Belangrijk bericht aanmelden kerkdienst!

Gelukkig gaat het de goede kant op met het aantal besmettingen en mogen er weer wat meer mensen iedere zondag naar de kerk. Aanmelden blijft echter wel van belang, zonder aanmelding vooraf kunnen we helaas geen toegang verlenen. Voor het aanmelden geldt nog steeds:

  • Voor vrijdagavond 20.00 uur opgeven via: kerkdienst@pgarnhem-zuid.nl. Hierbij hanteren we: geen bericht is goed bericht en staat u op de lijst. Alleen als er geen plek meer is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 
  • Telefonisch aanmelden (alleen indien via de mail geen optie is) via een nieuw telefoonnummer: 06-2032 6796.

Indien niet wordt opgenomen, verzoeken wij u de voicemail in te spreken met uw naam en voor welke zondag u zich aanmeldt. U kunt er dan vanuit gaan dat u op de lijst komt te staan. Dus ook hier geldt, dat u alleen wordt teruggebeld als er geen plek meer is. (Aanmelden dus niet meer via Berte van Zeist zelf).

  • Dat u bij binnenkomst van het kerkgebouw een mondkapje draagt tot u op de aangewezen plek zit;
  • Verder alle door het RIVM vastgestelde richtlijnen volgt;
  • U niet mag meezingen. 

Berte van Zeist