Gift wijkkas

Tot vorig jaar ontving u bij Zuidenwind een acceptgirokaart waarmee u een vrijwillige bijdrage kon geven bestemd voor de wijkkas.

Nu Zuidenwind niet meer verschijnt ontvangt u geen acceptgirokaart meer. U kunt, indien u dit wenst en voor zover u dit al niet doet, een vrijwillige bijdrage storten op het rekeningnummer van de wijkkas. Het rekeningnummer van de wijkkas is NL84 INGB 0003068364. Sommigen van u storten hun bijdrage nog op het oude nummer van wijkkas de Kandelaar. Dit nummer bestaat nog, maar beter is voortaan het bovengenoemde rekeningnummer te gebruiken.

Meedenken over de kerkdienst

Een van de plannen van de liturgiecommissie is ook om gemeenteleden meer bij de kerkdiensten te betrekken. Dat willen we o.a. doen in zgn. ‘Try-out’ diensten, die door (groepen van) gemeenteleden mee worden voorbereid. Dat kan bv. een catechesegroep op gesprekskring zijn, of de diaconie, of een groep oudere gemeenteleden (nu willen we het wel eens ‘onze manier’ hebben), of gewoon een groepje gemeenteleden met een gemeenschappelijk wens of droom t.a.v. de kerkdienst. Krijg je, krijgt u al een idee? Laat het horen!

Pierre Eijgenraam

Kerkdiensten op Internet

De kerkdiensten zijn ook via internet te volgen. Dat kan live, maar ook achteraf. U gaat daarvoor naar www.kerkomroep.nl. Het is dan het handigst om op kerknaam “Kandelaar” of “Salvatorkerk” te zoeken. In het daarop volgende scherm kunt u de gewenste kerk aanklikken.

Bazar 54: winkel voor vluchtelingen

In Elderhoeve wonen 450 vluchtelingen uit verschillende landen. In de pastorie van de Lucaskerk (Rijksweg West 54  in Elden) is een winkeltje ingericht. De bewoners van Elderhoeve kunnen daar hun eigen kleding en huishoudelijke spullen uitzoeken, tegen een kleine vergoeding. U kunt uw overtollige spullen, heel en schoon, brengen op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We stellen uw bijdrage enorm op prijs.                                                            Bazar54

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen en wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding brengen.

 

Agenda op onze website

We vermelden alle activiteiten graag in de agenda van onze website (kijk maar even iets naar rechts), maar dan moeten we daar wel een berichtje over krijgen. Betreft het een doorlopende gebeurtenis, laat dan ook even weten wat de einddatum is. Is het een gespreksgroep die bijvoorbeeld vijf keer plaatsvindt, nou ja, u begrijpt het, dan graag alle vijf de data. Staat het mailadres van de webmasters al bij uw contactpersonen? Mooi!