Belangrijk bericht aanmelden kerkdienst!

Gelukkig gaat het de goede kant op met het aantal besmettingen en mogen er weer wat meer mensen iedere zondag naar de kerk. Aanmelden blijft echter wel van belang, zonder aanmelding vooraf kunnen we helaas geen toegang verlenen.
Voor het aanmelden geldt nog steeds:

  • Voor vrijdagavond 20.00 uur opgeven via: kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl. Hierbij hanteren we vanaf deze week: geen bericht is goed bericht en staat u op de lijst. Alleen als er geen plek meer is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 
  • Telefonisch aanmelden (alleen indien via de mail geen optie is) via een nieuw telefoonnummer:    0620326796.

Indien niet wordt opgenomen, verzoeken wij u de voicemail in te spreken met uw naam en voor welke zondag u zich aanmeldt. U kunt er dan vanuit gaan dat u op de lijst komt te staan. Dus ook hier geldt, dat u alleen wordt teruggebeld als er geen plek meer is. (Aanmelden dus niet meer via Berte van Zeist zelf).

  • Dat u bij binnenkomst van het kerkgebouw een mondkapje draagt tot u op de aangewezen plek zit;
  • Verder alle door het RIVM vastgestelde richtlijnen volgt;
  • U niet mag meezingen. 

Tot slot ben ik op zoek naar iemand die samen met mij om de week de aanmeldingen zou willen verzorgen. Lijkt dit je wel wat om te doen? Laat het mij dan even weten via: 0615122916.

Berte van Zeist

Kinderdienst XL!

Gezellig samen met andere kinderen naar de kinderdienst! Helaas gebeurt het nog wel eens dat je weinig andere kinderen treft. Daarom gaan we nu iets nieuws proberen. We vragen alle ouders en kinderen om de eerste zondag van de maand naar de Salvatorkerk te komen. De kinderdienstleiding zorgt dan voor een gezellige kinderdienst XL.

We hopen op 5 september te kunnen starten! Ook op de andere zondagen zal er kinderdienstleiding aanwezig zijn om de kinderen op te vangen.

Wanneer mogen we eindelijk weer zingen?

Sinds 5 juni luidt het officiële advies vanuit de landelijke kerk dat er weer zachtjes, op praatniveau, kan worden gezongen: maar hooguit twee coupletten aan het einde van de dienst. In de vergadering van 8 juni heeft onze kerkenraad dit advies gewikt en gewogen. Besloten is om stapsgewijs te versoepelen en eerst het aantal kerkgangers weer uit te breiden maar vooralsnog geen samenzang toe te staan. Wel is het mogelijk om incidenteel twee of drie voorzangers in te zetten, in plaats van één solozanger. Een van de redenen voor onze terughoudendheid is dat het niet mogelijk is om in de kerkzaalramen open te zetten of op andere wijze krachtig te ventileren. We begrijpen dat dit bericht voor velen zeer teleurstellend is, maar hopen op niet al te lange termijn met beter nieuws te kunnen komen! Namens de kerkenraad,

Koffieochtenden

Lieve mensen,

Dinsdagochtend 15 juni is het eindelijk zover. Nu de meesten van ons gevaccineerd zijn, heeft de kerkenraad besloten dat we weer mogen starten met de KOFFIEOCHTEND in de Salvatorkerk. 

Uiteraard moeten we ons nog wel houden aan de bekende coronaregels, maar dat moet, na zo lang oefenen, geen probleem zijn.

We zien jullie dan ook graag weer terug voor de bekende gezelligheid op dinsdag 15 juni van 09.00 – 12.00 uur in de Salvatorkerk. 

Ben en Gerrie Elzinga

Afkondiging namens de wijkkerkenraden van Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord

Per 1 september 2021 volgt de heer Bert Kuiper de heer Dick van Dijk op als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA).
Omdat het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad de gehele Protestantse Gemeenschap van Arnhem betreft is het de wens van de heer Kuiper deze afkondiging in alle kerken behorend bij de PGA plaats te laten vinden.

Wie is de heer Bert Kuiper?

Bert Kuiper werd in 1946 in de Arnhemse binnenstad geboren. Hij heeft daar voor het grootste deel van zijn jeugd gewoond.
Later op Schaarsbergen waar hij ook lid was van de kerkenraad. Van 1979 tot 1985 was hij wethouder in Arnhem. Daarna burgemeester in Muiden en Muiderberg en later burgemeester in het Friese Joure met omliggende dorpen.
Zowel in Muiden als in zijn latere woonplaats Langweer was hij lid van de kerkenraad.
Sinds 2018 woont hij met zijn vrouw Hanneke in een appartement in het centrum van Arnhem aan het Velperplein.
Bert Kuiper was bij de PGA voorzitter van de beroepingscommissie wat heeft geleid tot de komst van Arjen Hiemstra  en heeft op  verzoek van het CvK  de verkoop van de drie kerken gecoördineerd.
Hoewel hij liever een jonger persoon in deze functie zou zien heeft hij laten weten dat op zijn volle inzet mag worden gerekend. 

