Belangrijke mededeling

Donderdag 17 december is besloten dat we met ingang van 27 december 2020 t/m 10 januari 2021 de kerkdiensten alleen online gaan doen i.v.m. het coronavirus en de algemene lockdown. Helaas zijn we tot dit besluit gekomen vanwege onze veiligheid. Hopende dat iedereen hier begrip voor heeft, maar we kunnen niet anders.

Op 12 januari werd bekend dat de lockdown in elk geval tot 9 februari a.s. wordt verlengd. Op basis daarvan heeft onze kerkenraad moeten besluiten om in de komende weken nog geen kerkgangers toe te laten tot de diensten. De dienst en worden uitgezonden via kerkomroep.nl , die u ‘live’ of achteraf kunt bekijken.

Cadeau Hubertien Oostdijk

Ondanks alle coronamaatregelen willen we Hubertien bij haar vertrek natuurlijk een groot cadeau mee- geven. Er is al een mooi bedrag binnengekomen, maar we hopen dat dat nog (veel) meer kan worden! U kunt een bijdrage overmaken naar Wijkkas Prot. Gem. Arnhem-Zuid, giro NL84 INGB 0003 0683 64 on- der vermelding van: gift Hubertien.

Afscheidsweekend ds. Oostdijk-van Andel

Zaterdag 6 februari is er een ‘lopend afscheid’ in de Salvatorkerk dat begint om 11.00 uur en eindigt om 15.00 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven (liefst) via kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl. Wij maken gebruik van een tijdslot van 5 minuten. Het is dan ook van groot belang de tijd die u door- krijgt, strikt op te volgen om te voorkomen dat er wachtrijen ontstaan. Dus kom niet 10 minuten eerder maar precies op tijd. Er worden die dag geen consumpties gegeven, zoals koffie, dit i.v.m. de corona- maatregelen waar we ons aan moeten houden.

Duurzaamheid

Bij D3rde Verdieping wilden we in januari starten met het thema duurzaamheid aan de hand van het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort. Nu Rozet gesloten is en we in onzekerheid verkeren over het tijdstip dat we wel weer fysiek kunnen samenkomen, zijn we benieuwd of er belangstelling is om een digitale gespreksgroep over dit boek te starten. Hoe duurzaam leven we eigenlijk en waarom zouden we duurzaam leven?

Afscheid Hubertien Oostdijk

De verlenging van de lockdown betekent helaas ook dat de afscheidsdienst van ds. Hubertien Oostdijk op 7 februari alleen via het internet te volgen zal zijn. Voor haar en voor velen is dat een verdrietige situatie. Het is de bedoeling om later dit jaar, wanneer het weer kan, haar een groots afscheid te geven en haar alsnog uitbundig in het zonnetje te zetten!

Vacature koster

Voor de Salvatorkerk zijn wij op zoek naar een koster, voor 15 uur per week. Dit is een functie die op wisselende tijdstippen wordt vervuld, waarbij men ook in weekenden en in avonduren werkt. De werkzaamheden zijn zeer divers, van gasten ontvangen tot schoonmaakwerk tot het bedienen van technische apparatuur.

Heeft u interesse in deze functie? Een profielschets is verkrijgbaar bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: gjvantriet@gmail.com

Christelijke scholen in Arnhem gaan samenwerking aan

Drie christelijke scholen in Arnhem gaan meer samenwerken. Het betreft de basisscholen de Rank, en de Pieter Jongelingschool en het Guido, een school voor voortgezet onderwijs. Deze drie scholen werken vanuit een duidelijke christelijke visie en zien de bijbel als grondslag voor de wijze waarop onderwijs wordt gegeven.

Ruestzeit 2021 vervalt

Het toerustingsweekend van 2021 met onze partnergemeente uit Zwickau Planitz gaat niet door . Het wordt zeer waarschijnlijk verplaatst naar het Hemelvaartweekend van 2022.

Bloemengroet

Nu er voorlopig alleen maar online kerkdiensten zijn zullen er geen bloemen worden weggebracht naar gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen. We hopen hier zo snel mogelijk weer mee door te kunnen gaan.

Afscheid

Lieve mensen, In de maand januari wil ik mij zoveel mogelijk richten op mijn afscheid. Dat betekent veel bellen en veel bezoeken afleggen. Denkt u, ik wil graag dat Hubertien nog een keer langskomt, laat het me dan weten!! Het kan heel goed zijn dat u ook op mijn lijst staat, maar de lijst is langer dan de tijd die ik te besteden heb, dus… laat het rustig weten als u een afspraak wil, dan maken we er direct één. Hubertien Oostdijk, tel. 3237577 of e-mail oostdijkvanandel@hetnet.nl