Actie kerkbalans 2020

Het motto van deze actie is Geef voor je kerk. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben wij in de afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen. In de kerkbalansbrochure leest u meer over het werk van onze wijk en de mensen er achter.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over alle activiteiten in onze wijkgemeente. Helaas geven wij structureel meer uit dan wij met elkaar opbrengen, dus uw financiële bijdrage is voor ons onmisbaar. Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan.

Vult u in ieder geval uw toezeggingsformulier in ook al maakt u jaarlijks automatisch een bedrag over, dat geeft ons informatie over hoe hoog de toezeggingen zijn. U kunt ook digitaal toezeggen. Degenen die dat vorig jaar reeds hebben gedaan ontvangen dit jaar geen papieren toezeggingsformulier meer. Rekeningnummer:

Denkt u er nog even aan dat het rekeningnummer van de vrijwillige bijdrage gewijzigd is in NL75 RABO 0373 7154 47. De startdatum van de actie kerkbalans 2012 is 18 januari 2020. De actie sluit 1 februari 2020.

Wij rekenen op een geslaagde actie kerkbalans. Namens de wijkraad van kerkrentmeesters, Reijer Eelman (tel. 3817226)