ANDERE PROCEDURE TOELATING KERKDIENSTEN

Er is geen mogelijkheid meer om zich vooraf aan te melden voor het bijwonen van kerkdiensten in de Salvatorkerk. Wel is het belangrijk dat alle aanwezigen in de kerk worden geregistreerd. Bij binnenkomst moet u uw naam en telefoonnummer opschrijven. Advies is om thuis een briefje te maken waarop uw gegevens staan en dit bij binnenkomst in een daarvoor bestemd bakje te deponeren. In de kerkzaal is plaats voor maximaal 60 personen. In het gehele kerkgebouw geldt 1,5 meter afstand (= 3 stoelen), desinfecteer bij binnenkomst uw handen.

Schoenendoosactie

Zoals ieder jaar willen we ook nu weer meedoen aan de schoenendoosactie: iedereen die wil kan één of meer schoenendozen vullen met kadootjes voor kinderen  in Moldavië die in armoede leven. Voor de kinderen die de dozen ontvangen is elke doos een grote schat! Wilt u ook een kind blij maken? 

Dit jaar doen we twee dingen anders dan anders:

1) U kunt in de komende weken alvast dingetjes meebrengen die later in de schoenendozen gestopt kunnen worden. Hebt u bv. potloden, pennen, schriften,  kunststof bekers, klein speelgoed, tandpasta en dergelijke, dan kunt u die meebrengen naar de kerk. Let wel: alles in goede staat, klein formaat en niet bederfelijk , in elk geval geen etenswaren of vloeistoffen. In de kerk komt een mand te staan, waarin we deze dingen verzamelen.

2) In de kerkdienst van 14 november a.s. willen we uitgebreid aandacht besteden aan de actie. Op die zondag kunt u vanuit de kerk een of meer schoenendozen meenemen (plus een paar van de ingezamelde dingetjes) om die thuis verder te vullen. De gevulde dozen kunt u in de weken daarna weer meebrengen naar de kerk. Op zondag 19 december is de laatste inlevermogelijkheid. Vanuit de kerk zorgen we daarna voor centrale verzending. 

In de afgelopen jaren hebben we gemiddeld ongeveer dertig gevulde schoenendozen ingezameld. Dit jaar gaan we voor MINSTENS het dubbele! Doet u ook mee???

Voor meer informatie: zie de folders op de tafel in de hal! Of bel/mail met Desiree (026-3621367 bendeesmepo@hotmail.com) of Mimi (026-3234300 m.averesch@kpnplanet.nl

Met hartelijke groet, Desirée, Mimi, LInda en Pierre

Samen tafelen in de Salvatorkerk

Op dinsdag 9 en donderdag 11 november starten we weer met samen eten voor alleen gaande ouderen vanaf 65 jaar. Iedere tweede week van de maand van november t/m april en we sluiten af in de maand mei met een gezellige dag. We starten op beide dagen om 12:00 uur tot 13:30 uur. We vragen een bijdrage van 6 Euro per persoon.

Voor vervoer kan e.v.t. gezorgd worden.

Vanwege de coronapandemie die nog steeds aanwezig is kunt U kiezen uit één van deze dagen.

Als U moeite heeft zich te begeven tussen de niet gevaccineerde mensen komt U op dinsdag echter de donderdag is vrij voor iedereen.

Aanmeldingen kunnen voor de dinsdag bij Marijke van Diggelen tel.nr. 026-3811479 en voor de donderdag bij Mieke Hoek tel.nr. 06-12471110

Klimaatpelgrimstocht

Op 2 oktober liepen gemeenteleden Adri van ’t Riet, Taco Bos en Henk Seinen een dag mee met de interkerkelijke Klimaatpelgrimstocht. We hadden mooie ontmoetingen met mensen uit allerlei landen. We voelden ons verbonden in de zorg om Gods schepping en het geloof dat het anders kan. De Groene Kerken (PKN) van Goor, Markelo en Colmschate boden ons als pelgrims een warm welkom. De internationale Klimaatpelgrimstocht eindigt in november in Glasgow bij de Wereldklimaat-conferentie. Daar bieden de pelgrims een petitie aan. Wereldleiders worden opgeroepen daadkrachtig te handelen zodat klimaatdoelen gehaald worden, en meer aandacht te geven aan de gevolgen van klimaatverandering voor de allerarmsten. Sympathiseert u hiermee? Dan kunt u de petitie ondertekenen op www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen.

Werkgroep duurzaamheid

Koken voor de daklozen

Iets wat we al jaren doen, het koken voor daklozen, willen we ook weer voortzetten in 2022. Gerrit de Graaf heeft dit jarenlang gecoördineerd, waarvoor onze dank, en ik ga het van hem overnemen. Gemeenteleden die mee willen koken kunnen zich opgeven bij mij. In Kruispunt wordt gekookt voor circa 40 tot 50 personen, inclusief medewerkers.

