Articles by Margo

Oproep voor vrijwilligers bij de kerkdiensten

Voor het begeleiden van de kerkgangers bij de ingang, en naar de kerkzaal toe, zoeken we nog twee of drie vrijwilligers. Wie wil eens in de twee / drie weken hieraan meewerken? Zolang we nog volgens de strenge richtlijnen moeten werken, kunnen we niet zonder u. U kunt zich ook via het mailadres kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl aanmelden. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hubertien Oostdijk.

Verkoop De Kandelaar en Bethlehemkerk

Zoals bekend is het CvK, vertegenwoordigd door Bert Kuiper, voortvarend aan de slag gegaan met de verkoop van de kerkgebouwen, die na september 2020 niet meer door ons worden gebruikt. Het verheugt me u te kunnen meedelen, dat inmiddels zowel de Kandelaar als de Bethlehemkerk zijn verkocht, aan respectievelijk de kerkgenootschappen Evangeliegemeente ‘De Deur’ Arnhem en ‘C3 Rivers Church’. Het transport en de daadwerkelijke overdracht zal in het najaar plaatsvinden, nadat we afscheid hebben genomen van de betreffende kerkgebouwen en onze intrek hebben genomen in de Salvatorkerk en de Nieuwe Kerk. Dick van Dijk, voorzitter Algemene Kerkenraad

Bijzondere verjaardagen

Zoals de meesten van u misschien al wel weten is het verjaardagsfonds niet meer. Daarvoor in de plaats krijgen mensen bij een bijzondere verjaardag een bloemetje vanuit de kerk. Dat gebeurt bij de lustrumleeftijden (75, 80, 85, 90) en ieder jaar boven de 90!

Hubertien Oostdijk

Bazar 54: winkel voor vluchtelingen

In Elderhoeve wonen 450 vluchtelingen uit verschillende landen. In de pastorie van de Lucaskerk (Rijksweg West 54  in Elden) is een winkeltje ingericht. De bewoners van Elderhoeve kunnen daar hun eigen kleding en huishoudelijke spullen uitzoeken, tegen een kleine vergoeding. U kunt uw overtollige spullen, heel en schoon, brengen op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We stellen uw bijdrage enorm op prijs.                                                            Bazar54