Noodhulp aardbevingen in Syrië en Turkije

Kerk in Actie is al jaren actief in Syrië en heeft daar goede contacten. Uw gift is meer dan welkom: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp Syrië, of via www.kerkinactie.nl. De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in beide landen actief: Giro555. Donaties worden besteed aan zoek- en reddingsacties, tenten, dekens en eten. Omdat haast geboden is, zal het College van Diakenen per direct een bedrag overmaken naar Giro555 en is er geen speciale noodhulpcollecte tijdens de kerkdiensten. Maar natuurlijk hopen we dat u zelf een bijdrage wilt overmaken naar Kerk in Actie of Giro555.

Werkgroep ‘Omzien naar elkaar’

v.l.n.r.: Leden van de werkgroep: Mattijs Jonker, Annemieke van Soomeren, Henk Seinen, Jeannette Hokke, Trix van Heteren, Alie Brandwijk
Mimi Averesch Niet aanwezig bij groepsfoto)

De werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ heeft tot doel initiatieven te nemen die de verbinding en samenhang in onze gemeente kunnen bevorderen. Ze coördineert bovengenoemde en andere activiteiten en heeft ook tot taak het bevorderen van het onderling pastoraat. Een aantal van bovengenoemde activiteiten waren initiatieven van deze werkgroep, zoals het (‘walking dinner’, maar ook eenmalige activiteiten zoals een ‘Verspiedersproject’ wat resulteerde in een prachtig fotoboek met de titel ‘Schepping in de achtertuin’ en  het idee en de uitwerking van een adressenboekje van en voor gemeenteleden. Bovendien verzorgt de werkgroep  twee keer per jaar een toerustingsbijeenkomst voor allen die bezoekwerk doen. Deze kleine  werkgroep komt tweemaandelijks bij elkaar en bespreekt bovengenoemde lopende activiteiten en denkt na over nieuwe initiatieven. Suggesties daarvoor zijn altijd welkom.
Contactpersonen zijn: Alie Brandwijk, tel. 026-3233169, email: a.brandwijk@hetnet.nl  en Jeannette Hokke, tel. 026-3811888, email: cjhokke@hotmail.com

Actie Kerkbalans

In de afgelopen periode hebben al veel gemeenteleden hun bijdrage voor 2023 toegezegd. Inmiddels hebben we ca €230.000 van de begrote € 326.000 toegezegd gekregen. Dat is goed nieuws.
We kunnen ons voorstellen dat nog niet iedereen toegekomen is om de bijdrage (via het formulier of digitaal) toe te zeggen.
Omdat we als gemeente voor een groot deel afhankelijk zijn van uw financiële bijdrage om de kerkelijke activiteiten voor 2023 te kunnen bekostigen, is uw bijdrage van belang.
Mocht u nog niet de bijdrage hebben toegezegd, mogen wij u vragen om uw bijdrage alsnog te doen via het ontvangen formulier of ontvangen email?

Namens het College van Kerkrentmeesters 
H.P. van Leeuwen, Secretaris a.i.

Opbrengst van postzegels en kaarten

In 2022 brachten de ;postzegels en kaarten een bedrag op van € 24.429.68 voor Kerk in Actie en de GZB. Wat kun je zoal  WEL inleveren:

Ansichtkaarten (alleen kaarten die niet in een envelop verstuurd worden)
Geboortekaartjes, Zelfgemaakte kaarten en bijzondere kaarten, zoals Anton Pieck, Voor het Kind enz. 

Dus

GEEN: dubbele kaarten, kaarten waar postzegels af zijn geknipt  enz.
Ook oude mobieltjes en cartridges leveren geld op: in 2020 was dat  :€ 3204,30.
Het is dus nog steeds zinvol om hieraan mee te doen

In de hal van de kerk kunt u kaarten en postzegels kwijt, in de hal onder de toren kunt  u mobieltjes en cartridges kwijt

Walking Lunch: GASTADRESSEN GEZOCHT

Zondag 16 april van ca 12-14 uur. Startplek: Salvatorkerk, na de dienst & koffiedrinken

Heeft u zich al ingeschreven voor de Walking Lunch? Een paar maal is er met veel succes een Walking Dinner georganiseerd. Omdat veel mensen enthousiast waren over de leuke ontmoetingen en gesprekken in een gezellige sfeer willen we dit jaar naast een Walking Dinner ook een Walking Lunch organiseren.

De Walking Lunch is ook bedoeld voor kinderen en tieners. De Tieners kunnen met elkaar lunchen in de kerk, samen met de leiding van de Tienerkerk.  Zij kunnen natuurlijk ook met hun ouders naar een gastadres.

Bent u enthousiast geworden? Schrijf het dan in uw agenda en meld u aan bij Dick van Diggelen (dickvandiggelen@gmail.com). We zijn met name nog op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om gasten voor de lunch te ontvangen. Wilt u bij de opgave de volgende punten doorgeven:

  • Uw naam/ namen, tieners graag aangeven of ze in de kerk willen eten of bij een gastadres
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer en e-mailadres
  • Uw eventuele dieetwensen
  • Of u vervoer nodig heeft of eigen vervoer heeft
  • Of u met de fiets of met de auto komt
  • Of u iemand mee kan nemen als u met de auto komt
  • Indien u mensen wilt ontvangen graag doorgeven hoeveel gasten u kunt ontvangen en of u de mogelijkheid heeft om een aantal (hoeveel) mensen in de auto vanaf de kerk mee te nemen.

