Bijbels koken

Op vrijdag 15 maart gaan we Bijbels koken in de kerk. En natuurlijk gaan we ook met elkaar genieten van het resultaat. Om 17.00 uur starten we met de voorbereidingen, maar als je pas wat later aan kunt
schuiven vanwege school of werk, dan is dat geen probleem. Jong en oud zijn welkom om mee te doen. Samen koken en eten is een leuke, gezellige en lekkere manier om elkaar te ontmoeten.
Geef je uiterlijk op donderdag 14 maart op bij ds. Mattijs, of via het opgave formulier in de hal van de kerk. Geef daarbij ook dieetwensen en/of allergieën aan. Zodat we met jou rekening kunnen houden met de inkopen. Een vrijwillige bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld.
We zien je graag de 15e! Joke en Mattijs

Ter inspiratie: Groene Catechismus

In zijn nieuwe boek ‘De Groene Catechismus’ stelt ds. Sam Janse vragen over geloof en duurzaamheid aan de orde. Hij gaat in op feiten, onze levensstijl, overbevolking, de Bijbelse boodschap, de eindtijd, enzovoort. Ook reikt hij informatie aan over klimaatverandering, biodiversiteit, zorg voor de schepping, duurzaamheid en geloof.
Vraag 1 van zijn boek luidt: ‘Waartoe zijn wij op aarde?’ Als antwoord schrijft Janse: ‘Om het
goede leven dat de Schepper ons gunt eerbiedig en dankbaar te ontvangen en door te geven aan
een volgende generatie.’
Vraag 2 luidt: ‘Wat is het goede leven?’ Het antwoord dat Janse geeft is: ‘Het goede leven is het
leven zoals God het bedoeld heeft: samen met alles wat leeft mogen wij onze plaats innemen in
de schepping. Om dit goede leven te bewaren, weerstaan wij de valse verleidingen van onze
welvaartssamenleving, omdat die ons medeplichtig willen maken aan de vernietiging van onze aarde. Leven van geloof, hoop en liefde helpt ons om in de klimaatcrisis waarin wij zitten de goede keuzes te maken. Voor land en lucht en water. Voor mens en dier en plant.’
Werkgroep duurzaamheid

SPONSORACTIE GLAS-INLOODRAMEN

Beste gemeenteleden,
Als u afgelopen zondag in de kerk aanwezig was, heeft u kunnen zien dat het eerste glas-in-loodraam geplaatst is. Over enkele weken wordt een tweede raam geplaatst. De overige twee ramen worden later geplaatst, want die zijn nog niet gereed.
Het maken van glas-in-loodramen wordt gedaan door vrijwilligers en is heel tijdrovend en kostbaar. U begrijpt dat wij uw hulp nodig hebben om dit project te kunnen realiseren. We hebben
reeds een bedrag van € 2000 ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank, maar ons streefbedrag van € 4000 is nog niet bereikt. Wij willen nogmaals een beroep op u doen om een bijdrage te leveren. U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de wijkkas onder vermelding van ‘gift raam’. Het rekeningnummer van de wijkkas is NL 84 INGB 000 3068 364.
Wij verwachten dat als de ramen geplaatst zijn, het kerkgebouw door het invallende licht een heel mooi aanzien krijgt.

Goede Vrijdag : De kruisweg/Via Crucis van Frans Liszt

Vorige week stond in de Zuiderbrief een korte vooruitblik naar de Goede Week, waarin we stap
voor stap het hele evangelie van Marcus zullen horen. Deze week vestigen we alvast de aandacht op de dienst van Goede Vrijdag. De kruisweg/Via Crucis van Frans Liszt zal dan in onze kerk klinken, door het koor Concerto Voci. Het zijn 14 muzikale meditaties bij het lijdensverhaal van Jezus, die vergezeld worden door beeld en dans. Het is bijzondere muziek, waarin bijvoorbeeld motieven uit de Mattheüspassion te herkennen zijn. Liszt heeft die in een heel eigen geheel gegoten. Al met al een indringende manier
om stil te staan bij Goede Vrijdag. Er liggen flyers in de hal van de kerk. Neem er gerust een aantal mee om in uw omgeving te verspreiden.

Groene tips: een nieuw tuinseizoen…

Binnenkort begint een nieuw tuinseizoen. Een mooie kans om je te verdiepen in duurzaam
tuinieren: Het wereldnatuurfonds heeft een stappenplan ter verduurzaming van de tuin opgesteld. Als je
geïnteresseerd bent in duurzaam tuinieren, kijk dan op: https://www.wwf.nl/kom-in-actie/mettijd/tips-gedrag/duurzaam-tuinieren
· Ook kun je ideeën vinden voor het klimaatbestendig maken van huis en tuin op https://www.huisjeboompjebeter.nl/. Zij hebben o.a. een gratis app. Hier vind je praktische duurzame tips waar je meteen iets mee kunt. De app geeft daarbij ook informatie over eventuele kosten, benodigdheden en de verwachte effecten.

