Nashville-verklaring

Het nieuwe jaar startte met de nodige reuring op het kerkelijk erf door de zgn. Nashville-verklaring, waarin een aantal zeer orthodoxe predikanten (waaronder ook enkele PKN-predikanten) stelt dat het in strijd is met ‘Gods heilige bedoelingen’ om jezelf bewust te zien als een persoon met een homoseksuele of transgenderidentiteit.
Predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Arnhem distantiëren zich krachtig van de Nashvilleverklaring en doen dat aan de hand van de ondubbelzinnige reactie die ds. René de Reuver, scriba van de generale synode, daags na het verschijnen van de verklaring deed uitgaan. Hieronder vindt u deze reactie:
“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.
Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.
Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”
Predikanten en kerkelijk werkers Protestantse Gemeente Arnhem