ANDERE PROCEDURE TOELATING KERKDIENSTEN

Er is geen mogelijkheid meer om zich vooraf aan te melden voor het bijwonen van kerkdiensten in de Salvatorkerk. Wel is het belangrijk dat alle aanwezigen in de kerk worden geregistreerd. Bij binnenkomst moet u uw naam en telefoonnummer opschrijven. Advies is om thuis een briefje te maken waarop uw gegevens staan en dit bij binnenkomst in een daarvoor bestemd bakje te deponeren. In de kerkzaal is plaats voor maximaal 60 personen. In het gehele kerkgebouw geldt 1,5 meter afstand (= 3 stoelen), desinfecteer bij binnenkomst uw handen.

Klimaatpelgrimstocht

Op 2 oktober liepen gemeenteleden Adri van ’t Riet, Taco Bos en Henk Seinen een dag mee met de interkerkelijke Klimaatpelgrimstocht. We hadden mooie ontmoetingen met mensen uit allerlei landen. We voelden ons verbonden in de zorg om Gods schepping en het geloof dat het anders kan. De Groene Kerken (PKN) van Goor, Markelo en Colmschate boden ons als pelgrims een warm welkom. De internationale Klimaatpelgrimstocht eindigt in november in Glasgow bij de Wereldklimaat-conferentie. Daar bieden de pelgrims een petitie aan. Wereldleiders worden opgeroepen daadkrachtig te handelen zodat klimaatdoelen gehaald worden, en meer aandacht te geven aan de gevolgen van klimaatverandering voor de allerarmsten. Sympathiseert u hiermee? Dan kunt u de petitie ondertekenen op www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen.

Werkgroep duurzaamheid

Koken voor de daklozen

Iets wat we al jaren doen, het koken voor daklozen, willen we ook weer voortzetten in 2022. Gerrit de Graaf heeft dit jarenlang gecoördineerd, waarvoor onze dank, en ik ga het van hem overnemen. Gemeenteleden die mee willen koken kunnen zich opgeven bij mij. In Kruispunt wordt gekookt voor circa 40 tot 50 personen, inclusief medewerkers.

Ed Hoek, 06-55056438

Segi Empat dienst

Op 31 oktober vieren we dat we al 25 jaar gezamenlijk een dienst hebben met drie Indonesischtalige kerken. De voorbereidingsgroep heeft tot haar spijt moeten vaststellen dat een volle kerk niet mogelijk is. Daarom is er een maximum aantal kerkgangers per kerkgenootschap vastgesteld. Voor de dienst van 31 oktober zult u zich schriftelijk moeten aanmelden. Van ons kunnen dan 45 gemeenteleden aan deze feestelijke dienst deelnemen. HOE u zich kunt aanmelden volgt binnenkort.  

Jaap van ‘t Riet

Mediteren en bidden

Op maandagavond 18 oktober is er een bijeenkomst op onze nieuwe locatie in het Oosterzeehuis (het witte gebouwtje bij het witte kerkje in Elden, onder aan de dijk). Aanvang 20.00 uur. Het thema is: ‘vertrouwen’. We doen een wat langere stilteoefening en lezen een tekst op meditatieve wijze. Daarnaast de gebruikelijke onderdelen: een kaars, een lied, een zegen. Ook wie nog niet eerder meedeed is van harte welkom! Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld. 

Pierre Eijgenraam en Carin Boonstra (carinboonstra@hotmail.com)

Deze zondag: kraam van de Wereldwinkel

Bent u ook zo blij, dat langzamerhand allerlei zaken weer als vanouds gaan draaien? Wij van De Wereldwinkel zijn het in elk geval wel. Daarom kunnen wij u mededelen, dat met ingang van vandaag, zondag 10 oktober, wij weer elke 2e zondag van de maand met een kraam in de kerk staan. Waarschijnlijk hebt u onze kraam al wel in de hal gezien; en waarschijnlijk hebt u ook al gezien dat we weer allerlei lekkere en leuke artikelen van ver in de verkoop hebben. En u weet toch, dat een groot deel van de inkomsten gaan naar de makers ervan, die op deze manier een eerlijke prijs ervoor ontvangen? Graag zien we u na de dienst aan onze kraam.                                                              Detty Hertog

Overleden

‘En toch is er Eén die al dit vallen oneindig zachtjes in Zijn handen houdt’ (R.M. Rilke)

Op 2 oktober 2021 is Wessel Hendrik ten Boom vol vertrouwen vertrokken naar zijn Hemelse Vader. Wessel was al geruime tijd ernstig ziek. Van 2001 tot 2008 was hij predikant van onze gemeente. Wessel werd geboren in Siegen op 1 januari 1959, hij is slechts 62 jaar geworden. Er is een afscheidsdienst op zaterdag 9 oktober a.s. om 13.30 uur in de protestantse kerk van Didam. De dienst is te volgen via www.youtu.be/zmMY-iHZC5A. Aansluitend zal hij begraven worden te Callantsoog. Wij leven mee met zijn kinderen, moeder, familie en vrienden en gedenken met dankbaarheid het werk dat hij in onze gemeente heeft verricht. Correspond.adres: Fazantstraat 41, 6942 KD Didam.

Pre Marriage Course

Van 3 november tot en met 1 december 2021 organiseren wij vanuit de Koepelkerk een online Pre Marriage Course voor stellen in Arnhem en omgeving die pasgetrouwd zijn, bijna gaan trouwen of gaan samenwonen. Gezellig samen op de bank investeren in je relatie.

Namens team Pre Marriage Course, Lucy Schipstra

Coventry gebed

Elke vrijdag om 12.30 uur is er een gebed om vrede en verzoening in de Waalse kerk. Arnhem heeft, nu al weer jaren geleden, het Coventry kruis ontvangen en is door dit kruis en het wekelijks gebed verbonden met de wereldwijde Coventry gemeenschap. Op veel plekken in de wereld wordt er rond het middaguur gebeden om vrede en verzoening. Een min of meer vaste groep vrijwilligers en voorgangers is daarbij betrokken. Ik draai al vanaf het begin mee in het rooster van de voorgangers.

Om voorganger te zijn hoef je niet gestudeerd te hebben. Er zijn vaste liturgieën. Als voorganger kies je er één uit, een Bijbeltekst, een lied en je formuleert een paar gebeden. Ik zou het leuk vinden als er wat meer mensen van de Protestantse Gemeente Arnhem bij betrokken zijn, als voorganger of vrijwilliger. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen via elsje.pot@pgarnhem.nl. indien nodig kan ik ook doorverwijzen naar de coördinator.

Met vriendelijke groet, Elsje Pot

Toeslagenaffaire

In de preek van vorige week had ik het over moeders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Naar aanleiding daarvan kreeg ik de vraag of we als kerk wel voldoende moeite hebben gedaan om met deze mensen in contact te komen en hen bij te staan. Onze diaconie is daar wel mee bezig geweest, maar het is vast goed om de oproep nog eens te herhalen: kent u iemand of bent u zelf iemand die getroffen is door dit groot onrecht, dan graag een berichtje aan een van onze diakenen of aan Margriet Kok, 06 8124 8710. Wellicht goed om te weten dat ook de burgerlijke gemeente Arnhem graag met hen in contact komt en bereid is om met hen te zoeken naar passende ondersteuning.

Ds. Pierre Eijgenraam