Duurzame decembertips

Nu december nadert, een paar duurzame tips voor deze tijd van het jaar:

 • Ben je op zoek naar duurzame cadeaus? Dan kun je in de webshop van 52wekenduurzaam.nl voor €3,95 een boekje met duurzame cadeautips bestellen.
 • Voor wie ruimer bij kas zit, kan in dezelfde webshop voor €27,95 het gezelschapsspel 52 Groene Avonturen voor Jong en Oud bestellen.
 • Een heel duurzaam cadeau is een donatie aan Greenpeace genaamd NIKS. NIKS komt in de
  vorm van een papieren tasje met een zadenmix van zomerbloemen. Op de site van Greenpeace
  kun je NIKS bestellen vanaf €10,00.
 • Tot slot: voor wie overweegt een kerstboom te kopen dit jaar, is er het initiatief ‘adopteer een kerstboom’: zie www.adopteereenkerstboom.nl. Stadsboerderij Presikhaaf doet hieraan
  mee. Een duurzame decembermaand toegewenst!
  Werkgroep duurzaamheid

Vooraankondiging inzameling voor de Voedselbank

Zoals we ook andere jaren hebben gedaan gaan we vanaf 3 december a.s. weer houdbare levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank.
Tijdens de adventsweken verzamelen we deze levensmiddelen in een grote mand. Het gaat om
houdbare producten zoals: koffie, thee, broodbeleg (geen pindakaas), rijst, pasta en blikjes groente/vruchten. Graag aandacht hiervoor. Trijnie Meems

Kunst voor lichtbrengers: tentoonstelling
LICHT

Vanaf 5 december tot en met 7 januari wordt er in de Salvatorkerk de reizende expositie Licht
gehouden, georganiseerd door de ZOA waarin werken van 20 kunstenaars worden getoond..
De Stichting ZOA is de grootste christelijke noodhulporganisatie in Nederland voor vluchtelingen wereldwijd. Het doel is om naast hen te staan, te hulp schieten met eerste levensbehoeften en hen daarna helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan, bijvoorbeeld met onderdak en voedsel. De organisatie werkt veel samen met de kunstenaars van ArsProDeo.
De expositie LICHT weerspiegelt de missie: hoop en licht brengen op plekken die geteisterd worden door duisternis. Geïnspireerd door wat Jezus zei: ‘Wat u voor uw minste naasten heeft gedaan, heeft u voor Mij gedaan’(Matteüs 25:40). De expositie is te bezichtigen op:

Dinsdagen 5, 12, 19 december van 10-12uur,
Woensdagen 6, 13, 20, 27 december en 2 januari van 10-12uur,
Zaterdagen 16, 23, 30 december en 6 januari van 14-16uur
Zondagen 10, 17, 24, 31 december en 7 januari
na de dienst 11.30-13.00uur

Kerstviering ouderen op 14 december

Op donderdagmiddag 14 december vind de jaarlijkse interkerkelijke kerstviering voor ouderen uit onze gemeente plaats. Vanaf zondag 19 november hangt er een
poster op het prikbord in de hal en op de tafel liggen er dan ook aanmeldformulieren.
In verband met de inkoop voor de broodmaaltijd kunt u zich tot 7 december aanmelden.
Ook zijn we nog dringend op zoek naar chauffeurs voor deze viering. De meeste ouderen beschikken namelijk niet over eigen vervoer. Mocht u een familielid of bekende naar de kerk brengen, dan mag u er ook gerust bijblijven. Laat dit dan wel even weten in verband met de maaltijd.
Carolien Schaaders

Groene gedachte:
Zij die geen stemrecht hebben…

De tijd dat de kerk voorschreef op welke politieke partij haar leden moesten stemmen, ligt gelukkig ver achter ons. Tegelijk zijn wij vast niet de enigen die vinden dat ons geloof en de keuze die wij maken in het stemhokje, wel iets met elkaar te maken hebben.
Als werkgroep duurzaamheid willen wij je uitnodigen om deze verkiezingen te denken aan diegenen, die géén stemrecht hebben. Kunnen we hen op één of andere manier in onze keuze meenemen?
Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de dieren, de lucht, de bossen, zeeën en rivieren: schepselen die soms zo weerloos zijn tegen verwoestend menselijk ingrijpen.
Je kunt denken aan kinderen onder de 18 die nog niet mogen stemmen: over hun toekomst beslissen wij mee, wanneer wij onze stem uitbrengen.
Je kunt denken aan nog niet geborenen, die de wereld na ons erven.
Je kunt denken aan mensen in andere werelddelen, velen zelf zonder stemrecht, op wiens leven ons beleid en onze levenswijze invloed hebben.
Je kunt zelfs denken aan God. Hij geeft zijn aarde uit handen: als geschenk,
om samen met anderen het leven in vreugde te delen, én om verantwoord mee om te gaan.

