Beroepingswerk

De opkomst bij de gemeentevergaderingen van 16 november over het beroepingswerk viel ons wat tegen, maar het waren inhoudelijk goede bijeenkomsten. De aanwezige leden van de beroepingscommissie hebben zich voorgesteld en de concept-profielschetsen zijn met ‘de zaal’ besproken. Dat heeft een heel aantal nuttige en goede suggesties opgeleverd, waarvoor dank!
Let wel: ook wie niet aanwezig was heeft nog de mogelijkheid om op persoonlijke titel te reageren op de teksten die vorige week zijn meegestuurd met de nieuwe brief en ook nog in de kerk voor u klaarliggen. U kunt uw reactie sturen naar beroepingscommissie@pgarnhem-zuid.nl of schriftelijk aan: beroepingscommissie, p.a. Salvatorkerk, Salvatorplein 274, 6932 AH Arnhem.

Hoe gaat het nu verder? De beroepingscommissie zal in de week van 22 november starten met haar werkzaamheden en zal zo spoedig mogelijk -mede op basis van uw opmerkingen!- een definitieve tekst vaststellen voor de profielschetsen en voor een advertentie. Daarna begint het zoeken naar geschikte kandidaten. Uiteraard zal dan ook aan u als gemeente worden gevraagd om namen te noemen van mogelijk geschikte kandidaten. Als alles loopt zoals wij hopen, zullen we komende zomer onze nieuwe predikant kunnen verwelkomen.

De beroepingscommissie is bijna compleet! De leden zijn, in alfabetisch volgorde: Taco Bos, Nicole van Doesburg, Reijer Eelman, Lyska van der Elst, Bertrand Hoek, Ingrid de Jonge. Kees Oostdijk, Carolien Schaaders en Ton Verduijn. We wachten nog op de benoeming van een toegevoegd lid namens de Algemene (stedelijke) kerkenraad. Pierre Eijgenraam is ‘consulent’ in een adviserende rol. De commissie zal in de komende week voor het eerst bijeenkomen; hopelijk wordt dan ook duidelijk wie voorzitter en secretaris zullen zijn. We wensen de commissie wijsheid, maar ook veel plezier bij deze bijzondere taak!