Beroeping predikant

Op 3 mei j.l. hielden we onze gemeentevergadering in verband met de beroeping van een nieuwe predikant. De voorzitter van de beroepingscommissie gaf een heldere samenvatting van de gevolgde procedure en werkwijze.  Aansluitend mochten we Mattijs Jonker en echtgenote Anneke verwelkomen. Nadat Mattijs zichzelf had voorgesteld was er gelegenheid om vragen te stellen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Daarna kon er gestemd worden. UItslag: 85 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding. Dat betekent dat we Mattijs Jonker -met enthousiasme- willen beroepen als onze nieuwe predikant. Er geldt nog een termijn van 5 dagen waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de gevolgde procedure. Mocht u een bezwaar hebben, dan kunt u dat indienen bij dhr. Wiebe de Jager,  scriba van de wijkkerkenraad: scriba@pgarnhem-zuid.nl.

Als ook de Algemene Kerkenraad formeel heeft ingestemd, kan de beroepingsbrief worden overhandigd. Mattijs heeft daarna maximaal drie weken tijd om zijn besluit te nemen.

Namens de kerkenraad, Theo M. Slagboom, voorzitter Wijkkerkenraad Arnhem-Zuid