Samen gemeente zijn

In juni is er op de gemeente-avond gesproken over kerk-zijn nu en in de toekomst.
Een klein deel van de gemeente heeft zich hierover uitgesproken en zullen dat in het najaar voortzetten. Een veel groter deel was niet aanwezig.

We zien dat niet alleen op de gemeente avonden, maar ook in de kerkdiensten steeds vaker een deel van onze gemeente ontbreekt. Globaal gaat het om de leeftijdsgroep onder 60.
Wij (Dick van Diggelen en Henk Seinen) hebben onze zorg daarover en ook veel vragen.

We zijn blij met de groep die wel komt en die met ons mee denkt. We willen ook graag in contact komen met de groep die niet (minder) zichtbaar is en hebben daar ook vragen bij. Vragen als:

  • Is er een reden dat u minder of niet meer komt?
  • Heeft die reden met ons als gemeente te maken?
  • Zijn er zaken die u vindt ontbreken in onze gemeente?
  • Heeft u ideeën wat er aan zou kunnen gebeuren etc?

Wij willen graag met deze groep in contact komen. Dat kan door mensen voor bijeenkomsten uit te nodigen, maar dat kan ook via individuele gesprekken. Om zo’n plan te realiseren hebben we meer mensen nodig dan wij tweeën.
Heel concreet willen we graag samen met een aantal gemeenteleden een groep vormen die dit plannetje samen voorbereidt, uitwerkt en uitvoert. Heeft u vragen of wilt u meedenken en doen.

Neem contact op met Henk Seinen (3232281) en Dick van Diggelen ( 3811479).