Pauluskring op 13 oktober


We hebben inmiddels een datum geprikt voor de eerste bijeenkomst: donderdag 13 oktober, van half drie tot ongeveer 16.00 uur (of een kwartiertje langer als dat nodig blijkt) in de Salvatorkerk. Ook wie zich nog niet had aangemeld,
is welkom. In de eerste bijeenkomst willen we onze gezamenlijke ‘Paulusbeelden’ met elkaar delen; verzoek is om
van tevoren een Paulustekst uit te kiezen die daarbij past (en die je mooi of juist vreselijk vindt…). Graag tot dan!
Pierre Eijgenraam

Kerkdienst 2 oktober: ‘Als de aarde je dierbaar is’


Samen met ds. Pierre Eijgenraam en de kinderdienstleiding hebben wij als werkgroep duurzaamheid de kerkdienst
van 2 oktober voorbereid. Het wordt een alternatieve dienst, met als thema: ‘Als de aarde je dierbaar is’. De datum
ligt niet toevallig dichtbij Werelddierendag op 4 oktober. In de dienst geven we stem aan de groeiende zorg om hoe
wij als mensheid omgaan met de aarde, het water, de grond, de lucht, de planten en dieren. Onze eigen onmacht en
verantwoordelijkheid worden benoemd en er is gelegenheid voor uitwisseling en gesprek hierover. Vervolgens maken we een omslag naar hoop en nieuwe toewijding aan Gods schepping. We sluiten de dienst af met een feestelijk
plantmoment in de kerktuin, samen met de kinderen.

Kinderdienst
Weten jullie nog van afgelopen Pinksteren? Toen hebben we allerlei zaadjes gepoot en aan alle mensen uitgedeeld.
We hopen dat er mooie plantjes uit de zaadjes zijn gegroeid! Zondag 2 oktober is het tijd om ze een plekje te geven
in de tuin van de Salvatorkerk. We vragen daarom aan iedereen om de plantjes weer mee te nemen. En mocht het
door deze hete en droge zomer niet gelukt zijn met je plantjes, dan mag je ook een ander plantje meenemen! (B.v.
herfstaster, sedum, dropplant, herfst anemoon) Als je thuis tuingereedschap hebt, wil je dat dan ook meenemen?
Dan gaan we er wat moois van maken!

Groene tip van de week: Nederlands Kampioenschap tegelwippen!

De hete, droge zomer staat ieder van ons nog scherp op het netvlies. In stedelijk gebied kan het weghalen van tegels en het planten van groen helpen. Dit brengt verkoeling tijdens hitte en biedt een kans voor waterberging tijdens hoosbuien.

Arnhem scoorde de laatste jaren goed bij het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Ook dit najaar worden Arnhemmers aangemoedigd mee te doen: tegels eruit, planten erin. Wat doe je met de overgebleven tegels? Het Platform Arnhem Klimaatbestendig, www.arnhemklimaatbestendig.nl, biedt een tegelophaalservice. Als je tuintegels weghaalt om planten, struiken, bomen of ander groen te planten, kun je ze gratis laten ophalen op maandag 3 oktober. Ze worden dan afgevoerd en gerecycled. Je kunt je opgeven op www.tegelophaalservice.nl.

Werkgroep duurzaamheid

De hete, droge zomer staat ieder van ons nog scherp op het netvlies. In stedelijk gebied kan het weghalen van tegels en het planten van groen helpen. Dit brengt verkoeling tijdens hitte en biedt een kans voor waterberging tijdens hoosbuien.

Arnhem scoorde de laatste jaren goed bij het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Ook dit najaar worden Arnhemmers aangemoedigd mee te doen: tegels eruit, planten erin. Wat doe je met de overgebleven tegels? Het Platform Arnhem Klimaatbestendig, www.arnhemklimaatbestendig.nl, biedt een tegelophaalservice. Als je tuintegels weghaalt om planten, struiken, bomen of ander groen te planten, kun je ze gratis laten ophalen op maandag 3 oktober. Ze worden dan afgevoerd en gerecycled. Je kunt je opgeven op www.tegelophaalservice.nl.

Werkgroep duurzaamheid

Koffieochtend

Wist u dat er ook in de vakantieperiode elke dinsdag een gezellige koffieochtend is in de Salvatorkerk? Kom gerust eens binnen voor een lekker kopje koffie. U bent elke dinsdagochtend van harte welkom van 9.00 tot 12.00 uur. Helpt u al mee doppen voor de Aktie Hulphond te sparen? Alle plastic doppen van flessen, pakken drinken, plastic deksels van potten pindakaas e.d. zijn welkom, mits schoon. U kunt ze op de koffieochtend inleveren. Tot dinsdagochtend op de koffie.

