TAIZÉ-DIENST

Komende zondag, 8 oktober hebben we weer een dienst in de sfeer van hoe de diensten in TAIZÉ worden gevierd. De ervaringen die we daar tot nu toe mee hebben opgedaan en de ontvangen reacties gaven aanleiding dit weer op het rooster te zetten. Ds. Elsje Pot gaat voor, de cantorij werkt er ook aan mee.

Eetgroep samen tafelen

Nu het nieuwe seizoen weer begonnen is, gaan we ook weer starten met de eetgroep voor alleengaanden
Graag nodigen wij de vaste gasten van het afgelopen seizoen uit op dinsdag10 oktober a.s.
vanaf 12.00 uur tot ongeveer 13.30 uur. Wij horen graag, of u van plan bent te komen.
Foekje Jezeer, tel.nr. 0640974705

Tuinonderhoudsochtend zaterdag 7 oktober

Misschien herinnert u zich nog, hoe we aan het eind van de groene kerkdienst op 2 oktober
2022, met elkaar een appelboom hebben geplant in de kerktuin. Een jaar later zien de boom,
het perk eromheen, en de overige perken van de kerktuin, er prachtig uit. We zijn de mensen die,
eenmalig of vaker, hebben geholpen bij eentuinonderhoudsochtend, dankbaar!

Op zaterdag 7 oktober is er opnieuw gelegenheid om samen de handen uit de mouwen te steken. We houden van 10.00-12.00 uur weer een tuinonderhoudsochtend. Heeft u, heb jij, tijd en zin om
mee te helpen? Of wil je voor de gezelligheid een kijkje komen nemen? Je bent van harte welkom.
Werkgroep Duurzaamheid

Groene kijktip: ‘12 straten groen’

Terwijl het wereldnieuws somber en verdrietig kan maken, vragen we vandaag aandacht voor
inspirerende lichtpuntjes. Eén zo’n inspirerend lichtpuntje is het KRO-NCRV programma ’12
straten groen’. Bewoners uit twaalf verschillende gemeenten in Nederland vergroenen hun straat
met elkaar. En passant leren ze elkaar steeds beter kennen. Aan het programma werken onder
andere boswachter Tim en presentator AnitaWitzier mee.
Afgelopen zaterdag 23 september 19.00 uur was Arnhem aan de beurt. Bewoners van de 4e Nijverheidstraat willen hun straat vergroenen met moestuinen, druivenstruiken en groene bogen. Dat er nog wel wat hordes te nemen zijn, zal tijdens de uitzending blijken. Bij ’12 straten groen’ hoort
een website met tips voor vergroening in je eigen omgeving.
Zie https://kro-ncrv.nl/programmas/12-straten-groen/green-team.
werkgroep duurzaamheid

Themadienst  ‘De Ketting is verbroken, Keti Koti’

Voel jij je vrij om jezelf te zijn? Mag jij je verhaal vertellen?

Voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

15 oktober, 10 uur.

Salvatorkerk, Salvatorplein 274, Arnhem

Wees welkom en zeg het voort!

Mieke Hoek en Anja Vogelzang

Inloophuis Malburgen

Tegenover winkelcentrum de Drieslag, staat Malburgstaete. Huisartsen, apotheek, Pleyade,
RIBW en de Emmauskapel hebben er een plek. In de Emmauskapel is drie keer per week een
open inloop en er is ruimte voor meer activiteiten. De Emmauskapel was onderdeel van
de RK St. Eusebiusparochie, maar vanaf augustus is de kapel ondergebracht bij de oecumenische
stichting Inloophuizen Arnhem. Die heeft ook het Inloophuis Klarendal/St. Marten/Spoorhoek
aan de Van Slichtenhorststraat in St. Marten, onder haar hoede. De naam van de Emmauskapel zal veranderen in Inloophuis Malburgen. Ook de inrichting verandert. We werken toe naar
een huiselijke, gemoedelijke sfeer waar je je snel thuis kunt voelen.
Kruiskerk, Salvatorkerk en Stichting Inloophuizen Arnhem hebben plannen om het Inloophuis te
gaan gebruiken voor gezamenlijke activiteiten ten dienste van de wijk en de wijkbewoners. We
vinden elkaar in onze inzet voor de wijk. Daarin willen we zoveel mogelijk samenwerken en
elkaar versterken. We willen handen en voeten geven aan de liefde van Christus, op de eerste
plaats voor de meest kwetsbare wijkbewoners. Verder werken we samen met diverse andere
partners in de wijk en met veel actieve wijkbewoners.
Aan de zuidkant van het Inloophuis zit een kleine Mariakapel. Deze kapel is elke dag open,
tussen ongeveer 9.00 en 17.00 uur. Je kunt er rustig zitten, een kaarsje aansteken en bidden.
Dat zal zo blijven.

