Aanmelden kerkdiensten

Zoals u weet zijn er in juni al iets meer mensen toegestaan bij een kerkdienst. Vanuit de kerkenraad is er een groepje mensen actief om de regels opgelegd vanuit de PKN en het RIVM te vertalen naar de situatie van de Kandelaar. Maar het is bij lange na niet zoals het was…zingen is bijvoorbeeld niet toegestaan. Concreet betekent dat dat er in juni twee diensten vanuit de Kandelaar worden uitgezonden en wel 7 juni en 28 juni. Voor die twee diensten zijn er ongeveer 20 mensen welkom om de dienst live bij te wonen. Een aantal mensen heeft zich reeds opgegeven. Daarnaast zijn er ongeveer 10 mensen die aanwezig zijn vanwege een functie, predikant, organist en een paar mensen van het werkgroepje om te kijken of alles in de praktijk zo loopt als we het uitgedacht hebben. U mag de kerkdienst alleen bijwonen als u zich opgegeven hebt via mail: kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl of oostdijkvanandel@hetnet.nl of telefonisch via ondergetekende 3237577. Aanmelden kan tot vrijdagavond 22.00 uur. U hoort zaterdagmiddag voor 15.00 uur of u verwacht wordt of niet! Zonder opgave heeft u helaas geen toegang.

Als u gebruik maakt van rolstoel of een vaste begeleider naast u nodig heeft geef dat dan even door dan houden we daar rekening mee. Voor de kerkdiensten in juni hebben alleenstaanden voorrang en mensen die daarna willen meehelpen met schoonmaken! Het spreekt voor zichzelf dat u alleen welkom bent als u zich gezond voelt, bij klachten van u of uw huisgenoten bent u niet welkom! Bij de kerk wordt u opgevangen! Toegang is via de achterste deur, vergaderzaal, daar kunt u uw handen desinfecteren. Dan gaat het langs de kapstok waar u uw jas kwijt kunt. In de kerk wordt u een plekje aangewezen. Na de dienst gaan we rij voor rij, ook dat wordt aangegeven weer de kerk uit. Uw collectegeld kunt u kwijt in mandjes die op een tafel in de hal staan. Ook koffiedrinken is helaas nog niet toegestaan. Verder is er in juni nog geen tienerkerk, kinderdienst en oppas. Ook de kerktaxi rijdt nog niet omdat daarin de anderhalve meter afstand niet is. Alleen bij hoge nood mag u gebruik maken van het toilet (er is naast het invalidentoilet slechts 1 toilet open en beschikbaar) In de kerk staat alles keurig op de anderhalve meter uit elkaar. Voor vragen kunt u in de maand juni bij mij terecht. We hopen van harte dat we ondanks al deze beperkingen toch gezegende kerkdiensten met elkaar mogen beleven!

Een hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie Hubertien Oostdijk (3237577)