Over een paar weken hopen we trouwens weer tuinonderhoudsochtenden voor de kerktuin bij
de Salvatorkerk te plannen. Ieder die mee wil doen, is van harte welkom. Het betreft steeds
een zaterdagochtend 10.00-12.00 uur. Voor wie de data alvast wil noteren: van nu tot de zomer
gaat het om: 23 maart, 4 mei, 1 juni en 6 juli. Werkgroep duurzaamheid

Vespers in de Goede Week

Nu de veertigdagentijd is begonnen alvast een berichtje over de vespers in de Goede Week, dit jaar op 25, 26 en 27 maart. We zijn plan die een beetje anders te doen dan in voorgaande jaren. Een tijdje geleden heb ik (Pierre) gekeken naar een film waarin acteur (David Suchet), vooral bekend om zijn rol als Agatha Christie’s Hercule Poirot, in een bomvolle St. Pauls Cathedral het complete Marcusevangelie voordroeg. Dat was een bijzondere ervaring (en geen moment saai..)! 

We zijn gewend om de Evangeliën (en de Bijbel in het algemeen) in korte fragmenten tot ons te nemen en te overdenken. Daar is niets mis mee, maar het is dan toch een verrassing om het Evangelieverhaal in zijn geheel, in samenhang, te horen. Ik raakte onder de indruk van de vaart en de spanning waarmee het leven van Jezus wordt verteld; en het hielp mij ook om Jezus zelf weer met nèt iets andere ogen te bezien. We doen het wel een klein beetje anders dan St. Pauls: ons plan is om het evangelie te verdelen over het geheel van de Goede Week: de hoofdstukken 1 t/m 12 in de drie vespers en het lijdens- en opstandingsverhaal verdeeld over witte donderdag tot en met Pasen. We hopen dat velen deze weg met Jezus zullen willen meegaan!

Pierre Eijgenraam en Mattijs Jonker

Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Komende zondag kunt u zowel vóór, vanaf 9.30 uur, als na de dienst paasgroetenkaarten kopen voor 1.50 euro per stuk, inclusief postzegel.
Tips voor een groet op de paaskaart(en) zijn aanwezig, zodat u ter plekke de kaart(en) kunt schrijven. Zo mogelijk met gepast geld betalen.

Hanneke Nieuwland, diaken

Ignatiaans bidden

In de veertigdagentijd ga ik de veertigdagenretraite van https://ignatiaansbidden.org/ weer volgen. Deze retraite biedt een begeleiding aan voor een meditatieve vorm van bidden. En misschien zijn er wel meer mensen die hier aan mee willen doen. Om hier in te komen kan het helpen om ervaringen uit te wisselen met anderen die deze retraite ook volgen. Voor wie dat wil, stuur mij een bericht, dan kunnen we afspraken maken om hierover met elkaar uit te wisselen.

Mattijs

Rijstmaaltijden

In de veertigdagentijd is er elke woensdag van 18:00 tot ongeveer 19:00 uur een rijstmaaltijd in de kerk. Iedereen is welkom om mee te eten. Één keer, of elke week. We delen van wat er is, aan eten, elkaars gezelschap, en we lezen een inspirerende tekst. Aanmelden is niet nodig en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Met elkaar bepalen we een collectedoel waar we geld voor inzamelen.

Gryt, Mimi en Mattijs

Adresboekje

Inmiddels heeft het adresboekje van en voor gemeenteleden zijn dienst bewezen. Voor wie het onbekend is: vier jaar geleden is voor het eerst een boekje gemaakt met namen, adressen, telefoonnummer en e-mailadressen van gemeenteleden die graag bereikbaar zijn voor andere gemeenteleden.
Omdat er in de loop van twee jaar aanvullingen en veranderingen zijn kwam in juni 2022 de tweede versie uit. Inmiddels zijn er weer zoveel mutaties dat we dit voorjaar met de derde uitgave komen.
Voor alle duidelijkheid het volgende: Het boekje is voor intern gebruik. Wie erin wil staan moet dit schriftelijk kenbaar maken, met handtekening (privacywetgeving). Daar zijn formulieren voor beschikbaar. Alleen degenen die in het boekje vermeld worden krijgen een exemplaar.
Voor degenen die er al in staan: mocht er iets veranderd zijn, geeft u dat dan door: adres, mailadres, verandering van telefoonnummer (bijvoorbeeld mobiel nummer in plaats van de vaste telefoon) of andere wijzigingen. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden tot 15 maart. Half maart hopen we alle wijzigingen te verwerken

Namens de werkgroep Omzien naar Elkaar, Alie Brandwijk, tel. 3233169, a.brandwijk@hetnet.nl