Concert Arnhems Slavisch Koor

Het Arnhems Slavisch Koor (ASK) geeft zaterdag 25 november om 20.00 uur een concert in de Walburgiskerk, Walburgisplein 1 in Arnhem.
In dit programma neemt het ASK de luisteraars mee in het veelzijdige liedrepertoire van Sergei Rachmaninov.Centraal staan de “Russische liederen” Opus 41 (1926), die zelden worden uitgevoerd. Rachmaninov schreef ze na een lange periode van stilstand. Muziek geschreven voor koor en orkest. Wij voeren het uit met pianobegeleiding door Hanke Scheffer. Met pianobegeleiding  zingen is nieuw voor het koor.Het koor zingt verder a capella uit de traditie van kerkgezangen,  kloosterzang en volksliederen, waaronder nieuw repertoire.

Het ASK staat onder leiding van Svetlana van Wielink.
Zij volgde haar conservatoriumopleiding aan de Saint Petersburg State University of Culture en Arts.Sinds 2007 werkt zij met een palet aan koren. Haar rijke ervaring met en diepgaande kennis van de Russische muziek brengt zij met liefde over in haar Nederlandse werk.Vanuit deze kennis koos Svetlana voor  het ASK meer muziek uit de 20e eeuw voor dit concert. poster klik hier
Toegang €15,- (incl.koffie/thee) Kaarten verkrijgbaar of reserveren via een van onze koorleden (Henk Peppelenbos, tel. 026 3813214) en ingang kerk.

Schilderijen van Sonja Klein

WAAR:   zaal 3 in Salvatorkerk.

WANNEER: 3 à 4 zondagen in november, na de kerkdienst.

WAAROM:  Om een inkijkje te geven in het leven van ons gemeentelid  Sonja Klein. Sonja kan prima communiceren maar kan moeilijk praten en doet dat nu aan de hand van haar schilderijen.

Actie Schoenendoos

Actie 4 Kids  is een jaarlijks terugkerende actie en gaat aanstaande zondag weer van start, nu ook voor het eerst in De Kandelaar.

Over de hele wereld leven er nog kinderen onder de armoedegrens. Wilt u ook één van hen blij maken? Doet u dan mee met onze actie “Actie Schoenendoos” en vul een schoenendoos voor een kind.
Dit jaar gaan de schoenendozen naar landen in West-Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten en naar de kinderen van vluchtelingen in Europa.
Op zondag 29 oktober worden er in beide kerken folders over deze actie uitgedeeld. Daarin staat alle informatie over het vullen van een schoenendoos. Neemt u zo’n folder mee en maak ’n kind blij!
Gevulde en versierde schoenendozen kunnen in beide kerken ingeleverd worden bij de dienstdoende diaken.Tot en met 26 november kunnen de dozen ingeleverd worden. Daarna worden ze naar een verzamelplek gebracht, vanwaar ze verder getransporteerd worden naar hun uiteindelijke bestemming.Helpt u ook mee een schoenendoos te vullen en zo een kind blij te maken? Alvast hartelijk dank!

Desiree van de Pol en Mimi Averesch.

Walburgiskerk

Zoals al eerder is gemeld, wordt momenteel onderzocht of het voor de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) mogelijk (en verstandig) is om de Walburgiskerk aan te kopen. Onderzocht wordt wat de kosten zullen zijn, en daarbij wordt niet alleen gekeken naar de aankoopkosten, maar ook naar de onderhoudskosten op korte en lange termijn. En er wordt gekeken naar de bruikbaarheid van het kerkgebouw voor de erediensten van de PGA. Als de aankoop van de Walburgiskerk doorgaat zullen de Opstandingskerk, de Diaconessenkerk en de Bethlehemkerk te koop worden aangeboden. Verder moeten we ervan uitgaan dat in dat geval ook de eerdergenoemde nieuwbouw van een kerkgebouw in Arnhem-Zuid niet zal doorgaan.

Gespreksgroep over geloof en leven

Het is iedere keer weer anders, maar ook altijd hetzelfde. We drinken samen iets en horen van elkaar hoe het met ons gaat. Daarna spreken we over een thema. Meestal wordt dat ons aangereikt door het maandblad ‘Open Deur’. We delen onze eigen ervaringen en het wordt verbonden met een Bijbelverhaal, dat soms verrassend of verhelderend, bemoedigend en vaak herkenbaar is.

We proberen goed naar elkaar te luisteren, ook als het soms wat moeilijker is om te zeggen wat je bedoelt.

Wij vinden het fijn om zo met elkaar in gesprek te zijn en kunnen ons voorstellen dat ook anderen eens een keer of misschien vaker zouden willen aansluiten. Daarom dit bericht voor alle gemeenteleden. Voel je van harte welkom!

Deze groep is opgezet voor mensen met een licht verstandelijke beperking, maar staat open voor iedereen.

Elke laatste donderdag van de maand, 19:00 uur – 20:00 uur, De Kandelaar. Inlichtingen en aanmelding: Mieke Hoek: 3812348 of Anja Vogelzang: 3233833.

Bezoek aan Zwickau-Planitz

Op 4 oktober l.l. ben ik op “werkbezoek” geweest met een vertegenwoordiger uit Planitz. Samen met de voorzitter kerkenraad Helmut Lange hebben we een nieuwe locatie bekeken voor de Ruestzeit 2019 in Bad Blankenburg (Thuringen). Een verslag van dit bezoek is verzonden naar de leden van de werkgroep Zwickau-Planitz. Zondag 8 oktober de kerkdienst bezocht in Planitz. Samen met de gemeente Heilig Avondmaal gevierd. Voorganger Bernd Fichtner deed nog een speciale groet naar onze gemeente Arnhem Zuid. Men stelt het bezoek uit Arnhem bijzonder op prijs.

Hartelijke groet, Egon Kooi

Gezamenlijke diensten vanaf medio 2018

Tijdens de gemeenteavond van 5 oktober hebben we onder andere gesproken over de gezamenlijke diensten vanaf medio 2018. Uit de reacties is gebleken dat er een voorkeur bestaat voor het per maand wisselen van kerkgebouw voor de gezamenlijke diensten. Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft op 9 oktober, daartoe gemachtigd door de wijkkerkenraad, besloten dat in 2018 de verdeling als volgt zal worden: in juli De Kandelaar, augustus Salvatorkerk, september De Kandelaar, oktober Salvatorkerk, november De Kandelaar en december Salvatorkerk. De dienst op oudejaarsavond zal worden gehouden in De Kandelaar.

Binnenkort zal worden overlegd met de kosters, de organisten, de kindernevendienst, etc. over de gevolgen van deze beslissing. Daarnaast is het de bedoeling dat we, begin 2018, gaan inventariseren voor welke gemeenteleden het moeilijk is om naar het andere kerkgebouw te komen. We zullen dan ons uiterste best doen om voor iedereen een passende oplossing te vinden.

Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad

Iemand verliezen…

GESPREKSCYCLUS UITGESTELD TOT JANUARI: Zes bijeenkomsten voor lotgenoten, januari tot juni 2018, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmorgen, van ongeveer anderhalf uur per keer.