ANDERE PROCEDURE TOELATING KERKDIENSTEN

Er is geen mogelijkheid meer om zich vooraf aan te melden voor het bijwonen van kerkdiensten in de Salvatorkerk. Wel is het belangrijk dat alle aanwezigen in de kerk worden geregistreerd. Bij binnenkomst moet u uw naam en telefoonnummer opschrijven. Advies is om thuis een briefje te maken waarop uw gegevens staan en dit bij binnenkomst in een daarvoor bestemd bakje te deponeren. In de kerkzaal is plaats voor maximaal 60 personen. In het gehele kerkgebouw geldt 1,5 meter afstand (= 3 stoelen), desinfecteer bij binnenkomst uw handen.