Tienerkerk

Afbeeldingsresultaat voor tienerkerkWe hebben het op 10 oktober gehad over eenzaamheid, je alleen voelen en je naaste. Elke jongere mocht drie keer een bal in een mandje proberen te gooien en als het raak was, mocht hij/zij een vraag beantwoorden zoals: vind je het erg om alleen thuis te zijn. Ook hebben we uit de bijbel het verhaal van de Barmhartige Samaritaan gelezen. De volgende Tienerkerk is 11 november in De Kandelaar.                                                                Groetjes van Berthe en Gea

De Wereldwinkel.

Tijdens de startzondag hebt u al kennis kunnen maken met De Wereldwinkel. En zoals u weet, staan wij elke 2de zondag van de maand paraat met een kraam. . Denkt u er aan, bij ons langs te komen, om een of meerdere producten aan te schaffen? U weet, dat u daarmee indirect mensen uit de derde wereld helpt. Tot ziens bij onze kraam.

Namens de medewerkers, Detty Hertog.

Meedenken over de kerkdienst

Een van de plannen van de liturgiecommissie is ook om gemeenteleden meer bij de kerkdiensten te betrekken. Dat willen we o.a. doen in zgn. ‘Try-out’ diensten, die door (groepen van) gemeenteleden mee worden voorbereid. Dat kan bv. een catechesegroep op gesprekskring zijn, of de diaconie, of een groep oudere gemeenteleden (nu willen we het wel eens ‘onze manier’ hebben), of gewoon een groepje gemeenteleden met een gemeenschappelijk wens of droom t.a.v. de kerkdienst. Krijg je, krijgt u al een idee? Laat het horen!

Pierre Eijgenraam

Adresboekje wijkgemeente Zuid

Op verzoek van enkele gemeenteleden heeft de commissie ‘Omzien naar Elkaar’ besloten -met hartelijke instemming van de kerkenraad!- om een nieuw adresboekje voor de wijkgemeente samen te stellen. Het is de bedoeling dat daarin contactadressen worden vermeld voor de vele raden, commissies en werkgroepen die onze wijkgemeente rijk is, maar ook adressen van betrokken gemeenteleden.

Kerkkeuze Arnhem-Zuid

Op dinsdag 18 september kwamen we als werkgroep kerkkeuze voor de 6e maal bij elkaar. Vormgever Anneke Rost en architect Frans van de Looi presenteerden hun ideeën die zij tot nu toe hebben ontwikkeld en maakten daarbij gebruik van maquettes van de Salvatorkerk en De Kandelaar. Door de maquettes werd duidelijk wat zij precies voorstelden en dat gaf aanleiding tot een behoorlijk aantal opmerkingen.

Rooster ambtsdragers

Het is sommige mensen opgevallen dat het nog steeds zo is dat in De Kandelaar ambtsdragers (ouderling en diaken) dienst doen uit de voormalige wijkgemeente De Kandelaar en in de Salvatorkerk ambtsdragers uit de voormalige wijkgemeente Salvatorkerk. Dit is inderdaad zo gekomen omdat de roosters al in het begin van dit jaar zijn vastgesteld. Maar we hebben ons voorgenomen om voor het rooster van 2019 het zo te doen dat alle ambtsdragers voor alle diensten beschikbaar zijn. En misschien is het goed als een ambtsdrager die een vervanger zoekt omdat hij of zij een keer verhinderd is, begint met te kijken of er iemand uit de andere voormalige wijkgemeente beschikbaar is.

Jan van de Lagemaat

Nieuws van de werkgroep Zwickau-Planitz

Mocht u om een of andere reden de startdienst hebben gemist ( en mijn 2 minuten praatje) hier een aanvulling daarop. Het is moeilijk om in twee minuten iets over onze partnergemeente Zwickau-Planitz te vertellen.

Zwickau ligt in het oosten van Duitsland. Ruim 600 kilometer van Arnhem verwijderd. Zwickau is de hoofdstad van de deelstaat Sachsen en heeft ruim 140.000 inwoners.

Onze partnergemeente in Zwickau-Planitz kennen wij al sinds 1983. Begin van de gemeentecontacten stammen ook uit die tijd. Tot 1989 was het moeilijk van de mensen uit Planitz naar Arnhem te komen. Zij moesten het IJzeren Gordijn passeren. In die tijd gingen  gemeenteleden  regelmatig naar Planitz. (ook met de nodige hindernissen bij de Grensplaats Eisenach)  In die tijd gingen ook jeugdgroepen naar Planitz .Na de val van de muur werd het voor de Planitzers makkelijker om Arnhem en de wijde omgeving te bezoeken.

Bijeenkomsten mindfulness en bidden

We hebben de data voor de komende mindfulness en bidden bijeenkomst alvast vastgelegd.
Zoals jullie zien zit er dit jaar ook een stiltedag in. De feestmaand is vaak erg druk dus een rustpunt in die maand leek ons wel gepast.
Bijeenkomsten starten om 20:00 en zijn rond een uur of 21:30 weer afgelopen. We vragen een (vrijwillige) bijdrage van 2 euro per bijeenkomst, deze kan je in het potje voor de wijkkas doen die op de avond zelf bij de koffie en thee staat.
Iedereen is welkom. Of je nu al een poos niet geweest bent of een losse bijeenkomst wil bijwonen, een keertje wil kijken, het kan allemaal. Ervaring met meditatie is niet nodig.

Nieuwe gesprekskring: REBIBLE

Onder bovengenoemde titel schreef Inez van Oord, vooral bekend als oprichter van het blad ‘Happinez’, een mooi boek over de Bijbel. Nadat zij een leven lang zich verdiept heeft in vele vormen van spiritualiteit en religie, keerde zij terug naar de verhalen van haar jeugd. Met haar broer Jos (predikant) gaat ze in gesprek over de verhalen die zij zich herinnert uit de Bijbel: de schepping, de zondvloed, de toren van Babel, Judas, Jezus lopend over het water… Haar kijk daarop is vaak anders dan wij gewend zijn, maar nodigt uit tot boeiende gesprekken! Bijeenkomsten in de Salvatorkerk van 20-22 uur op de derde woensdag van de maand, start op 19 september a.s. Opgave bij ds. Pierre Eijgenraam, jpeijgenraam@kpnmail.nl  026-3519531 of ds. Elsje Pot eipkerk@gmail.com.