Start-BBQ gespreksgroep ‘De Dertiende Discipel’

Woensdag 11 september organiseren we een start-BBQ om het nieuwe seizoen te openen. Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten! ‘De Dertiende Discipel’ is een gespreksgroep van vooral dertigers en veertigers. Tijdens de normale bijeenkomsten spreken we en delen we over ons leven, vaak aan de hand van een inspirerend boek. 

Heb je zin om ook te komen? De BBQ is prima geschikt om te kijken of het klikt! 
Dus: woensdag 11 september, je bent welkom vanaf 17:00 uur, de BBQ gaat aan vanaf 18:00 uur. Waar: Reefakker 8 in Arnhem. Meld je even aan op gertjan.devink@gmail.com / 06-44548400

Hartelijke groet,

Gertjan

Startzondag 1 september

Compacte startzondag: 1 september.

Volgende week, op 1 september, houden we onze startzondag in de

Kandelaar. Er is dit jaar een compact programma. Om te beginnen is er

een ontvangstmet koffie, thee en iets lekkers. De kerkdienst zal

daardoor iets later beginnen (plm. 10.15 of 10.20 uur). De kerkdienst

sluit aan bij het landelijke thema voor de startzondag: ‘een goed

verhaal’. We vinden het leuk dat ook stadspredikant Elsje Pot en pastor

Ad Boogaard (D3rde Verdieping) aan de dienst zullen meewerken. En

natuurlijk zingt de cantorij.

Na afloop van de dienst is er een gezellige lunch voor iedereen, die

verzorgd zal worden door onze koster Medhat. Rond een uur of één sluiten

we af. We hopen op een gezellige, zinvolle en drukbezochte startzondag!

Herdenkingsdienst 75 jaar Slag om Arnhem in de Eusebiuskerk

Om 75 jaar Slag om Arnhem te herdenken zal er op 15 september een oecumenische herdenkingsdienst zijn in de Eusebiuskerk. Ook wordt herdacht dat op het moment dat de Slag om Arnhem begon, zondag 17 september 1944, daar ook een kerkdienst plaatsvond. De herdenkingsdienst wordt muzikaal omlijst door drie zangkoren:

Jongerencatechese

Doordat we de jongerencatechese willen vernieuwen en we momenteel met een andere opzet hiervan bezig zijn, zal het nieuwe catecheseseizoen later starten. Door het in een nieuw jasje te steken, willen we meer jongeren enthousiasmeren. De inmiddels gemaakte opzet moet nog verder uitgewerkt en doorgesproken worden. Door o.a. vakanties zijn we daar nog niet aan toe gekomen. In september gaan we verder met de uitwerking hiervan. Ook zijn we op zoek naar 2 of meer nieuwe catecheten.

Herinneringsmaaltijden Airborne

In de maand september zullen er in veel wijken van Arnhem herinneringsmaaltijden plaatsvinden, omdat 75 jaar geleden de Slag om Arnhem plaatsvond. Ook wij als Protestantse wijkgemeente Arnhem-Zuid en St. Eusebiusparochie, locatie Emmauskapel gaan hieraan mee doen en organiseren op vrijdag 13 september van 12.00 tot 14.00 uur een herinneringslunch in de Salvatorkerk. Tijdens deze lunch kunnen oorlogsherinneringen/-ervaringen met elkaar gedeeld en besproken worden. Mocht u hierover meer informatie willen of zich hiervoor willen aanmelden, neem dan contact op met Gryt Bouma, 026-3232397, grytmiedema@hotmail.com of Ciska Stipkes, ciskastipkes@planet.nl.

Verbouwing Salvatorkerk

Op de zondagen 7 en 14 juli is er na afloop van de kerkdienst een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de verbouwing van de Salvatorkerk.

Het kernteam onder leiding van Henk Ramaker heeft intensief contact met de architect en de vormgeefster. Er is ook een bouwteam gevormd dat bestaat uit de architect, de aannemer, kerkmeester Johannes Tjepkema (tevens lid van het centrale College van Kerkrentmeesters), Henk Ramaker en Mark van Zeist.

Er ligt nu een voorlopig plan, en daarmee gaat de aannemer de komende weken aan het rekenen. Na de vakantieperiode hopen we dan te weten wat er op basis van het budget wel en niet mogelijk is.

Wandeling voor ex-mantelzorgers

Wanneer u als mantelzorger langere tijd voor iemand heeft gezorgd en die zorg valt weg, is het misschien moeilijk om met de nieuwe situatie om te gaan. Het kan zijn dat u dan in een ‘gat’ valt. Misschien vindt u het prettig om hier met anderen over te praten. Met Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp organiseert het College van Dia- kenen op acht opeenvolgende maandagmiddagen een wandelingen voor ex-mantelzorgers.

Walking-dinner 2.0

Op 4 oktober is er opnieuw weer een walking-dinner, een weerkerende activiteit in onze gemeente. Gemeenteleden worden dan weer uitgenodigd bij andere gemeenteleden voor ( een deel van ) de  maaltijd.

Dit jaar kiezen we voor  een verandering van het concept; een 2.0 dus.

Aanpassing Salvatorkerk

Inmiddels zijn er weer de nodige stappen gezet. We gaan er nu vanuit dat de verbouwing in juni 2020 wordt afgerond zodat de vernieuwde Salvatorkerk tijdens de startzondag in 2020 in gebruik kan worden genomen. Dat lijkt allemaal nog ver weg, maar dat betekent toch wel dat er ook nu het nodige moet gebeuren. Het bouwteam, dat bestaat uit Henk Ramaker, Mark van Zeist, Johannes Tjepkema, de architect en de aannemer, heeft aangegeven dat er in week 29 (15 tot en met 20 juli), dus voor de bouwvakvakantie, duidelijkheid moet zijn over de verbouwplannen. Op basis hiervan kan de aannemer tijdens de bouwvakvakantie een kostenopgave maken. Het gaat hier nog niet over de inrichting van de kerkzaal. Daarover worden in een later stadium beslissingen genomen.