500 jaar Luther

Op 31 oktober a.s. is het 500 jaar geleden, dat Maarten Luther (1483 – 1546), de Duitse reformator, als reactie op de aflaathandel 95 stellingen aan de Slotkerk van Wittenberg zou hebben gespijkerd. Hoewel aan de historiciteit van deze gebeurtenis wordt getwijfeld, wordt deze dag wel aangemerkt als het begin van de Reformatie. Jaarlijks is in de protestantse kerken 31 oktober als “Hervormingsdag” dan ook altijd nog een dag die daaraan doet herinneren. In samenwerking met de R.K. Eusebiusparochie wordt hieraan aandacht geschonken.

Volgende gemeenteavond op donderdag 5 oktober

Op verzoek van de Algemene Kerkenraad is er een groep vertegenwoordigers van de verschillende wijkgemeenten uit Arnhem Noord en Arnhem-Zuid aan het nadenken over de mogelijkheid om te komen tot één kerkgebouw voor heel Arnhem. Let wel, daar is nog geen besluit over genomen. De groep, die zichzelf de groep Noord-Zuid noemt, is alleen bezig om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.
Inmiddels is afgesproken dat er in Arnhem Noord en Arnhem-Zuid op donderdag 5 oktober een gemeenteavond zal worden gehouden. Op beide gemeenteavonden zullen dan de verschillende mogelijkheden (en onmogelijkheden) worden gepresenteerd. Verder zal tijdens deze avonden de mening van de gemeenteleden worden gepeild.

Het is de bedoeling dat de groep Noord-Zuid voor 1 november a.s. een advies aanbiedt aan de Algemene Kerkenraad.

Omdat bij het opstellen van dit advies ook rekening zal worden gehouden met de op 5 oktober te houden meningspeiling in Noord en Zuid, is het van belang om uw geluid op deze avonden te laten horen. Noteert u deze gemeenteavond daarom vast in uw agenda.

Jan van de Lagemaat

Bijeenkomsten van de kerngroepen “Gebouwen” en “Inhoud”

Naar aanleiding van de gemeenteavond van 30 maart is er een tweetal kerngroepen samengesteld, waarin we met elkaar willen spreken over hoe we met elkaar gemeente willen zijn en wat dat voor een betekenis heeft voor onze gebouwen.

We hebben dit kerngroepen genoemd omdat we daarmee willen aangeven dat de samenstelling wisselend kan zijn. Iedereen kan tijdens één of meer bijeenkomsten aanschuiven. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn voor:

  • de Kerngroep ‘Gebouwen’: maandag 10 juli om 19:30 uur in de Salvatorkerk;
  • de Kerngroep ‘Inhoud’ (over hoe we gemeente willen zijn): woensdag 12 juli om 19:30 uur in De Kandelaar.

Als je ideeën hebt, kom dan een (of meer) ke(e)r(en) meepraten.

Weekbrief + Zondagsbrief = De nieuwe brief

We gaan de weekbrief en de zondagsbrief samenbrengen in één uitgave. Heel veel berichten worden nu al in beide brieven geplaatst. Na 16 juli en in augustus zullen week- en zondagsbrief niet verschijnen. Op onze website plaatsen we natuurlijk ook in de zomer actuele informatie. Vanaf zondag 3 september verschijnt dan iedere week “de nieuwe brief”. Zoals gebruikelijk zal deze bij de vieringen worden uitgedeeld en via de mail worden toegezonden. De mailadressen van beide brieven worden door ons samengevoegd; u hoeft zich dus niet opnieuw aan te melden. Noteer voor het aanleveren van kopij alvast: denieuwebrief@pgarnhem-zuid.nl

Marriage Course? Ja, leuk!

Vanaf eind september 2017 wordt in Arnhem weer de Marriage Course gegeven: de huwelijkscursus voor alle stellen die zin hebben om 8 avonden samen uit te gaan, even alle tijd voor elkaar te hebben en te praten over wat echt belangrijk is voor hun relatie!

In de afgelopen jaren hebben tientallen stellen in Arnhem enthousiast deelgenomen aan de cursus.

Verslag gemeenteavond 27 juni

Dinsdag 27 juni was er een gemeente avond in de Kandelaar. We waren met ongeveer 50 mensen. Na een korte opening kregen we een mooie inleiding over verschillende initiatieven in het hele land. Dat werd gedaan door een gastspreker Martijn Vellekoop. Hij is landelijk coördinator van de PKN waar het gaat om pioniersplekken. Hij wist ons daar boeiend en zeer informatief over te vertellen.

Het tweede deel van de avond gingen we uiteen om als gemeenteleden ons licht te laten schijnen over de vragen:

  • Hoe wilt u dat onze gemeente er uit ziet?
  • Wat kunnen wij doen om dat te bereiken?

Voor een uitgebreide rapportage kunt u hierna verder lezen.

Catecheet gezocht voor jongerencatechese

In verband met het vertrek van één van onze catecheten is de jeugdraad op zoek naar iemand die affiniteit voelt met jongeren en met nieuwsgierigheid/enthousiasme deze rol op zich wil nemen. Jongerencatechese wordt gegeven aan jeugd van 11 t/m 18 jaar. Er wordt gewerkt in 2 of 3 leeftijdsgroepen. In de periode september/oktober tot Pasen wordt er 1 keer in de 14 dagen catechese gegeven. Soms bij mensen thuis of in De Kandelaar/ Salvatorkerk. Zowel de catecheet als de jongere kan zelf onderwerpen inbrengen waarover op zo’n avond gesproken kan worden. Dat kan heel divers zijn: over hoe je omgaat met gastvrijheid en vrienden tot een bepaalde tekst behandelen uit de Bijbel.

Zo’n avond duurt ongeveer 1,5 uur. Lijkt het je wat? Of wil je eerst wat meer info? Neem dan contact op met: Desirée van de Pol, email: jeugd@pgarnhem-zuid.nl.

Agenda op onze website

We herhalen het nog maar eens: we vermelden alle activiteiten graag in de agenda van onze website (kijk maar even iets naar rechts), maar dan moeten we daar wel een berichtje over krijgen. Betreft het een doorlopende gebeurtenis, laat dan ook even weten wat de einddatum is. Is het een gespreksgroep die bijvoorbeeld vijf keer plaatsvindt, nou ja, u begrijpt het, dan graag alle vijf de data. Staat het mailadres van de webmasters al bij uw contactpersonen? Mooi!

KUNST IN DE KERK III (MUZIEK)

Op de vrijdag voor Pinksteren hadden we in de Salvatorkerk een avond in het kader van “Kunst in de Kerk” en dit keer rond het thema “Muziek”. Een flink aantal gemeenteleden had zich gemeld om individueel of in groepsverband voor elkaar en het publiek  te musiceren. Op heel verschillende wijzen werden zeer diverse muziekwerken ten gehore gebracht, waarbij de musici ook vertelden waarom ze voor die muziek hadden gekozen, wat het betekende en wat het met hen deed. We mogen terugkijken op een heel geslaagde avond. De opbrengst van de collecte voor Kinderen in de knel, een programma van Kerk in Actie, bedroeg € 114,96.

Een warme betrokken gemeente

Wat stonden die 35 boeketten bloemen voor de mantelzorgers zondag prachtig op en voor het liturgisch centrum. Maar hoe krijg je die op de daarvoor bestemde adressen bezorgd? Als diakenen hoop je dat er voldoende gemeenteleden zijn die hiermee willen helpen. Nou die waren er, zelfs meer dan dat er boeketten waren. Namens alle diakenen hartelijk dank aan allen die ons hierbij geholpen hebben.