Hebt u vragen, suggesties of zou u mee willen doen, laat het ons weten.
Contactpersoon voor de Kruiskerk: Natascha de Goey, natasdegoey@hotmail.com, 06-18874146;
voor de Salvatorkerk: Matthijs Jonker, ds.jonker@pgarnhem-zuid.nl, 06-43524598; en
voor Inloophuis Malburgen: Ellie Smeekens, e.smeekens@eusebiusparochie.nl, 06-26140616

Groen doen: World Cleanup Day en
Verspillingsvrije Week

Wat zijn er veel landelijke en internationale groene initiatieven! Zaterdag 16 september is
World Cleanup Day (op sommige scholen 13 september). In 180 landen zijn er opruimacties
om zwerfvuil aan te pakken, georganiseerd door o.a. de Plastic Soup Foundation. Wie wil kan
aanhaken. Of je kunt, op je eigen moment, in je eigen omgeving, als individu zwerfvuil oprapen.
Niet één dag per week, maar het hele jaar rond…
Van 11 tot en met 17 september is er de Verspillingsvrije Week. In Nederland eten we een
kwart van ons eten niet op, maar gooien het weg. Al dat eten wordt verbouwd, verwerkt,
vervoerd, gekoeld en warm gemaakt. Zonde van de grondstoffen en de energie. En voor wie bidt
‘geef ons heden ons dagelijks brood’, ook zonde op een dieper niveau. Door eten slim te
bewaren, helpen we mee om de aarde te sparen, én tonen we ons dankbaar voor ons dagelijks
voedsel. Niet één week per jaar, maar het hele jaar rond… Tips kun je vinden op:
www.samentegenvoedselverspilling.nl

Groene gedachte: Maand van de schepping
en Klimaatkerkdienst

Van 1 september tot en met 4 oktober is het de maand van de schepping. We vieren de goedheid van de schepping en hebben aandacht voor de schreeuw van de aarde. De scheppingsperiode is een uitgelezen kans om het in jouw geloofsgemeenschap te hebben over natuur en klimaat.’ Aldus de nieuwsbrief van de Groene Kerken. Een aantal geloofsgemeenschappen geven voorbeelden hoe ze dit doen. Via de website https://www.groenekerken.nl/ kun je je op deze digitale nieuwsbrief abonneren. In de nieuwsbrief staat ook vermeld dat Micha Nederland en de Groene Kerken op 9 september in Den Haag een Klimaatkerkdienst houden. De dienst is, live of achteraf, te zien op https://www.youtube.com/@kerkdienstenchristustriumf2143. In onze eigen gemeente zijn we van plan om op 5 november een Groene Kerkdienst te houden.
Werkgroep duurzaamheid

Assistentie gevraagd

Op dit moment ben ik de enige vertegenwoordiger van onze wijkgemeente in de voorbereidingsgroep van de Segi Empat diensten. Wie zou mij daarbij willen assisteren en ook lid van deze werkgroep willen worden. Het betreft een vijftal bijeenkomsten per jaar. Ik zie een reactie graag tegemoet.
Jaap van ’t Riet 026 3271103

Gespreksgroep ‘Geloof en leven’

De gespreksgroep voor mensen met een licht verstandelijke beperking gaat weer beginnen. We zien er naar uit om iedereen weer te ontvangen met koffie of thee. Goede gesprekken waarin we onze eigen ervaringen delen aan de hand van een thema. Dat verbinden we met een Bijbelverhaal. We proberen naar elkaar te luisteren, ook als het soms wat moeilijker is om te zeggen wat je bedoelt. Heb je zin om mee te doen of weet je iemand voor wie dit passend is, geef het door! Woensdag 27 september aanstaande en daarna iedere laatste woensdag van de maand om 16:00 in het Dagactiviteitencentrum bij de Zeeg ‘Het Trefpunt’, Den Haagweg 7. Voor inlichtingen en aanmelding: Mieke Hoek tel. 06 12471110, Anja Vogelzang tel. 06 40203908.

12