Bericht over de kerktuin    

Van harte willen wij iedereen bedanken die eerder deze zomer reageerde op onze oproep voor ideeën over de kerktuin. Het deed ons goed om zoveel mooie suggesties te ontvangen. Ook was het zinvol enkele bedenkingen over veiligheid en haalbaarheid te vernemen. De genoemde suggesties overstijgen de taakstelling en zeggenschap van de werkgroep duurzaamheid. Naast ideeën over biodiversiteit en passende beplanting, zitten er ideeën bij die het kinder- en jongerenwerk van onze gemeente betreffen, ideeën die raken aan onze samenwerking met de gemeente Arnhem en de Groene Route Malburgen, en ideeën die gaan over de relatie van onze gemeente met buurtbewoners. Wij hebben daarom de genoemde ideeën doorgegeven aan de voorzitter van de wijkkerkenraad en de wijkkerkrentmeesters. Zij hebben aangegeven van harte bereid te zijn te kijken hoe de genoemde ideeën de komende tijd kunnen worden omgesmeed tot een samenhangend, breed gedragen plan. Wordt vervolgd dus!

Werkgroep Duurzaamheid