Aanpassing Salvatorkerk

Inmiddels zijn er weer de nodige stappen gezet. We gaan er nu vanuit dat de verbouwing in juni 2020 wordt afgerond zodat de vernieuwde Salvatorkerk tijdens de startzondag in 2020 in gebruik kan worden genomen. Dat lijkt allemaal nog ver weg, maar dat betekent toch wel dat er ook nu het nodige moet gebeuren. Het bouwteam, dat bestaat uit Henk Ramaker, Mark van Zeist, Johannes Tjepkema, de architect en de aannemer, heeft aangegeven dat er in week 29 (15 tot en met 20 juli), dus voor de bouwvakvakantie, duidelijkheid moet zijn over de verbouwplannen. Op basis hiervan kan de aannemer tijdens de bouwvakvakantie een kostenopgave maken. Het gaat hier nog niet over de inrichting van de kerkzaal. Daarover worden in een later stadium beslissingen genomen.

Het kernteam overlegt momenteel nog met de architect over een paar punten, maar we gaan er van uit dat we nu op heel korte termijn een plan hebben dat gepresenteerd kan worden aan de gemeente.

We nodigen u daarom van harte uit om na afloop van de kerkdienst van 7 juli of 14 juli (beide keren in De Kandelaar) de presentatie van de plannen bij te wonen. We hebben ervoor gekozen om de presentatie tweemaal te houden om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de plannen.

Bij deze presentaties zal ook de vraag worden gesteld of er gemeenteleden zijn die mee willen denken over:

•           de inrichting van de kerkzaal

•           de vraag hoe we een steunpunt willen inrichten.

Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad