Oproep: Geloof met me mee

‘Geloof met me mee’ is het thema voor het Adventsproject van de komende decembermaand. Met het oog daarop zoeken we gemeenteleden die in de dienst iets willen vertellen over een lied dat voor hen bij dat thema past. Uiteraard zullen we dat lied dan ook zingen! Het mag een lied uit het Liedboek zijn, maar het mag uiteraard ook uit andere bronnen komen!

U kunt zich melden bij Hubertien of bij Pierre.

Uitnodiging 30’ers-40’ers avond

Afgelopen jaar ben je geïnterviewd vanuit de kerk om een beter beeld te krijgen van wat het geloof voor jou betekent, maar nog belangrijker, wat het geloof en daarmee ook de kerk voor jou kan betekenen.

Op donderdag 15 november willen hier graag een vervolg aan geven met jou en andere geïnterviewde leeftijdsgenoten. We gaan graag in gesprek over wat jij zoekt in het geloof, wat jou hierin motiveert en hoe wij, als 30’ers en 40’ers, daar gezamenlijk invulling aan kunnen geven.

Uitnodiging Kinderkring 3 november

De Kinderkring gaat door!
Al jaren biedt de kinderkring vanuit de wijkgemeente Arnhem-zuid regelmatig een gezellige zaterdagmiddag aan kinderen in de basisschoolleeftijd vanuit heel Arnhem Zuid. Met leuke activiteiten zoals een bingo, knutselen of zelfs met z’n allen erop uit!

Na vorig seizoen stopte een deel van de leiding waardoor nog onduidelijk was of de kinderkring wel door kon gaan, maar gelukkig zijn er nieuwe vrijwilligers gevonden en kunnen we met trots zeggen: de kinderkring gaat door! En wel iedere eerste zaterdag van de maand!

Gift wijkkas

Tot vorig jaar ontving u bij Zuidenwind een acceptgirokaart waarmee u een vrijwillige bijdrage kon geven bestemd voor de wijkkas.

Nu Zuidenwind niet meer verschijnt ontvangt u geen acceptgirokaart meer. U kunt, indien u dit wenst en voor zover u dit al niet doet, een vrijwillige bijdrage storten op het rekeningnummer van de wijkkas. Het rekeningnummer van de wijkkas is NL84 INGB 0003068364. Sommigen van u storten hun bijdrage nog op het oude nummer van wijkkas de Kandelaar. Dit nummer bestaat nog, maar beter is voortaan het bovengenoemde rekeningnummer te gebruiken.

Werkgroep herinrichting Salvatorkerk

   

Woensdag 24 oktober is de werkgroep herinrichting Salvatorkerk voor het eerst bij elkaar geweest. Ook voor deze groep geldt dat elk gemeentelid van harte welkom is om één of meer keren mee te komen praten.
Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben we over twee zaken gesproken:

  • Het gebruik van De Kandelaar als steunpunt.
  • De herinrichting van de Salvatorkerk.

Concert Arnhems Slavisch Koor

Het Arnhems Slavisch Koor (ASK) geeft zondag 25 november 2018 om 15.00 uur een concert in de “Opstandingskerk”, Rosendaalseweg 505 in Arnhem.
Het is inmiddels bijna traditie ons jaarconcert in november te houden voor liefhebbers van onze muziek.Het koor zingt  a capella uit de traditie van kerkgezangen,  kloosterzang en volksliederen, waaronder nieuw repertoire.
Het ASK staat onder leiding van Svetlana van Wielink.Zij volgde haar conservatoriumopleiding aan de Saint Petersburg State University of Culture en Arts.
Sinds 2007 werkt zij met een palet aan koren. Haar rijke ervaring met en diepgaande kennis van de Russische muziek brengt zij met liefde over in haar Nederlandse werk.
Toegang €15,- (incl.koffie/thee) Kaarten verkrijgbaar via koorleden en bij de ingang  van de kerk  of via www.arnhemsslavischkoor.nl

 

Opbrengst noodhulpcollecte

Afbeeldingsresultaat voor collecte

Afgelopen zondag was de eerste collecte een noodhulpcollecte voor slachtoffers van de aardbevingen op het eiland Sulawesi.
Tot nu toe (16 oktober) is de opbrengst:  Collectes: € 1865,42.Giften  : € 1527,50 Totaal : € 3392,92Er is trouwens nog steeds de mogelijkheid om geld te storten op het rekeningnummer van het College van Diakenen:  NL33FVLB 0635 8006 67 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Sulawesi.  De opbrengst wordt verdubbeld..

‘Iemand verliezen en toch weer verder gaan’

Vanaf januari 2019 start er weer een nieuwe rouwgroep.
Tot nu toe zijn er ieder jaar voldoende deelnemers om de groep te laten doorgaan. Bij de evaluatie blijkt keer op keer dat het effect heeft gehad en dat men er sterker uit is gekomen….alleen al je verdriet kunnen delen met lotgenoten werkt helend.
Mocht u meer informatie willen bel of mail me dan.Op de poster en de folders in beide kerken vindt u de gegevens.
Start 7 januari, 10.00 uur Emmaüskapel. U heeft nog tot 30 november om u op te geven.

Hubertien Oostdijk-van Andel
oostdijkvanandel@hetnet.nl of 026-3237577

Liturgie

Na de gemeentevergadering werd ik aangesproken ( Hubertien Oostdijk van Andel) dat de nieuwe liturgie ontbreekt met wat uitleg op de website.
In de tweede bijlage het stukje wat ik daarvoor toen geschreven heb en in de eerste bijlage de nieuwe liturgie.
Belangrijk, deze liturgie is bepaald niet voor de eeuwigheid….in de laatste lit.cie vergadering spraken we af dat we over een half jaar weer evalueren en dat zal ongetwijfeld tot wijzigingen leiden.
Nieuwe liturgie
Voorlopige liturgieopzet vanaf 1 juli 2018
Hubertien Oostdijk

 

Kerkkeuze Arnhem-Zuid

Tijdens de gemeenteavond van 4 oktober zijn de voorstellen van de Werkgroep Kerkkeuze gepresenteerd. Er is uitleg gegeven over het tijdpad en de werkwijze van de werkgroep. Het advies van de werkgroep is dat gekozen wordt voor de Salvatorkerk als vierplek en dat De Kandelaar behouden wordt als steunpunt.
Om het stedelijke College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad te overtuigen van de wenselijkheid om De Kandelaar niet te verkopen, moet er een goed businessplan worden opgesteld waaruit onomstotelijk blijkt dat het behouden van De Kandelaar niet duurder is dan het verkopen. Aan de wijkraad van kerkrentmeesters is gevraagd om een dergelijk businessplan op te stellen.
lees meer