Vrije collecten

Voor de acht vrije collectes in 2018 is gekozen voor: Kerk in Actie: Noodhulp en Rampenpreventie in Ethiopië. In Ethiopië heerst vaak extreme droogte. Waterbronnen staan leeg, oogsten mislukken en vee sterft. Meer dan 5 miljoen mensen zijn dan afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Kerk in Actie verleent deze hulp en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Welke hulp?

–   voedselpakketten voor herders en boeren.

–   voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen.

–   nieuw vee voor boerengezinnen.

–   landbouwgereedschap, verbeterde zaden en landbouwtraining.

–   drinkwater voor scholen, herstel van waterputten.

–   voorlichting over hygiëne en voedsel.

Meer lezen? www.kerkinactie.nl/ethiopie!