Predikanten

Als predikanten zijn wij beschikbaar voor een goed gesprek, een luisterend oor, meedenken over een goed idee en aandacht voor uw vragen en klachten. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen!

Verder kunt u een beroep op ons doen als u bijvoorbeeld wordt opgenomen in een ziekenhuis, als u een kind wilt laten dopen, uw huwelijk of relatie wilt laten inzegenen of voor een kerkelijke begrafenis of crematie. In al deze situaties geldt: hoe eerder u contact opneemt, hoe beter!

Hubertien Oostdijk-van Andel

Al heel wat jaren sta ik hier in Arnhem. Voorheen verbonden aan ‘de Kandelaar’ nu zijn we één wijkgemeente en ben ik dus verbonden aan Arnhem-Zuid. Mijn hart ligt bij het pastoraat, uiteraard het ‘crisispastoraat’, maar als u met vragen worstelt of graag een goed gesprek wilt, mag u mij altijd bellen of mailen. De wijken waar ik vooral aan verbonden ben, zijn het dorp Elden en de wijk Elderveld. Ook het voorgaan in vieringen is een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Verder begeleid ik al jaren samen met een collega van de Eusebiusparochie en een vrijwilliger van het welzijnswerk ouderen een rouwgroep. Ieder jaar opnieuw start er een nieuwe groep en gezien de opkomst en de plaatsen waar men vandaan komt voorziet dat in een behoefte. Het contact met lotgenoten blijkt heilzaam te zijn.

Ik ben getrouwd met Kees en heb twee tienerdochters. U mag me gerust bellen of mailen. Mijn gegevens zijn:

Schepen Leijdeckerstraat 27, 6831KE Arnhem

tel 026-3237577, mail oostdijkvanandel@hetnet.nl

Pierre Eijgenraam

Ik ben getrouwd met Elisabeth, vader van twee tienerzonen. Na mijn theologiestudie in Amsterdam ben ik eerst vier jaar dominee geweest in de provincie Drenthe. Van daaruit kwam ik in 1993 naar Arnhem, waar ik wijkpredikant werd voor de toenmalige Pniël- en de Opstandingskerk. In 2007 ben ik ‘de brug over’ gegaan naar de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid. Aantrekkelijk vond – en vind –  ik hier de goede oecumenische contacten en de betrokkenheid van de kerken bij de zeer veelkleurige samenleving in ons stadsdeel.

Ik vind het fijn om bezig te zijn met liturgie en kerkdiensten; daarnaast ben ik ook betrokken bij allerlei andere activiteiten: het kerkcafé, bijeenkomsten rond ‘mediteren en bidden’, verschillende gespreksgroepen en de ontmoetingskring ‘kinderen van Abraham’ waarin christenen, moslims en joden elkaar ontmoeten. Last but not least noem ik de wijkgemeente zelf, die bestaat uit heel veel interessante, betrokken, lieve – en soms ook wat eigenwijze (gelukkig maar, misschien ben ik dat zelf ook wel) – mensen.

Mocht u mij nodig hebben, mijn adres is Rosendaalseweg 534, 6824 KS Arnhem

tel 026-3519531, mail ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl