AANMELDEN VOOR DE KERKDIENSTEN

U kunt zich aanmelden voor de kerkdiensten – ingaande 30 januari – vanaf vrijdagavond 18.00 uur per mail via: kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl. Telefonisch aanmelden (alleen als u niet kunt mailen) via telefoonnummer: 06-20326796. U kunt de voicemail inspreken en graag duidelijk uw naam en telefoonnummer vermelden. Hierbij hanteren we vanaf deze week: geen bericht is goed bericht en staat u op de lijst. Alleen als er geen plek meer is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Opgeven voor meerdere weken tegelijk is niet mogelijk.

WEER NAAR DE KERK. ECHTER …..

KERKDIENSTEN

Naar aanleiding van de huidig geldende landelijke maatregelen en advies van de PKN is besloten dat vanaf zondag 30 januari de kerkdiensten kunnen worden bijgewoond door maximaal 50 personen.

AANMELDEN IS VERPLICHT. Verder geldende de volgende regels:

  • Bij betreden en uitgaan van het kerkgebouw geldt dat u verplicht een mondkapje draagt:
  • In het kerkgebouw 1,5 meter afstand houden:
  • Handen bij binnenkomst ontsmetten:
  • Bij klachten of indien u niet – volledig – bent gevaccineerd verzoeken wij u de verantwoording te nemen door niet naar de kerk te komen.
  • De aanwijzingen opvolgen van degene die u naar de kerkzaal verwijst.

Voor het digitaal bijwonen van de dienst ga naar www.kerkomroep.nl, zoek Salvatorkerk Arnhem. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord zoals regelmatig wordt vermeld in de nieuwe brief

Namens de Kerkenraad, Theo M. Slagboom ,voorzitter Wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid

Deze zondag 23 januari: oecumenische viering in de Lucaskerk om 9.45 uur

We vieren deze zondag samen met de RK Eusebiusparochie in de Lucaskerk te Elden. Er is dus geen dienst vanuit de Salvatorkerk! Voorgangers zijn pastor Anita Coenraads en ds. Pierre Eijgenraam. De zang wordt verzorgd door cantors van het Lucaskoor. De viering is het sluitstuk van de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid en kan digitaal worden gevolgd via www.weekvangebedarnhem.nl  (en dus niet via kerkomroep.nl) Thema: ‘Licht in het Duister’. Volgens de regels van de katholieke kerk mogen er maximaal 50 kerkgangers aanwezig zijn; voor een beperkt aantal leden van onze gemeente is het daarom mogelijk deze viering bij te wonen. U moet zich dan wel zo spoedig mogelijk opgevenbij Maria Buijs, 06-51902952, want vol is helaas vol!

De dienst wordt uitgezonden op www.weekvangebedarnhem.nl

Groene gedachte van de week: licht in het duister

Deze zondag sluiten we de jaarlijkse internationale week van gebed voor eenheid van christenen af. Dit jaar is het thema van dit oecumenische initiatief: ‘Licht in het duister’.

Eén van de gebedsonderwerpen waaraan je kunt denken, is de milieu- en klimaatcrisis. Deze donkere dreiging wordt voor velen steeds voelbaarder. In dit donker mogen wij bidden om licht. En dat in een week die wel gezien wordt als de meest deprimerende week van het jaar. ‘Blue Monday’, de maandag in de derde week van januari, zegt: de feestdagen liggen alweer zo ver achter ons, de goede voornemens beginnen te verwateren, het duurt nog zo lang voor het voorjaar aanbreekt…

Moge ons bidden stem geven aan én tegenwicht bieden tegen somberte en mismoedigheid. Het mooie van de gebedsweek is het oecumenische karakter ervan. Oecumene, in het Grieks oikouménè, betekent: heel de bewoonde wereld. Laten wij bidden, voor onszelf, voor de wereldwijde kerk, en voor heel de wereld en alle levende wezens die daarop wonen. ‘Heer ontferm u! Schep licht in het duister.’

Werkgroep duurzaamheid

Bezoekwerk jubilea

In 2022 zullen wij, Jeannette Hokke en Loes Behet, in Arnhem Zuid de bezoekjes aan gemeenteleden die een huwelijksjubileum vieren, coördineren. Gemeenteleden krijgen, als ze dat op prijs stellen, een bezoekje en een kleine attentie. Als u het leuk vindt om één of meerdere echtparen te bezoeken en een bloemetje te brengen, wilt u dit dan aan ons doorgeven. Wij stemmen dit dan met u af. Wij hopen dat veel mensen meedoen!

