Predikant

Als predikant ben ik beschikbaar voor een goed gesprek, een luisterend oor, meedenken over een goed idee en aandacht voor uw vragen en klachten. Aarzelt u niet om contact met mij op te nemen!

Verder kunt u een beroep op mij doen als u bijvoorbeeld wordt opgenomen in een ziekenhuis, als u een kind wilt laten dopen, uw huwelijk of relatie wilt laten inzegenen of voor een kerkelijke begrafenis of crematie. In al deze situaties geldt: hoe eerder u contact opneemt, hoe beter!

Pierre Eijgenraam

Ik ben getrouwd met Elisabeth, vader van twee tienerzonen. Na mijn theologiestudie in Amsterdam ben ik eerst vier jaar dominee geweest in de provincie Drenthe. Van daaruit kwam ik in 1993 naar Arnhem, waar ik wijkpredikant werd voor de toenmalige Pniël- en de Opstandingskerk. In 2007 ben ik ‘de brug over’ gegaan naar de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid. Aantrekkelijk vond – en vind –  ik hier de goede oecumenische contacten en de betrokkenheid van de kerken bij de zeer veelkleurige samenleving in ons stadsdeel.

Ik vind het fijn om bezig te zijn met liturgie en kerkdiensten; daarnaast ben ik ook betrokken bij allerlei andere activiteiten: het kerkcafé, bijeenkomsten rond ‘mediteren en bidden’, verschillende gespreksgroepen en de ontmoetingskring ‘kinderen van Abraham’ waarin christenen, moslims en joden elkaar ontmoeten. Last but not least noem ik de wijkgemeente zelf, die bestaat uit heel veel interessante, betrokken, lieve – en soms ook wat eigenwijze (gelukkig maar, misschien ben ik dat zelf ook wel) – mensen.

Mocht u mij nodig hebben, mijn adres is Rosendaalseweg 534, 6824 KS Arnhem

tel 026-3519531, mail ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl

Kerkelijk werker Margriet Kok

Bij de Protestantse gemeente Arnhem Zuid is veel verandering. Twee wijkgemeenten groeien na een fusie naar elkaar toe. Het kerkgebouw De Kandelaar is verkocht en de Salvatorkerk verbouwd. De predikant Hubertien Oostdijk-van Andel vertrok naar een andere gemeente.

En nu kom ik, Margriet Kok, tijdelijk als een kerkelijk werker. Ik zal me onder meer richten op het vrijwilligersbeleid waaronder het jeugdbeleid, de verdere integratie van de beide wijken de Kandelaar en de Salvator. Ook zal ik een rol hebben bij nieuwe initiatieven en mogelijk pastoraat. Inmiddels ben ik gestart met het voeren van gesprekken met vrijwilligers. Hierbij treffen me de betrokkenheid en het vertrouwen om als gemeente verder te gaan in de ontwikkeling. Ik hoop de komende periode mijn steentje bij te kunnen dragen in de gemeente!

Kort iets over mezelf: ik woon in Arnhem. Mijn man en ik hebben drie uitwonende kinderen. Ik werk ruim tien jaar als diaconaal consulent bij het College van Diakenen in Arnhem. Ik vind het fijn om naast de diaconie ook werkzaam te zijn in uw gemeente. In de viering komende zondag zal ik me voorstellen aan de gemeente.

Doorgaans zijn mijn werkdagen woensdagmiddag, donderdag en vrijdag. Als u contact wilt: ik ben via de mail te bereiken op margriet.kok.mk@gmail.com en mobiel: 06 81248710.