40 – dagen project ‘Kerk zijn in de Stad’

De protestantse gemeente Arnhem gaat komende periode op bezoek bij onze ‘stille leden’. We willen graag laten weten dat we voor iedereen kerk willen zijn. Dus ook voor onze leden op papier die we eigenlijk niet zo goed ken​nen. Met een goed gesprek willen we het contact herstellen. Zo kunnen we ‘verkennen’ wat we voor elkaar kunnen betekenen. Om dit project te realiseren hebben we hulp nodig!

Actie kerkbalans 2020

Het motto van deze actie is Geef voor je kerk. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben wij in de afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen. In de kerkbalansbrochure leest u meer over het werk van onze wijk en de mensen er achter.

Gespreksgroep over het Onze Vader

Eenmaal per maand komt een groepje gemeenteleden bijeen om met elkaar te praten over Bijbelse onderwerpen. In het afgelopen jaar over de gelijkenissen van Jezus, met ingang van 2020 hebben we het Onze Vader als thema gekozen.

Stiltedag mediteren en bidden

Op zaterdag 25 januari organiseren we een stiltedag; een moment van bezinning aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Het programma bestaat uit een korte viering, wandeling, lunch, yoga, schilderen of dichten. En dat alles in een sfeer van stilte. De dag begint om 9.30 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. Er zijn al voldoende deelnemers om de dag door te laten gaan, maar ook anderen kunnen nog aansluiten. Wilt u meedoen, graag even een berichtje aan Carin Boonstra of aan ds. Pierre Eijgenraam

Verbouwing van de Salvatorkerk

Aan het begin van dit stukje wil ik graag herhalen wat ik afgelopen woensdag voorafgaande aan de kerkdienst heb gezegd: “Ik wens ons toe dat we in de loop van dit jaar 2020 met elkaar een nieuwe start gaan maken in een vernieuwde Salvatorkerk waarin iedereen zich thuis zal gaan voelen.” We hopen van harte dat er deze week door het stedelijke College van Kerkrentmeesters een positief besluit zal worden genomen over de verbouwing. Op zondag 12 januari willen we u na afloop van de dienst in De Kandelaar informeren over de stand van zaken rond de verbouwing. En ook willen we u dan informeren en horen over de plannen die zijn ontwikkeld voor de inrichting van de kerkzaal.

Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad

Spelletjesmiddagen voor senioren

Dinsdag 7 januari gaan we weer van start met onze spelletjesmiddagen voor ouderen. Wegens de verbouwing van de Salvatorkerk worden deze middagen de komende maanden in de Kruiskerk gehouden, zoals gebruikelijk van 14.30-16.30 uur. Uiteraard bent u weer van harte welkom! U mag natuurlijk altijd iemand meenemen. We zien u weer graag op 7 januari. Rose, Corrie, Pascha, Henny, Anneke

Verbouwing Salvatorkerk

Het heeft lang geduurd, maar we gaan ervan uit dat de offerte voor de verbouwing nu voldoende duidelijk is om voor advies voor te leggen aan het stedelijke College van Kerkrentmeesters. Dit college adviseert de Algemene Kerkenraad.

De Algemene Kerkenraad heeft op 18 december besloten dat het College van Kerkrentmeesters het besluit kan nemen over het van start gaan van de verbouwing. Verwacht wordt dat het College dit besluit in januari 2020 zal nemen. Zodra er meer bekend is, zullen we u uiteraard informeren

12