Inzameling Voedselbank

In de vastenperiode staat het delen centraal. Daarom willen wij alle  zes zondagen in de veertigdagentijd pasta, rijst en groente uit blik of glas inzamelen voor de voedselbank. U kunt uw producten in een mand leggen die op het liturgisch centrum staat. Deze mand   zal er vanaf zondag 1 maart staan. Wij hopen aan het eind van de veertigdagentijd iets te kunnen betekenen voor de mensen die een pakket via de voedselbank krijgen.

Gemeente avond over de inrichting van de kerkzaal

Voordat er definitieve plannen gemaakt worden voor de inrichting van de kerkzaal in de Salvatorkerk is het belangrijk dat u als gemeente ook uw stem laat horen. Er zijn daarom twee gemeenteavonden gepland, bewust op twee verschillende avonden zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken en praten. De volgende thema’s worden besproken: liturgisch centrum, sfeer en kleuren, flexibiliteit en indeling van de ruimte. We doen dat in de vorm van het ‘wereldcafe’. Geen zaaldiscussie, maar tafels met maximaal 8 mensen die met elkaar ideeën en opmerkingen over het thema uitwerken onder leiding van een gespreksleider. Deze zet ze op papier. Na 15 minuten wordt er van tafel gewisseld en praat u met elkaar over het volgende thema en vult u aan bij wat door de vorige groep al genoemd is. Zo verder tot u over alles onderwerpen uw mening heeft gegeven. Zo ontstaat er een grote verzameling ideeën.

Aan het eind van de avond wordt dit met elkaar bekeken. Mogelijk kunnen er al conclusies getrokken worden en we hopen dat er een richting uitkomt waar architect en vormgeefster mee verder kunnen zodat  een definitief ontwerp gemaakt kan worden dat, na goedkeuring i.v.m. benodigde financiën, uitgevoerd kan worden.

Data: dinsdag 25 februari, 20.00 in de Salvatorkerk

         donderdag 5 maart om 20.00 in de Kandelaar (per ongeluk stond in de vorige brief donderdag 3

         maart)

Vanaf 19.45 is er koffie en thee. Om 20.00 opent onze voorzitter Jan v.d. Lagemaat de avond, waarna we verder gaan met het programma.Tussen 21.30 en 22.00 sluiten we de avond af.

Mark van Zeist, Geertruida van Harten, Gerrit Lammers, Alie Brandwijk

Spelletjesmiddagen senioren

Ook in de maand februari worden er weer spelletjesmiddagen georganiseerd, nu in de Kruiskerk, in verband met de verbouwing van de Salvatorkerk.

U bent van harte welkom van 14.30 – 16.30 uur. We zien uit naar uw komst!

Rose, Corrie, Pascha, Henny, Anneke

Kennis maken met de Armeens Apostolische kerk in Arnhem?

Het platform Migrantenkerken nodigt u uit voor een kennismaking met één van de oudste kerken ter wereld: de Armeens Apostolische kerk. De kerk werd, naar men zegt, gesticht door de apostelen Bartholomeüs en Thaddeüs en werd staatskerk in 301, toen de Armeense koning zich bekeerde tot het christendom. Nog altijd voelt het Armeense volk, inmiddels verspreid over de hele wereld, zich sterk verbonden met haar geloof en met haar kerk. Ook in Arnhem is de kerk vertegenwoordigd.

U bent welkom in de Diaconessenkerk op zaterdag 7 maart a.s.: ontvangst om 10.30 uur door bestuurslid en voorzitter van het platform Manouk Arshakian, die zal vertellen over zijn kerk en haar achtergronden. Om 11 uur begint de kerkdienst die ongeveer twee uur zal duren. De dienst is in het Armeens, maar er wordt gezorgd voor vertaling in het Nederland. Na afloop koffie met Armeense lekkernijen en gelegenheid tot napraten en vragen stellen. De bijeenkomst eindigt om 14.00 uur.


Aanmelding bij Simon de Kam, 06-21565051, s.dekam@protestantsekerk.nl
Zie ook: www.facebook.com/ArmeensApostolischeKerkArnhem

Huispaaskaarsen bestellen

Huispaaskaarsen bestellen

We zijn weer op weg naar Pasen. Dat betekent dat er in de kerk een nieuwe Paaskaars gaat komen. Ook u kunt nieuwe huispaaskaarsen bestellen en als u dat wilt een kandelaar. Op het  bord in de hal vindt u de bestellijst, de soorten kaarsen  en de kostprijzen.
U bestelt als volgt: U kiest het model en de grootte van de kaars en schrijft dat op de bestellijst, met daarbij uw naam en telefoon nummer. Zodra de kaarsen binnen zijn krijgt u telefonisch bericht. U kunt dan uw kaars tegen contante betaling in de kerk afhalen. Voor vragen kunt u terecht bij Jaap van’t Riet.

Bijzondere verjaardagen

Zoals de meesten van u misschien al wel weten is het verjaardagsfonds niet meer. Daarvoor in de plaats krijgen mensen bij een bijzondere verjaardag een bloemetje vanuit de kerk. Dat gebeurt bij de lustrumleeftijden (75, 80, 85, 90) en ieder jaar boven de 90!

Hubertien Oostdijk

Theaterstuk 1SAAM

Op 29 februari is de eerste voorstelling van theaterstuk 1SAAM in Theater de Leeuw in Arnhem door Theaterwerkplaats Orde der Dwazen over eenzaamheid. Zij laten zich vanuit onze christelijke identiteit  inspireren bij het maken van onze stukken. De doelgroep is echter de volle breedte van de samenleving. Niet om te evangeliseren of te moraliseren, maar om uit te dagen, wakker te schudden of een spiegel voor te houden.

Stagiairs

Twee stagiaires zijn de komende tijd actief: Bart zal zijn stage voornamelijk in Arnhem-Zuid doen en Margriet vooral in Noord.

12