Beluisteren van de kerkdiensten

Dat is mogelijk vanaf het moment van de opname, maar ook achteraf. Ga naar www.kerkomroep.nl, kies Arnhem, het kerkgebouw van waaruit de dienst wordt opgenomen en tenslotte de datum van uitzending.

Vanaf juli 2020 zijn de diensten in Arnhem-Zuid alleen nog maar terug te luisteren. Met de filmpjes van de kerkdienst zijn we gestopt nu er meer mensen mogen komen.

Straks in de nieuw verbouwde Salvatorkerk zijn voortaan wel alle diensten terug te luisteren en te zien, met professionele apparatuur.

Hulp gevraagd

Het is fijn te kunnen melden dat de verbouwing van de Salvatorkerk nog steeds op schema ligt. Er is al een begin gemaakt met het schilderen van het plafond in de kerkzaal. Maar dat betekent ook dat er nu voortdurend dingen verplaatst moeten worden. En als straks de vergaderzalen klaar zijn, moeten er ook zaken verplaatst worden van de kerkzaal naar de zalen. En voor al die verplaatsingen willen we graag gemeenteleden inschakelen om te helpen met sjouwen. Het lastige is dat we niet precies van te voren weten wanneer hulp nodig is, daarom willen we graag beschikken ov er een pool van mensen die we kunnen oproepen als er weer wat moet worden verplaatst. Wil iedereen die mee wil helpen zich, bij voorkeur per mail, opgeven bij Jan van de Lagemaat (jan@vandelagemaat.net of 026 – 381 23 83 ) . Graag daarbij aangeven wanneer je niet beschikbaar bent (vakantie) en wat je (mobiele) telefoonnummer is. We kunnen je dan een appje sturen of opbellen als we mensen nodig hebben. Jan van de Lagemaat

Verbouwing Salvatorkerk

Ondanks de coronacrisis ligt de verbouwing van de Salvatorkerk op schema. En als je op dit moment eventjes achter de kerkdeur gaat kijken, zie je de contouren van de nieuwe plattegrond al prachtig staan. Alle wanden staan op hun plaats, de buizen en leidingen zie je al tegen de zoldering hangen, de toiletten zijn al keurig gesloten. Alles precies volgens de plattegrond van de aannemer. Het begint er dus al een beetje op te lijken. En alle spullen die uit de oude zalen kwamen, staan nu opgepropt in de kerkzaal, waar het orgel heel kunstig door een orgelexpert in plastic is ingepakt. Wanneer zal dat weer onze samenzang kunnen begeleiden? In het volgende online album staan foto’s van de kerk hoe die vlak voor kerst was, en hoe die op 7 april (sloop), 18 mei (opbouw) en 14 juli (afwerking) is veranderd. Wordt nog vervolgd. Klik op de volgende link en volg de aanwijzingen: https://myalbum.com/album/BCY8U46Ha8P6 . Henny Kalisvaart

Kerkdiensten in coronatijd

Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag is gesproken over het zingen tijdens de kerkdienst. Veel gemeenteleden zien daar echt naar uit! Ook is gesproken over de mogelijkheid om het koffiedrinken na de dienst weer mogelijk te maken. We hebben in de kerkenraad met elkaar afgesproken dat we ons zullen houden aan de richtlijnen van de landelijke kerk die inmiddels zijn gepubliceerd op de website van de Protestantse Kerk.

Over de kerkdiensten

Nieuw is dat, als u nu al weet dat u iedere zondag de dienst in De Kandelaar wilt bezoeken, u zich maar één keer hoeft op te geven, met de vermelding dat u iedere zondag komt. Dan zetten we u iedere week op de lijst. Dat scheelt ons beiden werk. Afgelopen zondag waren er een kleine 50 kerkgangers, dus er is een zekere stijgende lijn te zien. We hopen dat u, gezien alle maatregelen, met vertrouwen de dienst kunt bezoeken. Aanmelden liefst per mail naar : kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl of anders per telefoon nr. 026 – 3813166.

