Vrije collecten

In het kader van de vrije collecten is in 2017 gekozen voor het project: Stichting Het Huis op de Muur. Huis op de Muur is in 1992 ontstaan vanuit incidenteel bezoekwerk aan prostituees in het Spijkerkwartier in Arnhem door vrouwen van de Baptistengemeente. Nadat meerdere vrijwilligers uit allerlei kerken mee gingen doen, werd in 1996 de Stichting opgericht. Sinds de sluiting van de rosse buurt in Arnhem, is ze in Nijmegen en omgeving werkzaam. Hun uitvalsbasis is koffiehuis De Verwondering in Nijmegen. De vrijwilligers worden gesteund door studenten van de internationale zendingsschool in Beugen. Zij beheersen meerdere vreemde talen, zodat de vele buitenlandse vrouwen nog beter bereikt kunnen worden. Zij worden bezocht op hun werkplek met als doel: ontmoeting, gesprek en gebed, uitreiken van lectuur en cadeautjes, soms organiseren ze een activiteit.