Mediteren en bidden op 14 februari in De Kandelaar

Voor deze avond hadden we het thema ‘schoonheid’ gekozen; we hebben dat nader omschreven als ‘je laten raken door wat je ziet’. Stadspredikant Elsje Pot zal ons begeleiden in een beeldmeditatie. Uiteraard ontbreken ook de vaste elementen niet: kaarsen, ademoefening, bidden en een zegen voor ieder. Welkom in De Kandelaar, aanvang 20 uur.