Jeannette en Loes, cjhokke@hotmail.com – 026 3811 888
l.behet-seton@kpnplanet.nl – 026 3819 344

Kerkcafé 28 januari uitgesteld!

Op vrijdag 28 januari a.s. wilden wij een kerkcafé houden met als spreker ethicus, predikant èn gemeentelid drs. Theo de Zwart over dilemma’s in de medische ethiek. Hoewel het thema uiterst actueel is, en in theorie de avond met de nodige voorzorgsmaatregelen wel door zou kunnen gaan, hebben we -ook dat was een dilemma!- in overleg met de spreker toch besloten nog even te wachten op een wat gunstiger moment.

KERKTAXI EN VRAAG COORDINATOR

Vanaf 30 januari 2022 kan er weer met maximaal 50 personen de kerkdienst in de Salvator kerk bij gewoond. Voor mensen die het niet meer lukt zelfstandig naar de kerk te gaan willen we opnieuw starten met de kerktaxi. Voor deze kerktaxi zoeken we een coördinator en uitbreiding van chauffeurs. Hoe meer vrijwillige chauffeurs kunnen rijden, hoe minder vaak u aan de beurt bent! Gaat u met de auto naar de kerk en er is een plaats vrij, wilt U dan overwegen om U op te geven. Informatie, vragen en opgave kan bij Ed Hoek, liefst per mail, hoek9717@planet.nl.

COORDINATOR VOOR AANMELDING GEZOCHT

Er is dringend behoefte aan een coördinator voor het aanmelden. De coördinator maakt van de aanmeldingen een lijst. De lijst wordt op vrijdagavond gemaakt en doorgestuurd naar Ed Hoek via mailadres, hoek9717@planet.nl. Zijn er meer aanmeldingen dan het voorgeschreven aantal moeten de mensen die niet kunnen worden toegelaten daar bericht van krijgen. Ed Hoek zorgt dat de lijst van aanmelding zondag voor aanvang van de dienst op de ontvangsttafel in de hal ligt. Voor het aanmelden als coördinator aanmelding graag contact opnemen via het E-mailadres  hoek9717@planet.nl.van Ed Hoek. Voor vragen kunt u bellen met zijn telefoonnummer  06- 55056438.

Schoenendoosactie succesvol!

Met elkaar hebben we een heel mooi resultaat/succes geboekt voor de kinderen in Moldavië! Maar liefst 56! goed gevulde en mooi versierde schoenendozen hebben we met ons allen bijeengebracht! Vorige week zaterdag 8 januari zijn de schoenendozen verdeeld over 2 auto’s naar het verzamelpunt in Kesteren gebracht, van waaruit ze volgende maand hun reis naar Moldavië beginnen. Vanuit Kesteren gaan er ongeveer 11.000 schoenendozen die kant op, nadat ze eerst op hun inhoud zijn gecontroleerd. Men vertelde dat er veel van deze dozen naar kinderen uit Roma-gezinnen gaan. Deze mensen zijn erg arm en worden door de gemeenschap en kerk (vanwege hun afkomst) aan hun lot overgelaten. De foto laat enkele van de vele, volle rolkarren zien waarop men de dozen stapelt als ze binnenkomen. Lieve mensen, hartelijk, hartelijk dank voor het delen van ’n stukje van uw welvaart met ’n kind voor wie dit gebaar zó veel betekent en zo veel brengt.

Hartelijke groet, Mimi, Pierre, Linda en Desirée

Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de Kerk van vandaag en morgen

Binnenkort ontvangt u de folder Kerkbalans en de brief met het verzoek om dit jaar weer mee te doen aan de actie Kerkbalans. Evenals vorig jaar zal de envelop bij de meesten van u in de brievenbus worden gedaan, in plaats van aan u te overhandigen. Ook wordt u gevraagd om de antwoordstrook in de bijgaande envelop te doen en die via de post terug te sturen. Er hoeft geen postzegel op, maar dat mag wel. Ook kunt u, als u dat liever doet, digitaal reageren. Door de maatregelen waar wij allemaal mee worstelen, is het moeilijk om persoonlijke contacten te leggen. We zouden het graag persoonlijker doen. Gemeenteleden willen elkaar ontmoeten, met elkaar naar de kerk gaan, in gesprek gaan met elkaar. Maar kerkdiensten gaan momenteel digitaal, bijeenkomsten zijn niet goed mogelijk. Toch blijven velen van ons actief in het kerkelijk werk. Ondanks beperkingen wordt er nog veel gedaan, ook aan onderling contact. U blijft toch ook nu, in deze tijd uw kerk ruimhartig ondersteunen? Alvast hartelijk dank daarvoor.

College van Kerkrentmeesters