Pannenkoeken eten

Zaterdag 5 oktober zijn we net als vorig jaar, in De Kandelaar, van plan om in samenwerking met de Stichting Nabij pannenkoeken te gaan eten. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers zowel om te bakken, bedienen en op te ruimen. U kunt zich opgeven bij Ed Hoek en Mimi Averesch.

Walking Dinner 4 oktober

Vandaag en ook de komende zondagen liggen de opgave formulieren voor het Walking Dinner weer klaar in

de hal. Voor wie nog niet eerder meedeed: doel is onderling contact doormiddel van een maaltijd. In tweetallen gaat u naar een eerste adres waar u het voorgerecht krijgt. Vervolgens naar een ander adres voor het hoofdgerecht. Er gaan steeds twee tweetallen naar een adres in wisselende samenstelling. Wat dit jaar anders is dat we het nagerecht met elkaar gebruiken in de Kandelaar. De kinderen eten hier met elkaar en maken voor ons wat lekkers klaar als nagerecht. Zo kunnen ook ouders van jonge kinderen meedoen. We starten gezamenlijk in de Kandelaar, waar u hoort naar welk adres u gaat en we eindigen ook in de Kandelaar.

Verdere informatie: Dick van Diggelen tel. 3811479, Mimi Averesch, tel. 3234300 of Alie Brandwijk, tel 3233169

Kerkcafe’s 2019

Kerkcafé nieuw seizoen

Het eerste kerkcafé van dit seizoen -noteert u het alvast?- is op vrijdagavond 11 oktober in de Kandelaar. Tamara de Waal, lid van de Protestantse Gemeente Deventer, is dan onze spreker. We hebben haar gevraagd in verband met de nieuwe wet op de orgaandonatie, die per 1 januari a.s. in zal gaan. Tamara is ervaringsdeskundige: negen jaar geleden kreeg zij een nieuwe long.

Op 8 november is het volgende kerkcafé in de Salvatorkerk. Aynur Aydinli, docent Farmacie aan de universiteit in Utrecht zal dan vertellen hoe het is om als moderne moslim in Nederland te leven.

Jongerencatechese

Doordat we de jongerencatechese willen vernieuwen en we momenteel met een andere opzet hiervan bezig zijn, zal het nieuwe catecheseseizoen later starten. Door het in een nieuw jasje te steken, willen we meer jongeren enthousiasmeren. De inmiddels gemaakte opzet moet nog verder uitgewerkt en doorgesproken worden. Door o.a. vakanties zijn we daar nog niet aan toe gekomen. In september gaan we verder met de uitwerking hiervan. Ook zijn we op zoek naar 2 of meer nieuwe catecheten.

Verbouwing Salvatorkerk

Op de zondagen 7 en 14 juli is er na afloop van de kerkdienst een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de verbouwing van de Salvatorkerk.

Het kernteam onder leiding van Henk Ramaker heeft intensief contact met de architect en de vormgeefster. Er is ook een bouwteam gevormd dat bestaat uit de architect, de aannemer, kerkmeester Johannes Tjepkema (tevens lid van het centrale College van Kerkrentmeesters), Henk Ramaker en Mark van Zeist.

Er ligt nu een voorlopig plan, en daarmee gaat de aannemer de komende weken aan het rekenen. Na de vakantieperiode hopen we dan te weten wat er op basis van het budget wel en niet mogelijk is.

Wandeling voor ex-mantelzorgers

Wanneer u als mantelzorger langere tijd voor iemand heeft gezorgd en die zorg valt weg, is het misschien moeilijk om met de nieuwe situatie om te gaan. Het kan zijn dat u dan in een ‘gat’ valt. Misschien vindt u het prettig om hier met anderen over te praten. Met Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp organiseert het College van Dia- kenen op acht opeenvolgende maandagmiddagen een wandelingen voor ex-mantelzorgers.

Walking-dinner 2.0

Op 4 oktober is er opnieuw weer een walking-dinner, een weerkerende activiteit in onze gemeente. Gemeenteleden worden dan weer uitgenodigd bij andere gemeenteleden voor ( een deel van ) de  maaltijd.

Dit jaar kiezen we voor  een verandering van het concept; een 2.0 dus.

Aanpassing Salvatorkerk

Inmiddels zijn er weer de nodige stappen gezet. We gaan er nu vanuit dat de verbouwing in juni 2020 wordt afgerond zodat de vernieuwde Salvatorkerk tijdens de startzondag in 2020 in gebruik kan worden genomen. Dat lijkt allemaal nog ver weg, maar dat betekent toch wel dat er ook nu het nodige moet gebeuren. Het bouwteam, dat bestaat uit Henk Ramaker, Mark van Zeist, Johannes Tjepkema, de architect en de aannemer, heeft aangegeven dat er in week 29 (15 tot en met 20 juli), dus voor de bouwvakvakantie, duidelijkheid moet zijn over de verbouwplannen. Op basis hiervan kan de aannemer tijdens de bouwvakvakantie een kostenopgave maken. Het gaat hier nog niet over de inrichting van de kerkzaal. Daarover worden in een later stadium beslissingen genomen.

Zomerronde spelletjesmiddagen

De spelletjesmiddagen op dinsdag tussen 14.30 en 16.30 uur gaan in juli weer van start. De eerste middag is vastgesteld op 2 juli. Zoals altijd bent u ook dan in de Salvatorkerk weer van harte welkom voor een spelletje, koffie, thee, een hapje en een drankje of zo maar een gesprekje. Het is geen enkel probleem als u nog niet eerder bent geweest en u kunt ook altijd tussentijds “instappen” en een spelpartner meenemen.