Ben en Gerrie Elzinga

Stukken van gebruikte kaarsen gezocht…

….voor één van onze gemeenteleden, die ze smelt  er mooie nieuwe kaarsen van maakt. In de hal van de kerk staat een mand waarin deze stukken kaarsen verzameld worden.

Bericht over de kerktuin    

Van harte willen wij iedereen bedanken die eerder deze zomer reageerde op onze oproep voor ideeën over de kerktuin. Het deed ons goed om zoveel mooie suggesties te ontvangen. Ook was het zinvol enkele bedenkingen over veiligheid en haalbaarheid te vernemen. De genoemde suggesties overstijgen de taakstelling en zeggenschap van de werkgroep duurzaamheid. Naast ideeën over biodiversiteit en passende beplanting, zitten er ideeën bij die het kinder- en jongerenwerk van onze gemeente betreffen, ideeën die raken aan onze samenwerking met de gemeente Arnhem en de Groene Route Malburgen, en ideeën die gaan over de relatie van onze gemeente met buurtbewoners. Wij hebben daarom de genoemde ideeën doorgegeven aan de voorzitter van de wijkkerkenraad en de wijkkerkrentmeesters. Zij hebben aangegeven van harte bereid te zijn te kijken hoe de genoemde ideeën de komende tijd kunnen worden omgesmeed tot een samenhangend, breed gedragen plan. Wordt vervolgd dus!

Werkgroep Duurzaamheid

Woonruimte gezocht

Met spoed op zoek naar woonruimte voor Bahar Golsan. Bahar is een lieve Iraanse, jonge dame van 32 jaar die al heel goed Nederlands spreekt. Wekelijks komt zij in een protestante kerkdienst. Nadat zij Nederlands staatsburger werd, gaf onze overheid haar een woning in Hummelo (Achterhoek). Er komt er twee keer per dag een bus en naast een Spar-winkeltje is er niets. Zij begint een studie in Arnhem en Nijmegen en daarom zit zij erg omhoog. Ze zou heel graag van woning willen ruilen zodat ze een stuk centraler woont. Maar met een kamer of een chalet zou ze ook al erg tevreden zijn. U kunt mij berichten als u iets hebt of weet, of haar rechtstreeks per mail een bericht sturen: bahargolshan70@gmail.com. Laten we naar elkaar omzien! Met vriendelijke groet, 

Rienus Muilwijk, Kesteren, 06-50491864

Oud papier spekt de wijkkas! Helpt u mee?

Een aantal vrijwilligers gaat eenmaal per maand in Rijkerswoerd oud papier en karton ophalen. Per keer zijn er 11 mensen nodig, maar we hebben een groep van 16 vrijwilligers, dus dat houdt niet over. Als we niet met 11 mensen kunnen aantreden, gaan PreZero en Afvalbeheer Arnhem met hun eigen organisatie de ophaaltaak uitvoeren. De opbrengst gaat dan helaas aan onze neus voorbij: ongeveer €1500! We zouden er daarom nog wat vrijwilligers bij willen hebben. Het werk is niet zwaar of moeilijk: je haakt de blauwe bakken aan de wagen en zet ze leeg weer terug. Helpt u mee?

Bas Buizer, 026-3233169, basbuizer@hetnet.nl

Vredesweek 2022: 17-25 september

Het thema van de Vredesweek is: ‘Generatie Vrede’. Met al het geweld en oorlog die er in de wereld is, worden niet alleen christenen maar alle mensen van goede wil steeds uitgedaagd om zich in te zetten voor vrede. In de kerken bidden wij om vrede. Het programma van de Vredesweek kunt u vinden op www.doopsgezindenarnhem.nl/nieuws . In veel andere kerken worden activiteiten georganiseerd. Voor algemene informatie over de Vredesweek kan men terecht op de website: www.vredesweek.nl

Alpha-cursus

Op dinsdag 27 september start er in de Emmaüskapel weer een Alpha-cursus. Er staan 7 avonden en 1 zaterdag gepland. Op Alpha ontdek je het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Er wordt gewerkt in kleine groepen en begonnen met een maaltijd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anita Coenraads, pastoraal werker Sint Eusebiusparochie, 06-15189911.

12