Werkgroep duurzaamheid

Schoenendoosactie

Wilt u nog denken aan de Schoenendoosactie? Zo kunt u een kwetsbaar kind in Oost Europa héél blij maken en hem/haar laten weten dat hij/zij “gezien” wordt, dat er hier aan hen gedacht wordt en een stukje aandacht wordt gegeven. Dat zal hen, in hun moeilijke leefomstandigheden zó goed doen…
De folders over de actie liggen op tafel in de hal. En een schoenendoos kunt u pakken van achter
het liturgisch centrum in de kerkzaal. De uiterste inleverdatum van de dozen is zondag
17 december, maar het kan natuurlijk ook eerder. U kunt de gevulde en versierde doos
gewoon mee naar de kerk nemen.
Laten we samen de handen ineen slaan en een grote glimlach toveren op het gezicht van de
kinderen daar en lichtjes in hun ogen. Voor meer info: bendeesmepo@hotmail.com
Namens de kinderen wil ik u alvast hartelijk danken. Hartelijke groet,
Desirée van de Pol

Groene gedachten: uitzoomen en inzoomen

Soms is het belangrijk om uit te zoomen. Het grotere plaatje proberen te zien. Dat is wat veel
mensen, ook enkelen uit onze gemeente, beweegt om deze zondag mee te lopen met de
klimaatmars in Amsterdam. Zij hopen dat wereldwijd afspraken gemaakt kunnen worden,
om de ontwrichtende klimaatverandering te matigen.
Tegelijk is het belangrijk om in te zoomen. Klein durven kijken. Tijdens het tuinonderhoud op
zaterdag 4 november voelde één van ons, onder de bladeren in de border bij de kerkzaal, iets
prikken. Het bleken de stekels van een egeltje. Hij was al in winterslaap. Kennelijk voelt hij zich
veilig bij dit huis van God en mensen. We hebben het egeltje met rust gelaten. Hopelijk
doet u dat ook.
Tot slot zoomen we nog even in op de Groene Kerkdienst van afgelopen zondag. Van harte
bedanken we alle mensen die deze dienst mogelijk hebben gemaakt. Ook willen we
hartelijk bedanken iedereen die, na begrijpelijke aarzeling vanwege het experimentele karakter,
deze viering toch een kans wilde geven.
De mensen van Milieudefensie lieten ons weten dat ze met veel plezier de workshop
‘Bloemenverrassing’ hebben verzorgd. Op hun site plaatsten ze deze impressie:
https://arnhem.milieudefensie.nl/zorg-en-hoop om-de-aarde/.
Werkgroep duurzaamheid

Kerkbalans 2024 – Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Als Protestantse Gemeente Arnhem doen wij in januari mee aan de Actie Kerkbalans. Het thema is – net als vorig jaar – “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Ook komend jaar is die noodzaak voor deelname aan deze actie actueel. Dit thema geeft namelijk goed weer waar wij als gemeente voor staan. We hebben en houden oog voor elkaar. Ook blijven we naar elkaar omzien. En we willen dit morgen ook kunnen doen.

Kerkdienstenrooster 2024

Op onze website staat nu ook het kerkdienstenrooster voor volgend jaar. Langzaamaan is het tijd om de beurten voor ouderling, diaken, beeld/geluid, lector, etc. te gaan opstellen. Stuur een verzoekje aan hans.vandeven@hccnet.nl en je krijgt het rooster toegestuurd om zo’n kolom te vullen.

Ondertekening Green Deal document

Kerkrentmeesters Henk Hulstein, Nicole van Doesburg, Piet Rosseel en Theo Slagboom als voorzitter van het college van Kerkrentmeesters hebben woensdag 25 oktober het Green Deal document ondertekend voor de Nieuwe Kerk, de Salvatorkerk en de Bonifatiuskerk. Dit houdt in dat de gemeente zich gaat inzetten op het verduurzamen van de gebedshuizen en inspiratie geeft aan de gemeenschap voor verduurzaming thuis, met hulp van de burgerlijke gemeente Arnhem. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor begeleiding en voor een energiescan, en is er een loket waar je vragen kunt stellen en van waaruit adviezen worden gegeven. Ook wordt er meegeholpen als er vragen zijn over subsidieaanvragen. De looptijd van de Green Deal is twee jaar.

12