Verbouwing Salvatorkerk

Het heeft lang geduurd, maar we gaan ervan uit dat de offerte voor de verbouwing nu voldoende duidelijk is om voor advies voor te leggen aan het stedelijke College van Kerkrentmeesters. Dit college adviseert de Algemene Kerkenraad en we hopen dat de Algemene Kerkenraad dan op 18 december een besluit gaat nemen over de verbouwing van de Salvatorkerk. De kleine wijkkerkenraad zal tijdens de vergadering van 10 december worden geïnformeerd over de stand van zaken. Ook de leden van de grote kerkenraad worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na 18 december zal de gemeente via de nieuwe brief worden geïnformeerd over de (hopelijk positieve) beslissing van de Algemene Kerkenraad over de verbouwing. Het is de bedoeling dat de gemeente na afloop van de kerkdienst op 12 januari 2020 geïnformeerd en gehoord wordt over de plannen voor de inrichting van de kerkzaal. Deze plannen zullen ook besproken worden tijdens de vergadering van de grote wijkkerkenraad op 14 januari. In januari 2020 worden nog twee diensten in de Salvatorkerk gehouden. Op 1 januari de nieuwjaarsdienst en op 19 januari de oecumenische viering. In het eerste halfjaar worden de overige diensten gehouden in De Kandelaar. Het wijkcollege van kerkrentmeesters overlegt met alle gebruikers van de Salvatorkerk over de mogelijkheden om, waar nodig, gebruik te maken van enkele ruimten die niet verbouwd worden. Ook zal een aantal activiteiten tijdelijk verplaatst worden naar De Kandelaar. Vanaf 1 februari is de Salvatorkerk beschikbaar voor de aannemer, verwacht wordt dat de verbouwing rond 1 maart kan beginnen. We gaan ervan uit dat de opnieuw ingerichte Salvatorkerk tijdens de startzondag op 6 september 2020 in gebruik kan worden genomen.

Met hartelijke groet, Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad.

Actie schoenendoos

Even nog ter herinnering: de laatste datum om de gevulde en versierde schoenendozen voor “actie schoenendoos” in te leveren is zondag 15 december in de Salvatorkerk. Wij zorgen dan dat de dozen op een verzamelpunt komen, vanwaar ze verder naar hun uiteindelijke bestemmingen worden getransporteerd.

Hartelijke groet, Mimi en Desiree

Nieuws van werkgroep Zwickau-Planitz

In de Adventstijd sturen wij als gemeente onze partnergemeente een kerstgroet. Na afloop van de dienst van vandaag kunt u deze kaart ondertekenen. Ook zal vanaf de 1e Advent de zgn. Hernhuterster branden. Deze ster is ooit geschonken door onze partnergemeente Zwickau-Planitz. Ook in de kerk van Planitz zal deze ster branden ten teken en in verwachting: Hij komt. 

Namens de werkgroep, Egon Kooi, secr.

Stagiairs

Twee stagiaires zijn de komende tijd actief: Bart zal zijn stage voornamelijk in Arnhem-Zuid doen en Margriet vooral in Noord.

Daarom Kerst 2019

Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, kunnen particulieren gratis een kerst-cd bestellen. Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een adventsboekje, speciaal voor kinderen. Kerken of scholen die de cd’s en adventsboekjes in grote aantallen uitdelen, betalen een kleine vergoeding. De organisatie van ‘Daarom Kerst’ wil de mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.

Kleindochter op zoek naar informatie over haar oma

Er kwam bij mij een pastoraal verzoek binnen van een kleindochter die op zoek is naar informatie over haar oma, mw Berendina Tesselhoff – Baerends, geboren 30 oktober 1901. Deze mevrouw Tesselhoff-Baerends woonde in de serviceflat Elderveld en overleed in 1982 of 1983. Zij werd gecremeerd. Hoewel het al heel lang geleden is, is er misschien toch iemand die deze mevrouw nog gekend heeft. Zou u dan contact met mij willen opnemen? Dan speel ik het weer door aan de mevrouw die haar verzoek tot mij richtte. Het zou deze mevrouw heel erg helpen. Alvast hartelijk dank!

Hubertien Oostdijk

Kerstviering in de Salvatorkerk

Op vrijdag 20 december is er een kerstviering voor ouderen, en allen die dit graag met ons mee willen vieren.

Vanaf 15.30 uur staat de koffie klaar en bent u van harte welkom. Aan deze middag zal medewerking worden verleend door het Kamerkoor Novo Cantare. Rond 18.00 uur hopen wij deze sfeervolle middag af te sluiten. Aanmeldingsformulieren voor deze middag liggen vanaf zondag 1 december in de hal en koffiekamer van de Salvatorkerk. Er staat een doos in de hal waarin u het ingevulde formulier kunt deponeren. Tot zondag 15 december kunt u zich voor deze kerstviering opgeven. Heeft u nog vragen dan kan u bellen of mailen  met: Gryt Bouma, 026 3232297, grytmiedema@hotmail.com. of Mimi Averesch, 026 3234300 m.averesch@kpnplanet.nl.

‘Iemand verliezen en toch weer verder gaan’

Vanaf januari 2020 start er weer een nieuwe rouwgroep. We hopen dat er ook dit jaar weer voldoende deelnemers zijn om de groep te laten doorgaan. Bij de evaluatie blijkt keer op keer dat het effect heeft gehad en dat men er sterker uit is gekomen… alleen al je verdriet kunnen delen met lotgenoten werkt helend. Mocht u meer informatie willen bel of mail me dan. Op de poster en de folders in beide kerken vindt u de gegevens. Start 6 januari, 10.00 uur Emmaüskapel. U heeft nog tot 1 december om u op te geven: oostdijkvanandel@hetnet.nl of 026-3237577.

Hubertien Oostdijk-van Andel

Actie Schoenendoos

Actie 4 Kids is een jaarlijks terugkerende actie en gaat aanstaande zondag weer van start. Over de hele wereld leven er nog kinderen onder de armoedegrens. Wilt u ook één van hen blij maken? Doet u dan mee met onze actie “Actie Schoenendoos”. En vul een schoenendoos voor een kind. Dit jaar gaan de schoenendozen naar kinderen in: Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Gevulde en versierde schoenendozen kunnen tot en met zondag 15 december in beide kerken ingeleverd worden bij de dienstdoende diaken. Daarna worden ze naar een verzamelplek gebracht, vanwaar ze verder getransporteerd worden naar hun uiteindelijke bestemming. Helpt u ook mee een schoenendoos te vullen en zo een kind blij te maken? Alvast hartelijk dank!

Desiree van de Pol en Mimi Averesch

Kerstspel “UITGETELD” met de cantorij

Op zondagmiddag 15 december zal de cantorij het Kerstspel “Uitgeteld” uitvoeren. Dit Kerstspel is geschreven door ons gemeentelid Marinus van der Werf. Daarmee zal het een wat andere Kerstfeestviering worden dan u de afgelopen jaren van de cantorij gewend bent. Er zal weliswaar het nodige worden gezongen, ook door u, maar misschien toch wat minder dan anders. Er zal ook een actieve rol voor kinderen zijn weggelegd. Die hoeven daarvoor niet te oefenen; dat regelen we tijdens de uitvoering wel. We hopen dan ook dat veel kinderen meekomen. De viering begint om 15.30 uur in de Salvatorkerk en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid bij koffie, thee en limonade met elkaar na te praten en te genieten van wat er allemaal is gebakken. We hopen dat velen komen.

Kees van Keulen.