Het Walking Lunch en Dinner team

Inzameling houdbare producten voor Eco-Vrede

Begin december hebben we als diaconie tasjes met houdbare producten uitgedeeld  aan de mensen die op maandag of vrijdag brood  komen halen bij Eco-Vrede . Het betreft allemaal mensen met een krappe beurs  en in de buurt van de kerk wonen. Als diaconie hebben we besloten  deze mensen nog een tijdje  wat extra’s ondersteuning te bieden  en  gaan we weer elke zondag  tot zondag 2 april houdbare producten  voor hen inzamelen. Er  is behoefte aan rijst, bonen of fruit in blik, mais, pastasaus, en flesjes water. Er staat vanaf zondag een mand  bij de ingang  van de kerkzaal rechts waar u uw bijdrage in kunt leggen. 

Tuinonderhoud 1 april

Het is geen grap maar wel leuk: op 1 april is er voor liefhebbers (m/v) weer een onderhoudsochtend van de kerktuin gepland, 10.00-12.00 uur. Nu de natuur ontwaakt, zijn er lenteklussen te doen. Iets voor jou? Sluit je gerust aan. Vooraf opgeven is niet nodig, voor materialen wordt gezorgd. Voor de daaropvolgende tuinonderhoudsochtend, op 6 mei, staat een stekjesmarkt gepland. Hier kun je je alvast op voorbereiden door thuis stekjes te kweken. 

Werkgroep duurzaamheid

Vacature koster

Zoals u weet zijn we al  bijna twee jaar op zoek naar een nieuwe koster. Door inzet van veel vrijwilligers is er op  zondag altijd een koster aanwezig en we waarderen hen  zeer. Naast dat werk moet ook de kerk schoon gehouden worden en moet er iemand zijn die in de week op bepaalde momenten beschikbaar is.
Omdat het steeds niet lukt om een nieuwe koster te vinden heeft Gerrie Elzinga zich beschikbaar gesteld om de vacature tijdelijk te vervullen. We zijn hier heel blij mee en we hopen op de voortzetting van een hele goede samenwerking. Gerrie gaat starten op 1 april  voor de duur van een jaar. Ondertussen blijven we zoeken naar een vaste koster.
Voor het bespreken van een zaal in de kerk is en blijft Johannes Tjepkema verantwoordelijk. Dus heeft een werkgroep een zaal nodig, dan moet de aanvraag via Johannes worden gedaan, dat kan via  tjep@planet.nl

Groene tip van de week: vasten in verschillende religieuze tradities

Op de Groene Kerken website staan behalve kerken ook enkele moskeeën vermeld. Dit jaar vallen de islamitische vastenmaand Ramadan (begonnen op 22 maart) en de christelijke veertigdagentijd gedeeltelijk samen. Zo beleven gelovigen uit beide tradities momenteel een tijd van bezinning en verdieping. Als vasten, dat al in de joodse Bijbel voorkomt, betekent teruggaan naar de kern en kiezen voor eenvoudig leven, hoe is dat dan voor ons? Misschien bewuster consumeren, minder snoepen of drinken, de auto laten staan, je niet laten leven door sociale media, of op een woensdagavond samen rijst eten in de kerk…? Er zijn tal van mogelijkheden. Niet omdat het zo nodig moet. Maar omdat onze ziel verlangt naar leven in grotere harmonie met Gods schepping en met het bestaan zoals Hij ons dat geeft.

Werkgroep duurzaamheid

Kraam op de Markt

Vanaf dit weekend is het weer zomertijd. De eerste woensdag in april ( 5 april) gaan we weer starten met de Kraam op de Markt. Bij regen of te lage temperaturen zitten we binnen (zolang we nog geen goede bescherming hebben)  Zodra het weer mee werkt gaan we natuurlijk weer buiten zitten. 
Dus onthoud ;  Woensdag 5 april bij de Markt bent u weer welkom van 10 – 12 uur.  Hartelijke groet:  medewerkers van de Kraam op de markt

Vespers in de Goede Week

Een waardevolle traditie in onze kerk zijn de jaarlijkse vespers op maandag, dinsdag en woensdag in de Goede Week, waarin predikant-gemeenteleden voorgaan. Dit jaar is, denkend aan lied 547,  ‘de boom des levens’ als thema gekozen: ‘Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg de Here Jezus Gode goede vrucht..’. Er zijn in de kerkgeschiedenis vele liederen en afbeeldingen waarin het kruis als een levensboom wordt voorgesteld. In de vespers staan we stil bij daarbij passende Bijbelteksten, omlijst door gebed, stilte en mooie orgelmuziek.

Voorgangers zijn op maandag Taco Bos, op dinsdag Ingrid Lodewijk en op woensdag Henk Wunderink, organisten Kees van Keulen op maandag en woensdag en Henk ter Horst op dinsdag. Aanvang is steeds 19.30 uur, de vespers duren een klein half uur. Van harte welkom op resp. 3, 4 en 5 april!