Aangescherpte coronamaatregelen

De kerkenraad heeft in haar vergadering van dinsdag 9 november 2021 besloten dat – gezien de sterk oplopende besmetting cijfers – de kerkdiensten volgens de geldende regels mogen worden bezocht    

zonder QR code te tonen, met een maximum van totaal 80 personen.

Er is een dringend advies om alleen naar de kerk te komen als u volledig gevaccineerd bent òf als u zeker weet dat u niet besmet bent (d.w.z. als u recent negatief bent getest, genezen van corona en in ieder geval volledig klachtenvrij bent).

We vragen u ook om uw naam en telefoonnummer op te geven bij binnenkomst in de kerk en een mondkapje te dragen totdat u op uw zitplaats bent gekomen. We adviseren om zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Er is voorlopig na de dienst geen mogelijkheid meer om koffie te drinken. Er mag wel gezongen worden, maar het aantal liederen blijft beperkt.

Op deze manier hopen we het voor iedereen veilig te houden.

U wordt geadviseerd warme kleding aan te trekken omdat de achterdeuren open moeten staan voor ventilatie.

Coronacheck QR-code

Daarnaast is besloten dat alle verdere activiteiten in het kerkgebouw, zoals van repeteren van koren, de koffieochtend op dinsdag, kraam op de markt op woensdag, vergaderingen van kerkenraad, commissies etc. vallen onder andere activiteiten en er dus een QR check moet worden uitgevoerd. Dus ook de bijeenkomsten over het beroepingswerk vallen hieronder.

Namens de Kerkenraad, Theo M. Slagboom, Voorzitter Wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid