Belangrijke mededeling

Vanaf 27 december 2020 zijn de kerkdiensten alleen online te volgen i.v.m. het coronavirus en de algemene lockdown. Helaas zijn we tot dit besluit gekomen vanwege onze veiligheid. Hopende dat iedereen hier begrip voor heeft, maar we kunnen niet anders.

De dienst en worden uitgezonden via kerkomroep.nl , die u ‘live’ of achteraf kunt bekijken.

Versoepeling kerkdiensten ingaande 2 mei


Naar aanleiding van de persconferentie van 13 april van het kabinet waarin duidelijk werd dat er nog tot 28 april
dringende maatregelen nodig zijn in verband met de huidige besmettingscijfers is besloten de kerkdiensten per 2
mei weer open te stellen voor maximaal 30 personen. Voorwaarde voor het bijwonen van de kerkdienst is dat gemeenteleden zich vooraf aan moeten melden en zich houden aan de door de RIVM vastgestelde
regels. Alleen personen die zijn aangemeld zullen tot de kerk worden toegelaten.
In de nieuwe brief van 29 april en op de website wordt vermeld waar en hoe u zich kunt aanmelden.

Wat heeft de tekst ons te zeggen?

Al vele jaren wordt er op de woensdagmorgen bij D3rde Verdieping een bijbeltekst besproken onder de noemer ‘Putten uit de bron’. Nu we niet fysiek bij elkaar kunnen komen, doen Ad Boogaard en Elsje Pot dat via ZOOM. We starten om 11.00 uur en de bijeenkomst duurt een kleine 40 minuten. We bespreken op dit moment zoveel mogelijk de tekst die op de zondag aansluitend volgens het rooster bepreekt wordt. Als u mee wilt doen, kunt u zich melden via elsje.pot@pgarnhem.nl of via de www.d3rdeverdieping.nl . Iedereen die zich meldt voor deze activiteit krijgt de tekst en een link om mee te doen via de e-mail opgestuurd.

Paasgroetenactie

Ook dit jaar hebben we weer een aantal kaarten met Paasgroet kunnen sturen aan gedetineerden in Nederlandse en buitenlandse gevangenissen. Fijn dat een aantal gemeenteleden hebben geholpen om dit mogelijke te maken. Hiervoor hartelijke dank.

Omzien naar Elkaar

Deze titel is de naam van de werkgroep, maar meteen ook een opdracht aan elk gemeentelid van een christelijke gemeente. In de werkgroep hebben we gesproken over hoe we dat in deze corona-tijd (geen kerkdiensten, geen koffie ochtenden, geen fysieke vergaderingen enz.) ook praktisch vorm kunnen geven. We zien al veel mooie initiatieven : mensen die structureel elkaar bellen, samen wandelen, individueel bezoek etc. Toch horen we ook dat er veel mensen weinig contact hebben of vragen: “Hoe zou het met die zijn? ” Al nadenkende en sprekende waren er in de vergadering ook zelf al deelnemers die aan mensen dachten die ze wel konden gaan bellen. Dat brengt ons tot de vraag aan u (ons allen): Heeft u mensen in gedachten die u al lang niet gezien of gesproken hebt en hoe zou het zijn om die een keer te bellen of te mailen? ( Hoe zou het voor u zijn als er aan u wordt gedacht?) Er zijn onder u mensen die via de kerk een adressenboekje hebben. Dat zou u ook als inspiratie voor mogelijke contacten kunnen gebruiken. We kunnen wachten tot iemand ons belt, we kunnen ook zelf actie ondernemen. Een hartelijke groet namens de werkgroep Omzien naar Elkaar

Vacature koster

Voor de Salvatorkerk zijn wij op zoek naar een koster, voor 15 uur per week. Dit is een functie die op wisselende tijdstippen wordt vervuld, waarbij men ook in weekenden en in avonduren werkt. De werkzaamheden zijn zeer divers, van gasten ontvangen tot schoonmaakwerk tot het bedienen van technische apparatuur.

Heeft u interesse in deze functie? Een profielschets is verkrijgbaar bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: gjvantriet@gmail.com

Webbeheerder(s) gezocht

Het groepje van drie webmasters dunt wat uit. Daarom zijn we op zoek naar mensen die een beetje tijd in onze website willen steken. Een – of tweemaal per week even de mail checken en uit de nieuwe brief een aantal berichtjes als nieuws op de website zetten. Wie kan dat niet? Nou, je kunt het leren hoor. Natuurlijk werken we met een rooster, dus je bent een paar weken aan de beurt en daarna weer een flinke poos niet. Heb je ervaring met het beheer in WordPress, dan zouden we extra blij met je zijn . Mail maar snel naar webmaster@pgarnhem-zuid.nl. Zo eenvoudig maak je ons blij.

Vervanging ds. Oostdijk

Omdat ds. Hubertien Oostdijk het beroep naar Steenderen heeft aangenomen hebben we als kerkenraad de eerste stappen gezet om vervanging te regelen. In eerste instantie hopen we een tijdelijke vervanger te kunnen benoemen die voor de duur van de vacature een aantal werkzaamheden zal overnemen. Aan de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters is gevraagd om toestemming. Zodra deze toestemming binnen is, gaan we op zoek naar een geschikte kandidaat. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Over afscheid van De Kandelaar en heropening Salvatorkerk

Op de website GereformeerdeKerken.info is een uitvoerig verslag verschenen, met foto’s van de laatste dienst in De Kandelaar. U kunt het bericht makkelijk vinden als u zoekt in de berichten van oktober 2020, of rechtstreeks via de link https://gereformeerdekerken.info/2020/10/05/god-zegen-ons-vertrek-dat-we-thuis-zijn-bij-u/

Ook een verslag van de ‘eerste dienst’ in de vernieuwde Salvatorkerk is daar te vinden: https://gereformeerdekerken.info/2020/10/12/we-leggen-onze-bagage-vandaag-naast-elkaar/

En hier is nog een derde link: https://gereformeerdekerken.info/2020/10/15/de-gereformeerde-kerk-te-arnhem-3/

12