Nieuwe tellers voor collecten

In het nieuwe jaar zijn wij op zoek naar nieuwe tellers voor de collecten die elke zondag in de verschillende wijken opgehaald worden. Voorafgaand door een kopje koffie, worden elke dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur de collecten geteld op het kerkelijk bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Het tellen duurt ongeveer anderhalf uur en gebeurt in tweetallen. U zult ongeveer een keer in de maand aan de beurt zijn om de collecten te tellen. Lijkt u het leuk om bij te dragen aan het tellen van de collecten? Dan zien we uw reactie graag voor 21 december tegemoet. Wilt u zich opgeven voor het tellen, dan kunt u een mail sturen naar kb@pgarnhem.nl. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het kerkelijk bureau, telefoonnummer is 026-4420987.

Het College van Kerkrentmeesters