Herinneringslunch 75 jaar Slag om Arnhem

Op 13 september herdachten we tijdens een lunch in de Salvatorkerk het bombardement en de evacuatie van Arnhemse burgers tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Het viel mij op dat bij de mensen die ik sprak, het ophalen van die herinneringen daaraan veel emoties  opriep. Sommigen hadden tijden de bombardementen familieleden of vrienden verloren, anderen hadden meer `geluk` gehad en `slechts` hoeven  vluchten naar veiliger oorden.

Dat na 75 jaar deze periode uit de oorlog nog zoveel emoties kon oproepen, trof me bijzonder. Het bombardement, de evacuatie uit de stad, de angst en het terechtkomen op een vluchtplek, soms ver van huis, hebben blijvend littekens nagelaten in de herinnering van deze mensen.

In zijn korte openingswoord memoreerde Wethouder Paping aan de massale evacuatie van Arnhemse burgers. Ook zei hij dat we nu al 75 jaar geen oorlog meer hebben gehad en tot op de dag van vandaag in vrede kunnen leven en van de vrijheid kunnen genieten.

De Herinneringslunch die was gesubsidieerd door de gemeente Arnhem en georganiseerd door vrijwilligers van de Protestantse gemeente Arnhem-Zuid en de St.Eusebiusparochie, locatie Emmauskapel  werd bijgewoond door zo´n 34 personen, waarvan de meesten zelf deze periode van oorlog en geweld hebben meegemaakt.

Bertrand Hoek

Praten over geloof

Zomaar eens een goed gesprek over wat we geloven…Niet als basis voor een beleidsstuk of als toerusting voor vrijwilligerswerk, maar gewoon een gesprek voor iedereen die dat zinvol vindt.

Thema:  ‘gemeente als lichaam van Christus’. Hoe beleef jij dat? Wat zegt de Bijbel erover? En wat vinden wij daarvan? Dat zou zomaar eens heel inspirerend kunnen wezen!.

Van harte welkom, dinsdagavond 24 september in de Salvatorkerk, van 19.30 tot 21.00 uur.

Pierre Eijgenraam en Hubertien Oostdijk

Het Angklung Orkest . Doet u weer mee?

Tijdens de feestelijke dienst van 27 oktober doet het Angklung orkest  weer mee. Komt u ook oefenen?

Oefenavonden: de dinsdagen 24 september, 1 oktober, 8 oktober en 22 oktober, in de Salvatorkerk, aanvang 20.00 uur.    Meer informatie?  Jaap van ’t Riet, tel.  3271103.

Pannenkoeken eten

Zaterdag 5 oktober zijn we net als vorig jaar, in De Kandelaar, van plan om in samenwerking met de Stichting Nabij pannenkoeken te gaan eten. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers zowel om te bakken, bedienen en op te ruimen. U kunt zich opgeven bij Ed Hoek en Mimi Averesch.

Walking Dinner 4 oktober

Vandaag en ook de komende zondagen liggen de opgave formulieren voor het Walking Dinner weer klaar in

de hal. Voor wie nog niet eerder meedeed: doel is onderling contact doormiddel van een maaltijd. In tweetallen gaat u naar een eerste adres waar u het voorgerecht krijgt. Vervolgens naar een ander adres voor het hoofdgerecht. Er gaan steeds twee tweetallen naar een adres in wisselende samenstelling. Wat dit jaar anders is dat we het nagerecht met elkaar gebruiken in de Kandelaar. De kinderen eten hier met elkaar en maken voor ons wat lekkers klaar als nagerecht. Zo kunnen ook ouders van jonge kinderen meedoen. We starten gezamenlijk in de Kandelaar, waar u hoort naar welk adres u gaat en we eindigen ook in de Kandelaar.

Verdere informatie: Dick van Diggelen tel. 3811479, Mimi Averesch, tel. 3234300 of Alie Brandwijk, tel 3233169

Kerkcafe’s 2019

Kerkcafé nieuw seizoen

Het eerste kerkcafé van dit seizoen -noteert u het alvast?- is op vrijdagavond 11 oktober in de Kandelaar. Tamara de Waal, lid van de Protestantse Gemeente Deventer, is dan onze spreker. We hebben haar gevraagd in verband met de nieuwe wet op de orgaandonatie, die per 1 januari a.s. in zal gaan. Tamara is ervaringsdeskundige: negen jaar geleden kreeg zij een nieuwe long.

Op 8 november is het volgende kerkcafé in de Salvatorkerk. Aynur Aydinli, docent Farmacie aan de universiteit in Utrecht zal dan vertellen hoe het is om als moderne moslim in Nederland te leven.

Jongerencatechese

Doordat we de jongerencatechese willen vernieuwen en we momenteel met een andere opzet hiervan bezig zijn, zal het nieuwe catecheseseizoen later starten. Door het in een nieuw jasje te steken, willen we meer jongeren enthousiasmeren. De inmiddels gemaakte opzet moet nog verder uitgewerkt en doorgesproken worden. Door o.a. vakanties zijn we daar nog niet aan toe gekomen. In september gaan we verder met de uitwerking hiervan. Ook zijn we op zoek naar 2 of meer nieuwe catecheten.

Verbouwing Salvatorkerk

Op de zondagen 7 en 14 juli is er na afloop van de kerkdienst een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de verbouwing van de Salvatorkerk.

Het kernteam onder leiding van Henk Ramaker heeft intensief contact met de architect en de vormgeefster. Er is ook een bouwteam gevormd dat bestaat uit de architect, de aannemer, kerkmeester Johannes Tjepkema (tevens lid van het centrale College van Kerkrentmeesters), Henk Ramaker en Mark van Zeist.

Er ligt nu een voorlopig plan, en daarmee gaat de aannemer de komende weken aan het rekenen. Na de vakantieperiode hopen we dan te weten wat er op basis van het budget wel en niet mogelijk is.

Wandeling voor ex-mantelzorgers

Wanneer u als mantelzorger langere tijd voor iemand heeft gezorgd en die zorg valt weg, is het misschien moeilijk om met de nieuwe situatie om te gaan. Het kan zijn dat u dan in een ‘gat’ valt. Misschien vindt u het prettig om hier met anderen over te praten. Met Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp organiseert het College van Dia- kenen op acht opeenvolgende maandagmiddagen een wandelingen voor ex-mantelzorgers.