Kerken in Gesprek

Kerken in Gesprek met Mirjam Schuilenga met als thema “Malburgenwijk moeders, Zij aan Zij naar kracht”. Zondag 31 maart van 10:00-11:00 uur. St. Gangulphusplein 5 in de Emmauskapel.

Herinrichting Salvatorkerk

Afgelopen maandag heeft het kernteam herinrichting Salvatorkerk gesproken met architect Frans van de Looi en vormgever Anneke Rost. Tijdens dit gesprek hebben we met elkaar geconstateerd dat een zorgvuldige voorbereiding ook de nodige tijd vergt. We hebben met elkaar gesproken over het program van eisen en er is afgesproken dat nu eerst onderzoek gedaan moet worden naar de bouwkundige staat van de Salvatorkerk. Op het moment dat daar meer duidelijkheid over is gaan we met elkaar kijken welke mogelijkheden er zijn binnen het budget dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld.En daar zal natuurlijk ook de werkgroep herinrichting Salvatorkerk weer bij betrokken worden. Omdat het er niet naar uit ziet dat er op 28 maart al voldoende gespreksstof is voor de werkgroep, is besloten om dan nog NIET als werkgroep bij elkaar te komen. Zodra er meer duidelijkheid is, zal een nieuwe datum worden geprikt. Verder kan nu al gemeld worden dat Henk Ramaker bereid is gevonden om als projectleider op te treden voor de verbouwing. Hij zal daarbij nauw samenwerken met het kernteam dat nu uit 7 leden bestaat. J

Spaardoosjes

Vanaf nu zijn er weer spaardoosjes verkrijgbaar bij één van de diakenen. U kunt ze zondag 21 april, eerste paasdag weer bij ons inleveren. De opbrengst van deze spaardoosjes is ook bestemd voor: Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.


Vrije collectes.

Nieuwe collectedoelen 2019

Vrije collectes.

De diaconie heeft voor de acht vrije collectes in 2019 gekozen voor: Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind: een klein dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Hier wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, die vanwege complexe problemen niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. Samen wonen zij met hun gezinshuisouders in een eigen woning in het jeugddorp; dit biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid. De Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze stichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen.

Het kistjesproject.

Het kistje in de hal is bestemd voor:  Het tegengaan van kinderarbeid op het platteland van India.

In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families nauwelijks rondkomen. In dit district moeten zo’n 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn en als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Namens de diaconie, Hanneke Nieuwland


Introductie liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd.


In deze tijd leven we toe naar Pasen, het feest van de opstanding en “een nieuw begin“.

Dat is dan ook dit jaar het thema.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start mogen maken. Bij de schikkingen gaan we uit van het getal 8 (dit getal staat voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws). Elke week worden 8 met rietstengels omwikkelde flessen in een andere vorm geplaatst. Riet staat voor buigzaamheid , meebewegen.
Deze veertigdagentijd is bij uitstek een periode om bekende routines opnieuw te bekijken en eventueel een andere weg in te slaan. In 6 weken begeleiden de lezingen ons iedere week op de weg naar hoop, naar een nieuw begin. 

Mieke Hoek en Alie van Zeist.

Expositie werk van Hilly Withaar


Thema : lijden en verdriet bij het verliezen van een kind.
De expositie is van 9 maart tot 28 april te zien bij D3deVerdieping in Rozet.  Openingstijden van 10 – 14 uur .
www.hillywithaar.nl

Taizé in Arnhem

Op 6 maart a.s. begint de veertigdagentijd. Een internationale groepje van vier jongeren, die nauw betrokken zijn bij Taizé, zal deze periode in Arnhem zijn. Ze zullen vrijwilligerswerk doen en elke avond is er om 19.00 uur een avondgebed in één van de Arnhemse kerken. Ook wij doen mee: van 9 t/m 12 april is het avondgebed in de Salvatorkerk, en op 13 april in De Kandelaar. Vooraf eet de groep in de kerk: we zoeken naar een mensen die op deze avonden willen koken voor plm. 8 personen. Graag melden bij Pierre Eijgenraam. Zie voor meer informatie: www.taizeinarnhem.wordpress.comWerkgroep Zwickau Planitz


Het tweejaarlijkse toerustingsweekend met onze partnergemeente Zwickau-Planitz zal worden gehouden van donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019, het weekend van Hemelvaart. Plaats van ontmoeting is BAD BLANKENBURG in Thüringen. Wij verblijven in het Evangelisch Allianzhaus, Esplanade 5/10a. Verblijf aldaar is ALL-IN. Kamer met douche en wc, beddengoed en handdoeken.

Kosten:

een volwassene op eenpersoonskamer 55,50 euro p.d., gehele verblijf 166,50 euro

een volwassene op tweepersoonskamer 46,00 euro p.d. p.p., gehele verblijf 138,00 euro.          

Met twee personen is dat 276,00 euro. Kinderen krijgen korting.

Programma:

Vertrek donderdag 30/5 om 09.00 uur vanuit Arnhem, aankomst plm.16.00 uur

Ontvangst, indeling kamers, broodmaaltijd en ‘s avonds kennismaking

Op vrijdag- en zaterdagmorgen is er een thema (nog niet bekend).

Vrijdagmiddag en zaterdagmiddag ter vrije besteding.

Zondag de kerkdienst, maaltijd en vertrek om 14.00 uur.

U kunt zich opgeven bij Jaap van ’t Riet, e-mail: gjvantriet@gmail.com. Informatie verder bij Jaap, tel. 026-3271103 of Egon, tel. 026-3210647.

Vraag vanuit de Blue Band gevangenis

Er is een groot tekort aan winterkleding. Mocht u thuis nog kleding hebben liggen, alle maten zijn welkom. Inleveren van de kleding kan bij één van de diakenen.