Praten

Voor een goed gesprek kunt u zéker bij ons terecht:

Iemand verliezen en toch weer verder gaan…

Zes bijeenkomsten voor lotgenoten, januari tot juni 2018, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden. Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten op maandagmorgen, van ongeveer anderhalf uur per keer. Het eerste kwartier is informeel, bedoeld om elkaar te ontmoeten en even bij te praten. Daarna gaan we in gesprek over het thema. We besluiten met een rondvraag en een vooruitblik op de volgende keer.

8 januari: Kennismaken , 5 februari: Het rouwproces, 5 maart: Mensen om je heen, 9 april: Wat geeft mij steun? 7 mei: Incompleet en hoe nu verder?  4 juni: Verbondenheid blijft… en afsluiting.

Wanneer: op maandagmorgen van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Waar: Emmauskapel, Gangulphuspein 5, 6832 AT Arnhem. Voor wie: Voor iedereen die kort of langer geleden te maken heeft gehad met het overlijden van een partner of een ander dierbaar medemens. Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee.

Anita Coenraads, pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, 06-15189911

Hubertien Oostdijk: predikant wijkgemeente Arnhem-Zuid, 026-3237577

Thea Beekman: SWOA, 06-11781077

Dit aanbod is een samenwerkingsproject van SWOA, de Sint Eusebiusparochie en de protestantse Gemeente Arnhem. Het aanbod is bedoeld voor iedereen: mannen en vrouwen, ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging.


30+groep

Voor alle dertigers en veertigers (we kijken niet op een jaartje meer of minder) is er elke maand een gespreksavond bij één van de deelnemers thuis. Steeds wordt er een ander onderwerp besproken; deze onderwerpen kunnen zowel christelijk als maatschappelijk zijn. Wil je de sfeer een keer komen proeven? Neem dan contact op met:


gespreksgroep over geloven

Deze kring bestaat uit een tiental deelnemers. We lezen en bespreken met elkaar het boekje van ds. Jan Offringa God is niet te vangen. In het boekje interviewt de schrijver een aantal van zijn gemeenteleden over centrale thema’s uit het geloof: God, Heilige Geest, bidden, de Bijbel etc. In deze interviews wordt duidelijk dat veel mensen een ingrijpende ontwikkeling hebben gemaakt in hun geloof. Het geloof is voor hen belangrijk gebleven, maar de inhoud en de manier waarop zijn vaak sterk veranderd. Jan Offringa gaat daarover ook met hen in gesprek. Veel van wat we lezen (maar lang niet alles!) in dit boek roept herkenning op. Het is ook altijd aanleiding tot een goed gesprek.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Het is aan te bevelen het boekje zelf te bestellen en te lezen, maar in de bijeenkomsten wordt ook een samenvatting van het te bespreken hoofdstuk uitgereikt, zodat iedereen kan meedoen.

De bijeenkomsten zijn in de Salvatorkerk op donderdagmiddag van half drie tot vier uur, op de laatste of voorlaatste donderdag van de maand.


kind en geloof

In deze gespreksgroep over geloofsopvoeding gaat het ook over ons eigen (wel en niet) geloven. Over onze gewoontes, rituelen en manieren, over vertrouwen en verlangen. Bij de gesprekken wordt gebruikgemaakt van het blad Zijsprong.

We komen circa eenmaal per vijf weken bij elkaar bij één van de deelnemers.

  • Ds. Hubertien Oostdijk-van Andel, mail: oostdijkvanandel@hetnet.nl of bel: 026 323 75 77,
  • Yvonne Velderman, mail: yvonnes_postbus@hotmail.com of bel: 026 844 04 88.

het Woord aan het woord

Al acht jaar komen we één keer in de maand bij elkaar, om samen te luisteren naar wat de Bijbelse woorden ons vandaag te vertellen hebben. Iedere samenkomst luisteren we naar een hoofdstuk uit de Bijbel. Daarna laten we dit in stilte door ons heen gaan.

Na de pauze deelt eenieder zijn of haar ervaringen. Wat raakte ons in dit gedeelte? Wat niet, en waarom? Soms komen er spontaan herinneringen boven, een beeld of een lied, ook dat leggen we op tafel. Na ieders persoonlijke bijdrage gaan we hierover met elkaar in gesprek. Iedere keer weer zijn we verrast, verwonderd of verbaasd wat het horen van Gods Woord bij ons teweegbrengt. Stof genoeg om het rustig in ons te laten doorwerken. U bent van harte welkom.


kerkcafé

Op de laatste vrijdag van de maand in de donkere helft van het jaar (oktober, november, januari, februari en maart) is er kerkcafé in de Salvatorkerk.

In het kerkcafé komen interessante mensen uit eigen gemeente of daarbuiten vertellen over wat hen bezig houdt. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd: het kan iets met kerk en geloof te maken hebben, maar het kan ook een maatschappelijk thema zijn. Voor inleiding en gesprek rekenen we een goed uur, daarna is er alle gelegenheid om in informele sfeer bij een hapje en een drankje nog wat verder te praten over het onderwerp of over heel andere dingen. Aanvang: 20.00 uur.