Henk

Kraam op de Markt stopt het seizoen

Vanwege de huidige ontwikkelingen (Corona beleid) is besloten het seizoen te stoppen. We vinden het jammer, maar op basis van de huidige situatie en de kwetsbaarheid van zowel vrijwilligers en doelgroep en daarbij ook nog de gewenste handhaving hebben we besloten te stoppen

We hopen natuurlijk het nieuwe seizoen wel weer te gaan starten.

Aangescherpte coronamaatregelen

De kerkenraad heeft in haar vergadering van dinsdag 9 november 2021 besloten dat – gezien de sterk oplopende besmetting cijfers – de kerkdiensten volgens de geldende regels mogen worden bezocht zonder QR code te tonen, met een maximum van totaal 80 personen.

Er is een dringend advies om alleen naar de kerk te komen als u volledig gevaccineerd bent òf als u zeker weet dat u niet besmet bent (d.w.z. als u recent negatief bent getest, genezen van corona en in ieder geval volledig klachtenvrij bent).

We vragen u ook om uw naam en telefoonnummer op te geven bij binnenkomst in de kerk en een mondkapje te dragen totdat u op uw zitplaats bent gekomen. We adviseren om zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Er is voorlopig na de dienst geen mogelijkheid meer om koffie te drinken. Er mag wel gezongen worden, maar het aantal liederen blijft beperkt. Op deze manier hopen we het voor iedereen veilig te houden. U wordt geadviseerd warme kleding aan te trekken omdat de achterdeuren open moeten staan voor ventilatie.

Coronacheck QR-code

Daarnaast is besloten dat alle verdere activiteiten in het kerkgebouw, zoals van repeteren van koren, de koffieochtend op dinsdag, kraam op de markt op woensdag, vergaderingen van kerkenraad, commissies etc. vallen onder andere activiteiten en er dus een QR check moet worden uitgevoerd. Dus ook de bijeenkomsten over het beroepingswerk vallen hieronder.

Namens de Kerkenraad, Theo M. Slagboom, Voorzitter Wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid

Schoenendoosactie

Zoals ieder jaar willen we ook nu weer meedoen aan de schoenendoosactie: iedereen die wil kan één of meer schoenendozen vullen met kadootjes voor kinderen  in Moldavië die in armoede leven. Voor de kinderen die de dozen ontvangen is elke doos een grote schat! Wilt u ook een kind blij maken? 

Dit jaar doen we twee dingen anders dan anders:

1) U kunt in de komende weken alvast dingetjes meebrengen die later in de schoenendozen gestopt kunnen worden. Hebt u bv. potloden, pennen, schriften,  kunststof bekers, klein speelgoed, tandpasta en dergelijke, dan kunt u die meebrengen naar de kerk. Let wel: alles in goede staat, klein formaat en niet bederfelijk , in elk geval geen etenswaren of vloeistoffen. In de kerk komt een mand te staan, waarin we deze dingen verzamelen.

2) In de kerkdienst van 14 november a.s. willen we uitgebreid aandacht besteden aan de actie. Op die zondag kunt u vanuit de kerk een of meer schoenendozen meenemen (plus een paar van de ingezamelde dingetjes) om die thuis verder te vullen. De gevulde dozen kunt u in de weken daarna weer meebrengen naar de kerk. Op zondag 19 december is de laatste inlevermogelijkheid. Vanuit de kerk zorgen we daarna voor centrale verzending. 

In de afgelopen jaren hebben we gemiddeld ongeveer dertig gevulde schoenendozen ingezameld. Dit jaar gaan we voor MINSTENS het dubbele! Doet u ook mee???

Voor meer informatie: zie de folders op de tafel in de hal! Of bel/mail met Desiree (026-3621367 bendeesmepo@hotmail.com) of Mimi (026-3234300 m.averesch@kpnplanet.nl

Met hartelijke groet, Desirée, Mimi, LInda en Pierre