Predikant

Als predikant ben ik beschikbaar voor een goed gesprek, een luisterend oor, meedenken over een goed idee en aandacht voor uw vragen en klachten. Aarzelt u niet om contact met mij op te nemen!

Verder kunt u een beroep op mij doen als u bijvoorbeeld wordt opgenomen in een ziekenhuis, als u een kind wilt laten dopen, uw huwelijk of relatie wilt laten inzegenen of voor een kerkelijke begrafenis of crematie. In al deze situaties geldt: hoe eerder u contact opneemt, hoe beter!

Pierre Eijgenraam

Ik ben getrouwd met Elisabeth, vader van twee tienerzonen. Na mijn theologiestudie in Amsterdam ben ik eerst vier jaar dominee geweest in de provincie Drenthe. Van daaruit kwam ik in 1993 naar Arnhem, waar ik wijkpredikant werd voor de toenmalige Pniël- en de Opstandingskerk. In 2007 ben ik ‘de brug over’ gegaan naar de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid. Aantrekkelijk vond – en vind –  ik hier de goede oecumenische contacten en de betrokkenheid van de kerken bij de zeer veelkleurige samenleving in ons stadsdeel.

Ik vind het fijn om bezig te zijn met liturgie en kerkdiensten; daarnaast ben ik ook betrokken bij allerlei andere activiteiten: het kerkcafé, bijeenkomsten rond ‘mediteren en bidden’, verschillende gespreksgroepen en de ontmoetingskring ‘kinderen van Abraham’ waarin christenen, moslims en joden elkaar ontmoeten. Last but not least noem ik de wijkgemeente zelf, die bestaat uit heel veel interessante, betrokken, lieve – en soms ook wat eigenwijze (gelukkig maar, misschien ben ik dat zelf ook wel) – mensen.

Mocht u mij nodig hebben, mijn adres is Rosendaalseweg 534, 6824 KS Arnhem

tel 026-3519531, mail ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl