Articles by Henk

Oproep aan alle gemeenteleden: houd contact!

Als gevolg van de huidige situatie kunnen kerkdiensten en andere bijeenkomsten niet meer doorgaan. Noodgedwongen zitten we allemaal zo veel mogelijk thuis en niemand weet nog hoe lang dat zal gaan duren.
Natuurlijk proberen we allemaal er het beste van te maken, maar dat zal niet voor iedereen makkelijk wezen. Een bezoek door predikant of vrijwilliger zal in de komende tijd vaak niet wenselijk of mogelijk zijn. 

Juist daarom is het van belang om met elkaar contact te houden en naar elkaar te blijven omzien! We willen alle gemeenteleden oproepen telefonisch contact te zoeken en te onderhouden met elkaar, met name ook met gemeenteleden (en anderen) van wie we kunnen vermoeden dat de situatie voor hen problemen geeft. Vraag elkaar hoe het gaat, of het is vol te houden en of er misschien hulp nodig is.

Is er hulp nodig  en bent u zelf niet in de gelegenheid om die hulp te geven, dan vragen we u dat te melden. We hebben voor dit doel een centraal mailadres aangemaakt, zodat we enigszins overzicht kunnen houden. Het mailadres is: hulpvraag@pgarnhem-zuid.nl

Vindt u mailen lastig, dan mag u natuurlijk ook gewoon bellen met een van diakenen (Ed Hoek – 06-55056438, Mimi Averesch – 026-3234300) of een van de predikanten.

We hopen dat er ook mensen zijn die hulp kunnen en willen geven, bijvoorbeeld door het doen van boodschappen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Ook dat kunt u aan ons doorgeven.

Tenslotte: Voor ons allemaal is dit een nieuwe situatie, waarin we moeten zoeken naar manieren om juist nu gemeente te kunnen zijn met en voor elkaar. Hebt u een goed idee, een vraag of opmerking, dan hopen we dat u die aan ons zult melden.

Met vriendelijke groet,

Pierre Eijgenraam, Hubertien Oostdijk, Ed Hoek, Mimi Averesch en de werkgroepleden van ‘omzien naar elkaar’.