de Salvatorkerk staat een kistje voor een speciaal project van de Diaconie. We zien in dat kistje graag uw gift tegemoet. Het project duurt het hele jaar en de stand van de opbrengst wordt bijgehouden op een thermometer. Doet u mee?

De diaconie heeft de volgende bestemming gekozen voor het kistje in de hal voor het jaar 2018: Stichting Exodus: Het Ouders-kinderen- en Detentieprogramma (OKD)

Een vader of moeder is in de gevangenis; hoe gaat een kind daarmee om? In verschillende gevangenissen bestaan hiervoor programma’s om de band tussen kind en ouder te verstevigen. Vrijwilligers rijden de kinderen bijvoorbeeld eens per maand naar de gevangenis voor een kindvriendelijk bezoekuur met frisdrank en spelletjes. Veel vrijwilligers ondernemen na afloop nog iets gezelligs met de kinderen.

Stichting Exodus ondersteunt de vrijwilligers bij dit werk. De bedoeling van dit project is dat de gedetineerde ouder en het kind contact houden om de detentie zo goed mogelijk door te komen zonder van elkaar te vervreemden.