Dorcas kledinginzameling

De geplande Dorcas kledingactie op zaterdag 11 april gaat niet door. We vinden het niet verantwoord de actie door te laten gaan in verband met het Coronavirus. Kleding kan nog wel op de gebruikelijke manier worden ingeleverd -zonder persoonlijk contact- middels de kast die op de oprit staat. Het depot bevindt zich aan Graanhoeve 25 in Schuytgraaf. De planning van de volgende kledingactie is in oktober. Voor meer info: www.dorcasarnhem.nl

Verbouwing Salvatorkerk gestart

Op maandag 23 maart is de aannemer gestart met de verbouwing van de Salvatorkerk. Zoals het er nu uitziet veroorzaakt de Coronacrisis geen vertraging voor de verbouwing. Gelukkig zijn er zaken die wel gewoon doorgaan!

Kraam op de Markt volgt coronabeleid

Zoals de meeste mensen wel zullen verwachten zal ook de Kraam op de Markt voorlopig niet starten. Wij zullen ons voegen naar het beleid zoals dat landelijk is gemaakt. We wensen u allen gezondheid toe en een goede betrokkenheid met de mensen om u heen.

Communicatie met onze gemeenteleden

Nu de kerkdiensten wegvallen dreigt een aantal gemeenteleden wat betreft de contacten met de kerk buiten de boot te vallen. Weliswaar zijn veel mensen geabonneerd op de digitale Nieuwe Brief, maar er zijn ook gemeenteleden, die niet de mogelijkheid hebben om die te ontvangen. De kerkenraad en de predikanten proberen te inventariseren om welke mensen het gaat, maar als u in uw omgeving personen kent, die hiervoor in aanmerking komen, wilt u dat dan doorgeven aan de scriba, liefst per mail aan scriba@pgarnhem-zuid.nl of anders per telefoon 026-3813796.

Verder moeten die brieven natuurlijk bezorgd worden, vandaar een oproep om vrijwilligers, die bereid zijn om in hun directe omgeving een aantal Nieuwe Brieven te bezorgen. Het zal zeker niet om grote aantallen gaan. U kunt u opgeven bij de scriba.

Verder is de mogelijkheid om via kerkomroep.nl de mini-kerkdienst in De Kandelaar te volgen natuurlijk prachtig, maar ook hiervoor geldt dat niet iedereen hiertoe in staat is. De scriba heeft daarom een CD gemaakt van de afgelopen dienst op 21 maart en hij is bereid om dit ook voor de komende diensten te doen. Deze CD kan dan mee bezorgd worden met de Nieuwe Brief, omdat het zeer waarschijnlijk om dezelfde mensen gaat.

Telefonisch spreekuur predikanten

Nu bezoek aan huis niet mogelijk is proberen we als predikanten telefonisch met gemeenteleden contact te houden. Wij proberen u te bellen en natuurlijk mag u ook ons bellen als u een vraag hebt, behoefte aan een luisterend oor of aan een gesprekje. Bellen mag te allen tijde, maar het leek ons toch handig om een telefonisch spreekuur in te stellen voor zolang de beperkende maatregelen blijven gelden. Op die momenten weet u zeker dat wij klaar zitten en tijd voor u hebben. We hebben daarvoor geprikt: dinsdagmorgen vanaf 9.30 tot 11.30 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt bellen naar ds. Hubertien Oostdijk, 026-3237577 of ds. Pierre Eijgenraam 026-3519531.

Knikkeren in spertijd

Tijdens de afscheidsdienst van Meile Bakker vertelde zijn zoon Leo dat zijn vader erg trots was op de uitgave van zijn boek ‘Knikkeren in spertijd’. Meile was zeven jaar toen de oorlog uitbrak. Hij woonde in het Groningse dorp Middelstum dat in de oorlog een zware tol heeft betaald. Meile geeft in 17 hoofdstukken prachtig zijn jeugd weer als jongen in oorlogstijd. Het boek, dat 192 pagina’s telt, kwam in 2015 uit en in 2017 verscheen de tweede druk. Het boek kan besteld worden bij Kees Geut: info@historischeverenigingmiddelstum.nl , tel. 0595-552636. Het boek kost €17.

