Henk

Groene vraag van de week: ideeën gevraagd voor de kerktuin

De Bijbel begint met een tuin: de Hof van Eden. En met Pasen wordt de graftuin tot Tuin van de Verrijzenis. Daarom is het niet vergezocht, om als gemeente aandacht en liefde te besteden aan onze kerktuin…

Terwijl het perk bij de ingang van de kerk mooi begint te groeien en bloeien, hebben wij op 2 juni met een betrokken groep gemeenteleden verder gebrainstormd over de rest van de kerktuin. Wat willen en kunnen we nog meer? Hoe kan de kerktuin een kans zijn voor verbinding met mensen in de wijk? Hoe kan de tuin een fijnere plek worden voor de kinderen en jongeren in onze gemeente? Hoe kunnen we in onze kerktuin voortbouwen op het thema duurzaamheid? Hoe kan de beplanting ook verwijzen naar bijbel of geloof, bijvoorbeeld met een vijgenboom, bijbelse kruiden, of iets meditatiefs? En als we plannen maken, hoe doen we het dan verantwoord qua veiligheid en onderhoud?

De komende tijd willen wij samen met de tuinvrijwilligers, kerkenraad, kerkrentmeesters en kinderdienstleiding, verdere plannen ontwikkelen. Niets is nog definitief. Wel geeft het energie om met elkaar te brainstormen. Graag nodigen we u, jou, uit om mee te denken:

  • Wat vind je belangrijk dat er in de kerktuin plaats kan vinden?
  • Heb je concrete ideeën?
  • Heb je zorgen of voorwaarden die je wilt noemen?
  • Wil je zelf meehelpen om nu of in de toekomst de tuin te onderhouden?

Alle suggesties zijn welkom! Je kunt ze mailen aan Joke Koskamp: jokekoskamp@gmail.com.

Bij voorbaat dank!

Walking dinner

De vakantie nadert. Velen zijn bezig met de voorbereidingen hiervan. Maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nieuwe seizoen. Fijn dat ik u kan vertellen dat er op vrijdag 7 oktober weer een Walking Dinner wordt georganiseerd. Noteer alvast de datum in uw agenda. In de komende weken houden we u op de hoogte hoe het verder gaat. Nog een mooie tekst die hier op slaat, is:

Mensen hebben elkaar nodig.

Relaties vormen de grootste attractie

in het pretpark van het leven.         ( Neale D. Walsch)

Nieuwe predikant

Maandag 23 mei heeft het voltallige moderamen namens de wijkkerkenraad Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid de beroepingsbrief overhandigd aan Proponent Mattijs Jonker uit Houten in de vacature van ds. Hubertien Oostdijk-van Andel.

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat Mattijs Jonker het beroep heeft aanvaard.

De bevestigingsdienst zal op zondag 4 september 2022 om 14.30 uur plaats vinden. De bedoeling is dat het gezin Jonker in Arnhem Zuid gaat wonen.

Namens de wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid       Theo M. Slagboom, voorzitter

Gesprekskring over Paulus

De apostel Paulus is in de kerken niet altijd meer populair. Zijn geschriften zijn vaak moeilijk te lezen en worden als dogmatisch en vrouwonvriendelijk beschouwd. Mede daarom(?) wordt er in onze diensten niet zo heel vaak meer uit zijn geschriften gelezen. Dat neemt niet weg dat Paulus toch van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van het christendom. Vaak vergeten we ook dat zijn brieven ouder zijn de meeste Evangeliën. En bij vlagen staat er ook veel prachtigs in. Redenen genoeg om zijn geschriften nog eens opnieuw te lezen en met elkaar te bespreken. De inzet is niet per se dat we het met alles eens hoeven te zijn of alles mooi moeten vinden. Hopelijk levert het wel mooie gesprekken op over geloof en leven. De gedachte is om eenmaal per maand bijeen te komen met mensen uit de hele stad en wellicht ook uit verschillende kerken, op nog nader te bepalen data (vanaf september) en locatie. Hebt u belangstelling? Graag een berichtje aan mij.     Ds. Pierre Eijgenraam, 026-3519531, jpeijgenraam@kpnmail.nl