Ed Hoek, 06-55056438

Segi Empat dienst

Op 31 oktober vieren we dat we al 25 jaar gezamenlijk een dienst hebben met drie Indonesischtalige kerken. De voorbereidingsgroep heeft tot haar spijt moeten vaststellen dat een volle kerk niet mogelijk is. Daarom is er een maximum aantal kerkgangers per kerkgenootschap vastgesteld. Voor de dienst van 31 oktober zult u zich schriftelijk moeten aanmelden. Van ons kunnen dan 45 gemeenteleden aan deze feestelijke dienst deelnemen. HOE u zich kunt aanmelden volgt binnenkort.  

Jaap van ‘t Riet

Mediteren en bidden

Op maandagavond 18 oktober is er een bijeenkomst op onze nieuwe locatie in het Oosterzeehuis (het witte gebouwtje bij het witte kerkje in Elden, onder aan de dijk). Aanvang 20.00 uur. Het thema is: ‘vertrouwen’. We doen een wat langere stilteoefening en lezen een tekst op meditatieve wijze. Daarnaast de gebruikelijke onderdelen: een kaars, een lied, een zegen. Ook wie nog niet eerder meedeed is van harte welkom! Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld. 

Pierre Eijgenraam en Carin Boonstra (carinboonstra@hotmail.com)

Pre Marriage Course

Van 3 november tot en met 1 december 2021 organiseren wij vanuit de Koepelkerk een online Pre Marriage Course voor stellen in Arnhem en omgeving die pasgetrouwd zijn, bijna gaan trouwen of gaan samenwonen. Gezellig samen op de bank investeren in je relatie.

Namens team Pre Marriage Course, Lucy Schipstra

Coventry gebed

Elke vrijdag om 12.30 uur is er een gebed om vrede en verzoening in de Waalse kerk. Arnhem heeft, nu al weer jaren geleden, het Coventry kruis ontvangen en is door dit kruis en het wekelijks gebed verbonden met de wereldwijde Coventry gemeenschap. Op veel plekken in de wereld wordt er rond het middaguur gebeden om vrede en verzoening. Een min of meer vaste groep vrijwilligers en voorgangers is daarbij betrokken. Ik draai al vanaf het begin mee in het rooster van de voorgangers.

Om voorganger te zijn hoef je niet gestudeerd te hebben. Er zijn vaste liturgieën. Als voorganger kies je er één uit, een Bijbeltekst, een lied en je formuleert een paar gebeden. Ik zou het leuk vinden als er wat meer mensen van de Protestantse Gemeente Arnhem bij betrokken zijn, als voorganger of vrijwilliger. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen via elsje.pot@pgarnhem.nl. indien nodig kan ik ook doorverwijzen naar de coördinator.

Met vriendelijke groet, Elsje Pot

Kerkcafé 22 oktober Salvatorkerk Arnhem-Zuid | Inloop 19.30 Start 20.00

Nu alvast aangekondigd. We beginnen weer met het seizoen van het kerkcafé. We willen u weer van harte uitnodigen. Zoals u weet is er in onze kerk een werkgroep duurzaamheid gestart. Met dit kerkcafé willen we ook met u een goede inhoudelijke avond hebben om naast de praktische stappen ook in onze gemeente het gesprek te hebben over dit onderwerp. Vandaar dat we op deze avond iemand hebben uitgenodigd die goed ingevoerd is in dit thema en ook actief is in de Groene kerken beweging.

Spreker: Matthias Olthaar, thema: Het leven delen

We horen momenteel alarmerende berichten over klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en uitbuiting van arme mensen ver weg. De gevolgen van klimaatverandering zijn al lange tijd merkbaar voor de allerarmsten op de wereld. Ze worden nu ook steeds meer in Nederland gevoeld.

Tijdens de Coronacrisis probeerde de kerk van betekenis te zijn. Op veel kerkgebouwen wapperden vlaggen met de tekst ‘houd moed, heb lief’. Men bood praktische hulp en woorden van troost en hoop. Kan de kerk in de klimaat- en milieucrisis ook van betekenis zijn? Zo ja, wat is haar rol en die van haar leden? Zijn er dingen die we praktisch kunnen doen? Welk handelingsperspectief is er? En wat zegt de Bijbel daarover?

Deze avond kijken we naar wat de wetenschap ons vertelt over klimaatverandering en armoede en wat wij daaraan kunnen doen als individu en gemeenschap. Tevens laten we ons inspireren door de Bijbelse visie op het leven delen. Kan de Bijbel ons inspireren tot een manier van leven die zowel duurzaam als vreugdevol is?

Matthias Olthaar is betrokken bij de Groene Kerken beweging. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar eerlijke handel en werkt als lector vitale economie aan NHL Stenden Hogeschool. Samen met Paul Schenderling schreef hij het boek ‘Hoe Handel ik Eerlijk’ over eerlijke handel vanuit Bijbels perspectief. Naar aanleiding van dat boek is de stichting Genoeg om te Leven gestart.