‘Arnhemmers doen ertoe!’

Medio oktober start de jaarlijkse actie van de diaconie voor mensen met een krappe beurs in Arnhem. De Diaconie wil er zijn voor stadsgenoten die tijdelijk een vangnet nodig hebben. Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met uw gift, groot of klein kunnen we het leven van mensen die het niet redden weer even dragelijk maken. Arnhemmers doen er immers toe! Doet u mee met onze actie? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. Arnhemmers doen er toe.

Pieter Jan Veenstra, voorzitter College van Diakenen