Iemand verliezen en toch weer verder gaan…

Zes bijeenkomsten voor lotgenoten, oktober 2017 tot mei 2018. We bieden aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmorgen, van ongeveer anderhalf uur per keer.

Wat was de vrijwilligersavond leuk!

Wanneer we uit de auto stappen zien we tot onze verrassing dat er een compleet kasteel naast de Salvatorkerk is verrezen. Wat is hier gebeurd? Het blijkt een opblaasbaar speelkasteel te zijn. Een paar kinderen hebben dolle pret: fijn dat er ook aan ons is gedacht! Wanneer we binnenkomen in de kerkzaal is er een gezellig geroezemoes van stemmen. Een kleine honderd mensen, allemaal actief in Kandelaar of Salvatorkerk, zitten aan tafeltjes met elkaar te kletsen. En het valt op: de mensen zitten ‘gemengd’. Niet Kandelaar bij Kandelaar en Salvator bij Salvator, maar ‘gewoon’ door elkaar heen. Die kant moeten we op!

Van de Algemene Kerkenraad

De AK heeft besloten om – op hun verzoek – de Werkgroep Noord en afgevaardigden uit Arnhem Zuid te vragen om een gezamenlijke werkgroep te vormen die in nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters op korte termijn gaat onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om voor de wijken Noord en Zuid één kerkgebouw (uitgezonderd voor De Rank en de Parkstraatgemeente) voor de zondagse vieringen van de Protestantse Gemeente Arnhem te realiseren, aangevuld met een aantal steunpunten.

Posters

In de Salvatorkerk hangen twee posters van schilderijen, gemaakt door Anneke Kaai. Zij heeft deze gemaakt naar aanleiding van een psalmtekst. Psalmen was het thema van de Ruestzeit. Wij hadden een viertal posters mee naar het Hemelvaartweekend. Twee posters zijn meegegaan naar onze partnergemeente in Zwickau. Bent u geïnteresseerd naar onze belevenissen? In Kerkperspectief en later in Zuidenwind zal een uitgebreid verslag komen.

Mooie foto kerkdienst 28 mei 2017 Kandelaar

Ik heb tijdens deze kerkdienst (28 mei) een mooie foto gemaakt van het licht dat door de rolstoel heen scheen van de persoon die voor mij zat. Ik vond het erg symbolisch. Daarom hieronder nog een grotere versie van de foto.

Met vriendelijke groet, Savannah Verburgt

Steunt u ook het werk van de diaconie?

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen. De diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. De diaconie helpt mensen zowel binnen als buiten de kerk, die nergens meer terecht kunnen.

De diakenen in de wijken willen aanwezig zijn om mensen te steunen. Enkele diaconale wijkactiviteiten zijn: vervoers- en begeleidingsservice, maaltijd voor alleengaanden, organiseren van inloopbijeenkomsten voor wijkbewoners, inzet voor duurzaamheid.

Keuze kerkgebouw

Tijdens de gemeenteavonden van 31 januari en 30 maart hebben we gesproken over de keuze van een kerkgebouw. Wellicht is het goed om nog een keer aan te geven dat hierover nog geen beslissing is genomen. Uiteindelijk is het de Algemene Kerkenraad die hierover een besluit neemt.

Naar aanleiding van het advies van het College van Kerkrentmeesters hebben we vanuit de wijkgemeente Arnhem-Zuid aan de Algemene Kerkenraad gemeld dat we blij en dankbaar zijn met het advies van het College van Kerkrentmeesters waarin is aangegeven dat er financiële ruimte is om een nieuwe kerk te bouwen in Arnhem-Zuid.

We hebben de Algemene Kerkenraad geadviseerd om te beginnen met het treffen van voorbereidingen voor de nieuwbouw. Daarnaast hebben we aangegeven dat we op korte termijn met de gemeente willen overleggen over de vraag hoe wij gemeente willen zijn en wat dit voor consequenties heeft voor de gebouwen. We doen ons uiterste best om de uitkomst van dit overleg beschikbaar te hebben voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen over ons toekomstige kerkgebouw.

Jan van de Lagemaat (voorzitter kerkenraad)

Vervroegd emeritaat ds. Ad Poley

Ds. Ad Poley heeft ons gemeld dat hij, in goed overleg met het College van Kerkrentmeesters, heeft besloten om in verband met zijn gezondheid vervroegd met emeritaat te gaan. Praktisch betekent dit, dat hij zijn werkzaamheden voor de wijkgemeente Arnhem-Zuid per 1 oktober 2017 zal beëindigen. De afscheidsdienst zal waarschijnlijk eind september of begin oktober plaatsvinden. Verdere bijzonderheden over het afscheid en over de vervulling van de vacature zijn nu nog niet bekend.

Jan van de Lagemaat (voorzitter kerkenraad)

De Wereldwinkel

Reeds lange tijd hebt u niets meer gehoord over De Wereldwinkel. Zoals u weet, is De Wereldwinkel in Huissen, waar wij altijd onze producten betrokken, sinds januari ’17 gesloten. Tevens neemt Mimi Averesch nu de gelegenheid om afscheid te nemen van het organiseren van de kraam van De Wereldwinkel. Zij heeft meer dan 15 jaar zich volledig ingezet in het uitzoeken en verkopen van de diverse artikelen. Zij staat nog steeds achter het belang van de “fairtrade” organisatie, maar vindt het nu langzamerhand tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders i.v.m. andere activiteiten in de kerk. Dat neemt niet weg, dat langs deze weg heel hartelijk dank dient te worden uitgesproken voor al het werk dat zij de afgelopen jaren heeft verricht. En daarom Mimi: heel, heel hartelijk bedankt voor al die energie die jij zo vele jaren hebt gestoken in De Wereldwinkel.

Koninklijke onderscheiding Theo Stuij

Theo Stuij kreeg woensdag 26 april door de burgemeester van Lingewaard een lintje opgespeld voor alle vrijwilligersactiviteiten die Theo doet, vooral vanwege zijn inzet binnen de protestantse wereld, zowel in Arnhem als Huissen. Theo was met een smoesje naar Gendt gelokt en was niet verrast. Hem was gevraagd de dag voor Koningsdag vrij te houden. Hij voelde nattigheid!! Theo zag zijn lintje al aankomen. De inzet voor anderen geeft hem energie. Theo, van harte gefeliciteerd.