Oproep voor vrijwilligers bij de kerkdiensten

Voor het begeleiden van de kerkgangers bij de ingang, en naar de kerkzaal toe, zoeken we nog twee of drie vrijwilligers. Wie wil eens in de twee / drie weken hieraan meewerken? Zolang we nog volgens de strenge richtlijnen moeten werken, kunnen we niet zonder u. U kunt zich ook via het mailadres kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl aanmelden. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hubertien Oostdijk.

Elkaar ontmoeten in coronatijd.

Nu er geen koffiegedronken kan worden na de kerkdienst, wordt het onderlinge contact gemist. Vanuit de werkgroep “Omzien naar Elkaar” is het initiatief genomen om vanaf 9 juli tot in ieder geval september koffieochtenden te organiseren bij gemeenteleden thuis. De bedoeling is om deze één keer per 14 dagen te laten plaatsvinden, met 4 of 5 gemeenteleden. Inmiddels zijn er vier adressen waar een koffieochtend wordt georganiseerd. Lijkt het je ook fijn om zo’n koffieochtend te organiseren, neem dan contact op met Dick en Marijke van Diggelen, dickvandiggelen@gmail.com , tel. 026-3811479, Alie Brandwijk, a.brandwijk@hetnet.nl , tel. 026 3233169 of m.averesch@kpnplanet.nl , tel. 026-3234300.

Wekelijkse ontmoeting in De Kandelaar

Het is weer mogelijk om op dinsdagochtend samen met anderen koffie of thee te drinken tijdens de we- kelijkse ontmoeting in De Kandelaar: koffieochtend van 09.00 – 12.00 uur. Ook u bent dinsdag van harte welkom. Alleen moeten we ons wel houden aan de geldende coronamaatregelen, zodat ook onze kwetsbare bezoekers zich veilig kunnen voelen. Dus volgt u deze a.u.b. op. Tot op de koffie, Gerrie en Ben.

Afscheid de Kandelaar

Beste gemeenteleden, Zoals we allemaal weten zullen we straks afscheid moeten nemen van de Kandelaar. We doen dat niet graag, maar wel in stijl! Veel is nog onzeker i.v.m. corona, maar noteert u alvast dat het zal plaatsvinden in het weekeind van 2 t/m 4 oktober a.s. Ervan uitgaande dat afstand houden ook dan nog nodig zal zijn, hebben we besloten het afscheid in drieën te knippen, met een vesper op vrijdagavond, een inloop/ontmoeting op zaterdagmiddag en een afscheidsdienst op zondagmorgen, waarbij in principe een keuze gemaakt moet worden tussen de vesper en de zondagmorgendienst. Daarover hoort u later nog. Voor nu is onze vraag aan u: kent u mensen die vroeger lid waren van de Kandelaar(of op andere wijze betrokken) en die we voor het afscheid zouden moeten uitnodigen? Dan ontvangen we graag hun namen, liefst ook met adres erbij! Graag uw meldingen naar: afscheidkandelaar@pgarnhem-zuid.nl of evt. telefonisch bij Hubertien of Pierre. De voorbereidingscommissie bestaat uit Hubertien Oostdijk, Nicole van Doesburg, Corrie Boonstra, Trijnie van der Haas, Gerrit de Graaf, Nel Dost en Pierre Eijgenraam.

Zomer openingstijden Kerkelijk Bureau

In de maanden juli en augustus zal het kerkelijk bureau op de vrijdagen gesloten zijn. Het Kerkelijk Bureau is geopend van maandagochtend tot en met donderdagochtend van 9 uur tot 12.30 uur Doordat een medewerker een andere baan heeft aanvaard, is het op dit moment nog niet duidelijk of het Kerkelijk Bureau in de maand augustus volledig bemenst kan zijn De andere medewerkers hebben hun vakanties al gepland en er is overlap geconstateerd.. Wilt u nog voor de vakantieperiode collectebonnen bestellen, dan raden wij u aan dat vroegtijdig te doen. Om niet voor een dichte deur te komen, raden wij u aan altijd eerst telefonisch een afspraak te maken: 026 4420987

Spelletjesmiddagen Salvatorkerk

De spelletjesmiddagen die normaliter op de dinsdagmiddagen in juli en augustus plaatsvinden, gaan deze zomer niet door. Deze middagen zullen – onder voorbehoud – in de maand september worden gehouden. Verder informatie volgt te zijner tijd.