Kerkdiensten op Internet

De kerkdiensten zijn ook via internet te volgen. Dat kan live, maar ook achteraf. U gaat daarvoor naar www.kerkomroep.nl. Het is dan het handigst om op kerknaam “Kandelaar” of “Salvatorkerk” te zoeken. In het daarop volgende scherm kunt u de gewenste kerk aanklikken.

Kerkperspectief

Ieder gemeentelid kan een gratis abonnement krijgen op Kerkperspectief, de officiële uitgave van de Protestantse Gemeente te Arnhem. U kunt Kerkperspectief per mail ontvangen, per post of per mail én per post. Aan de gemeenteleden die Kerkperspectief (ook) per post ontvangen wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de druk- en verzendkosten. U kunt zich opgeven via internet (www.pgarnhem.nl/kerkperspectief) of bij het kerkelijk bureau: tel. 026-4420987 (op werkdagen van 8.00-12.30 uur) of kb@protestantsekerkarnhem.nl.

Bazar 54: winkel voor vluchtelingen

In Elderhoeve wonen 450 vluchtelingen uit verschillende landen. In de pastorie van de Lucaskerk (Rijksweg West 54  in Elden) is een winkeltje ingericht. De bewoners van Elderhoeve kunnen daar hun eigen kleding en huishoudelijke spullen uitzoeken, tegen een kleine vergoeding. U kunt uw overtollige spullen, heel en schoon, brengen op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We stellen uw bijdrage enorm op prijs.                                                            Bazar54

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen en wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding brengen.

 

Agenda op onze website

We vermelden alle activiteiten graag in de agenda van onze website (kijk maar even iets naar rechts), maar dan moeten we daar wel een berichtje over krijgen. Betreft het een doorlopende gebeurtenis, laat dan ook even weten wat de einddatum is. Is het een gespreksgroep die bijvoorbeeld vijf keer plaatsvindt, nou ja, u begrijpt het, dan graag alle vijf de data. Staat het mailadres van de webmasters al bij uw contactpersonen? Mooi!