Vacature jeugdouderling

Na jarenlange trouwe dienst heeft Desirée van de Pol aangekondigd dat zij begin volgend jaar wil stoppen als jeugdouderling. Een opvolger is helaas nog niet in beeld. We zoeken iemand met hart voor jongeren die kan verbinden en enthousiasmeren. We denken evt. ook aan een duofunctie waarin twee (of zelfs meer) mensen de taken onderling verdelen en er is geen leeftijdsgrens! Hebt u interesse of een tip? Graag een berichtje aan Desiree: 026-3621367, bendeesmepo@hotmail.com

Examens

Onze jeugdraad laat graag van zich horen aan jongeren uit de gemeente die hun eindexamen hebben gedaan voor de middelbare school. Het zou vervelend zijn als we daarbij mensen over het hoofd zien. Daarom een vriendelijk verzoek aan alle gemeenteleden: zou u namen willen doorgeven aan onze jeugdouderling Desirée van de Pol? Telefoon: 026-362 13 67, email: bendeesmepo@hotmail.com

Even voorstellen: Nieuwe kerkelijk werker

Bij de Protestantse gemeente Arnhem Zuid is veel verandering. Twee wijkgemeenten groeien na een fusie naar elkaar toe. Het kerkgebouw De Kandelaar is verkocht en de Salvatorkerk verbouwd. De predikant Hubertien Oostdijk-van Andel vertrok naar een andere gemeente.

En nu kom ik, Margriet Kok, tijdelijk als een kerkelijk werker. Ik zal me onder meer richten op het vrijwilligersbeleid waaronder het jeugdbeleid, de verdere integratie van de beide wijken de Kandelaar en de Salvator. Ook zal ik een rol hebben bij nieuwe initiatieven en mogelijk pastoraat. Inmiddels ben ik gestart met het voeren van gesprekken met vrijwilligers. Hierbij treffen me de betrokkenheid en het vertrouwen om als gemeente verder te gaan in de ontwikkeling. Ik hoop de komende periode mijn steentje bij te kunnen dragen in de gemeente!

Kort iets over mezelf: ik woon in Arnhem. Mijn man en ik hebben drie uitwonende kinderen. Ik werk ruim tien jaar als diaconaal consulent bij het College van Diakenen in Arnhem. Ik vind het fijn om naast de diaconie ook werkzaam te zijn in uw gemeente. In de viering komende zondag zal ik me voorstellen aan de gemeente.

Doorgaans zijn mijn werkdagen woensdagmiddag, donderdag en vrijdag. Als u contact wilt: ik ben via de mail te bereiken op margriet.kok.mk@gmail.com en mobiel: 06 81248710.

Margriet Kok

Open Kerk

In december werd er gestart met Open Kerk, een gemeenschappelijk initiatief van de Koepelkerk en de Protestantse Gemeente Arnhem. Door corona moesten we na een paar keer de deuren sluiten. Vanaf 1 juni gaat de deur weer open, elke dinsdag tussen 12.00 en 14.00 uur is er gelegenheid om tot rust te komen in de Koepelkerk. De kerk is open, je kunt binnenlopen, een kaarsje branden en een paar minuten of veel langer stil zijn om je te bezinnen, om ruimte te maken in je hoofd, om gewoon even niets te hoeven.
We verwachten in september te kunnen starten met de middagpauze-vieringen als onderdeel van de Open Kerk, tot het zover is, ben je welkom om stil te worden.

Koepelkerk, Jansplein 60
Elke dinsdag van 12.00 – 14.00 uur

Heb je nog tijd over en lijkt het je leuk om mee te draaien in het rooster van de gastheren en -vrouwen? Meld je dan aan via elsje.pot@pgarnhem.nl.

Tijdelijke benoeming kerkelijk medewerker

De wijkkerkenraad van de PG Arnhem-Zuid heeft mevrouw Margriet Kok  per 1 juni 2021 voor de periode van 1 jaar benoemd als kerkelijk werker in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. Oostdijk-van Andel.
Margriet Kok is ruim 10  jaar verbonden aan de Protestantse Gemeente in Arnhem als Diaconaal consulent en voor velen geen onbekende.

De werkzaamheden zullen omvatten
–           Ontwikkelen, verder uitbouwen en stimuleren van het vrijwilligersbeleid, waaronder het jeugdbeleid;
–           Werken aan de verdere integratie van beide wijken Kandelaar en Salvator;
–           Ontwikkelen. mede vormgeven en ondersteunen van nieuwe initiatieven
–           Wanneer en waar nodig pastoraat;
–           Concrete invulling in nauw overleg met de predikant en de voorzitter van de wijkkerkenraad.

De kerkenraad heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking met Margriet Kok. In de kerkdienst van zondag 6 juni zal Margriet zich voorstellen.

Theo M. Slagboom  
Voorzitter Wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid