Belijden – Belijden-is-doen

Het is niet meer vanzelfsprekend dat er elk jaar een groep jonge mensen belijdenis doet van hun geloof. Gelukkig komt het toch nog steeds voor dat jongere of oudere mensen deze stap willen zetten en daar met anderen over willen praten. Wie dat overweegt is van harte welkom; we zoeken in overleg naar een passend traject en naar inspirerende gesprekspartners. Ook als je aarzelt, niet weet wat je ervan moet denken of vragen hebt ben je welkom. De wijkpredikanten gaan er graag over met je in gesprek.