Kerkdiensten Palmzondag en in de Goede Week

Zondag 5 april is het Palmzondag. Ook dan is er een uitzending vanuit De Kandelaar, die vooraf wordt opgenomen, voorganger Hubertien Oostdijk. De vespers van maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april worden op de avond zelf om 19.30 uur in De Kandelaar opgenomen en zijn vanaf dan te beluisteren. De diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag zullen we als Arnhemse collega’s samen verzorgen. De diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden uitgezonden vanuit de Diaconessenkerk, de Paaswake en Paaszondag vanuit De Kandelaar. In elk van deze diensten gaan twee collega’s gezamenlijk voor. Details daarover in de komende nieuwsbrief en natuurlijk op onze website.

Oproep aan alle gemeenteleden: houd contact!

Als gevolg van de huidige situatie kunnen kerkdiensten en andere bijeenkomsten niet meer doorgaan. Noodgedwongen zitten we allemaal zo veel mogelijk thuis en niemand weet nog hoe lang dat zal gaan duren.
Natuurlijk proberen we allemaal er het beste van te maken, maar dat zal niet voor iedereen makkelijk wezen. Een bezoek door predikant of vrijwilliger zal in de komende tijd vaak niet wenselijk of mogelijk zijn. 

Juist daarom is het van belang om met elkaar contact te houden en naar elkaar te blijven omzien! We willen alle gemeenteleden oproepen telefonisch contact te zoeken en te onderhouden met elkaar, met name ook met gemeenteleden (en anderen) van wie we kunnen vermoeden dat de situatie voor hen problemen geeft. Vraag elkaar hoe het gaat, of het is vol te houden en of er misschien hulp nodig is.

Is er hulp nodig  en bent u zelf niet in de gelegenheid om die hulp te geven, dan vragen we u dat te melden. We hebben voor dit doel een centraal mailadres aangemaakt, zodat we enigszins overzicht kunnen houden. Het mailadres is: hulpvraag@pgarnhem-zuid.nl

Vindt u mailen lastig, dan mag u natuurlijk ook gewoon bellen met een van diakenen (Ed Hoek – 06-55056438, Mimi Averesch – 026-3234300) of een van de predikanten.

We hopen dat er ook mensen zijn die hulp kunnen en willen geven, bijvoorbeeld door het doen van boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Ook dat kunt u aan ons doorgeven.

Tenslotte: Voor ons allemaal is dit een nieuwe situatie, waarin we moeten zoeken naar manieren om juist nu gemeente te kunnen zijn met en voor elkaar. Hebt u een goed idee, een vraag of opmerking, dan hopen we dat u die aan ons zult melden.

Met vriendelijke groet,

Pierre Eijgenraam, Hubertien Oostdijk, Ed Hoek, Mimi Averesch en de werkgroepleden van ‘omzien naar elkaar’.

Gevolgen corona-virus

Omdat de server overbelast is geraakt, is de dienst van afgelopen zondag halverwege de preek gestopt…. Voor komend weekend treffen we maatregelen en wordt onze dienst bijvoorbeeld al op zaterdag opgenomen.

In het bericht hieronder vindt u de volledige tekst van de preek.

De koffieochtend en spelletjesmiddagen zijn helaas vanwege het corona virus voorlopig geschrapt.

groet Hubertien

Preek 15 maart 2020

Hieronder de preek die dominee Hubertien Oostdijk-van Andel op zondag 15 maart uitgesproken heeft in De Kandelaar:

Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus

Op 12 maart 1995 werd ik in Willemstad, op een stralende zondagmiddag in het ambt van predikant bevestigd door mijn stagebegeleider Ton Honig uit Amsterdam.

Deze zondagmiddag was een hoogtepunt van een weg die begon toen ik 12 jaar was….in 1979. Mijn moeder lag al weken in het ziekenhuis en moest er nog een poos blijven. Ik voelde me alleen en knielde voor mijn bed neer om te bidden…plotseling voelde ik een hand en hoorde ik een stem….. God en werd het voor mij duidelijk dat ik dominee wilde worden.

Het begin van een lange en soms ook moeilijke weg die echt niet altijd helder is. Het is niet zo dat als je één keer Gods stem hebt gehoord je hem altijd hoort… het is niet zo dat er dan op je weg geen hindernissen meer zullen zijn.

12