40 CANTORIJ 40

Nee, als u bovenstaand leest, gaat het niet over het 40-jarig bestaan van de cantorij. Hoewel we mooi op weg daar naartoe zijn, hebben we nog wel een paar jaar te gaan. Sinds de cantorij is opgericht zo’n 32 jaar geleden, van de oprichting af met Annette als dirigente, met repetities eerst bij ons thuis, met de eerste medewerking aan een dienst in de Kruiskerk, van de oprichting af ‘Samen-op-weg’, is het aantal leden voortdurend gegroeid. Van een daling is eigenlijk nooit sprake geweest. Zelfs corona wist niet te bewerkstelligen – in tegenstelling tot bij andere koren – dat leden afhaakten. En afgelopen weken hebben we voor het eerst de mijlpaal bereikt dat er 40 (veertig) leden zijn. Daar mogen we blij mee zijn (en u ook, toch!). Overigens, we gaan nu op naar de 50. Dus als u zin hebt mee te doen, kan dat altijd.

Kees van Keulen