Afscheid van ‘Koor Arnhem-Zuid’ op 5 februari


Vanaf 1941 heeft de Christelijke Gemengde Zangvereniging Arnhem-Zuid veelvuldig meegewerkt aan kerkdiensten,
zangavonden, concerten, festivals en zich laten horen in kerken, tehuizen, stadions en op cd. Op het hoogtepunt
waren er meer dan honderd leden. In de afgelopen jaren is de gemiddelde leeftijd steeds verder gestegen en het
aantal leden steeds verder gedaald. Besloten is daarom dat de kerkdienst van 5 februari a.s. het allerlaatste optreden
zal zijn. We horen nog eenmaal de mooiste liederen en zullen in weemoed, maar vooral in dankbaarheid terugzien
op ruim tachtig mooie jaren.