Waarom zien we sommige mensen minder of niet meer in onze kerk?

In de afgelopen maanden hebben Dick van Diggelen en Henk Seinen het initiatief genomen om bovenstaande vraag te onderzoeken. Dit is een grote vraag die niet zomaar te beantwoorden is. Samen met een paar gemeenteleden zijn we bij elkaar geweest en hebben een plan opgezet om deze vraag hopelijk te beantwoorden. In het komend seizoen willen we veel mensen uit de gemeente benaderen. We willen eerst met gemeenteleden in contact komen die we niet meer of minder zien en met hen in gesprek proberen te komen over deze vraag. Niet zozeer om mensen terug te halen (al zou dan fijn zijn), maar vooral om te luisteren. Misschien kunnen we er als gemeente wat van leren en hebben we signalen gemist, misschien zijn er andere redenen. In ieder geval vinden we het belangrijk om op zoek te gaan naar antwoorden op deze vraag.

We zullen de komende tijd beginnen met een klein aantal interviews, om te leren of we de goede vragen stellen en ook met de opgedane kennis ons onderzoek meer inhoud en diepgang te kunnen geven. Daarna willen we meer mensen benaderen met onze vragen en natuurlijk nemen we ook contact op met de leden die wel veel aanwezig en zichtbaar zijn. We zijn nu actief met vijf mensen. Voor een eerste start is dat mooi. Om dit grote plan in zijn totaliteit uit te voeren zullen we meer mensen nodig hebben. Meer informatie kunt u krijgen bij Dick van Diggelen en Henk Seinen

Brooddistributie vanuit de Salvatorkerk

Sinds maandag 4 september verzorgt de stichting EVS Eco Vredevanuit de Salvatorkerk de zogeheten “Brooddistributie”. Dit is één van de vele activiteiten van Eco Vrede voor de minima in de stad. Er worden voor de broden circa 250 huishoudens bereikt. In de Salvatorkerk wordt gratis brood gegeven aan wie een Gelrepas heeft of bij de voedselbank is ingeschreven. Op maandag, woensdag en vrijdag wordt brood uitgedeeld aan de inwoners van Arnhem Zuid. Op de andere dagen wordt brood “om”gepakt voor andere wijken. Deze zaal is door de Salvatorkerk aan de stichting gratis ter beschikking gesteld zodat wij zichtbaar kunnen zijn in de wijk en ook iets voor de wijk kunnen betekenen. Deze afspraak geld voor onbepaalde tijd. Deze functie is overgenomen van de pastorie in Malburgen West, waar de stichting niet meer terecht kan.

Oppassers gevraagd!

Vindt u, vind jij het leuk om tijdens de kerkdienst in De Kandelaar af en toe de oppas te verzorgen voor kinderen van 0 t/m 3 jaar? Laat het dan even weten. We kunnen nog een paar mensen gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Kees Oostdijk, telefonisch via 026 323 75 77 of per mail keesoostdijk@hetnet.nl.

Agenda op onze website

We vermelden alle activiteiten graag in de agenda van onze website (kijk maar even iets naar rechts), maar dan moeten we daar wel een berichtje over krijgen. Betreft het een doorlopende gebeurtenis, laat dan ook even weten wat de einddatum is. Is het een gespreksgroep die bijvoorbeeld vijf keer plaatsvindt, nou ja, u begrijpt het, dan graag alle vijf de data. Staat het mailadres van de webmasters al bij uw contactpersonen? Mooi!

Steunt u ook het werk van de diaconie?

Diaconie is met passie opkomen voor kwetsbare mensen. De diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. De diaconie helpt mensen zowel binnen als buiten de kerk, die nergens meer terecht kunnen.

De diakenen in de wijken willen aanwezig zijn om mensen te steunen. Enkele diaconale wijkactiviteiten zijn: vervoers- en begeleidingsservice, maaltijd voor alleengaanden, organiseren van inloopbijeenkomsten voor wijkbewoners, inzet voor duurzaamheid.

Nieuwe mailadressen

Bij de domeinnaam van onze nieuwe website ‘pgarnhem-zuid.nl’ kunnen we bijpassende mailadressen aanmaken. Bijvoorbeeld jeugd@…, scriba@…, penningmeester@… enzovoort. Zo’n mailadres kan een eigen mailbox krijgen of simpel gelinkt worden aan een bestaand mailadres. Het kan ook heel eenvoudig als webmail worden ingesteld (zodat meer mensen de mail kunnen afhandelen). Geïnteresseerd in zo’n mailadres? Stuur een verzoekje aan webmaster@pgarnhem-zuid.nl en het komt voor elkaar.