Predikanten

Als predikant zijn we beschikbaar voor een goed gesprek, een luisterend oor, meedenken over een goed idee en aandacht voor uw vragen en klachten. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen!

Verder kunt u een beroep op onsdoen als u bijvoorbeeld wordt opgenomen in een ziekenhuis, als u een kind wilt laten dopen, uw huwelijk of relatie wilt laten inzegenen of voor een kerkelijke begrafenis of crematie. In al deze situaties geldt: hoe eerder u contact opneemt, hoe beter!

Voor de wijkindeling tussen beide predikanten: klik hier.

Pierre Eijgenraam

Ik ben getrouwd met Elisabeth, vader van twee tienerzonen. Na mijn theologiestudie in Amsterdam ben ik eerst vier jaar dominee geweest in de provincie Drenthe. Van daaruit kwam ik in 1993 naar Arnhem, waar ik wijkpredikant werd voor de toenmalige Pniël- en de Opstandingskerk. In 2007 ben ik ‘de brug over’ gegaan naar de Salvatorkerk in Arnhem-Zuid. Aantrekkelijk vond – en vind –  ik hier de goede oecumenische contacten en de betrokkenheid van de kerken bij de zeer veelkleurige samenleving in ons stadsdeel.

Ik vind het fijn om bezig te zijn met liturgie en kerkdiensten; daarnaast ben ik ook betrokken bij allerlei andere activiteiten: het kerkcafé, bijeenkomsten rond ‘mediteren en bidden’, verschillende gespreksgroepen en de ontmoetingskring ‘kinderen van Abraham’ waarin christenen, moslims en joden elkaar ontmoeten. Last but not least noem ik de wijkgemeente zelf, die bestaat uit heel veel interessante, betrokken, lieve – en soms ook wat eigenwijze (gelukkig maar, misschien ben ik dat zelf ook wel) – mensen.

Mocht u mij nodig hebben, mijn adres is Rosendaalseweg 534, 6824 KS Arnhem, tel 026-3519531, mail ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl

Mattijs Jonker

Ik ben Mattijs Jonker, getrouwd met Anneke, en vader van een dochter. Mijn studie heb ik gevolgd in Utrecht en Amsterdam. Tijdens en na mijn studie heb ik gewerkt met mensen met een lichamelijke beperking, waaronder in Arnhem. En ik heb ook een jaar gewoond en gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, bij een l’Arche gemeenschap in Engeland. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt als seniorenpastor in Houten. Naast studeren en werken ben ik betrokken geweest bij verschillende leefgemeenschappen in Utrecht, waarin we bouwden aan nieuwe, kleine gemeenschapsvormen voor de kerk. Die ervaringen neem ik graag mee in het verder bouwen aan de geloofsgemeenschap in Arnhem-Zuid.

Mijn werkdagen zijn dinsdag (om de week), woensdag en donderdag. U kunt me bereiken via 06-43524598 en het mailadres ds.jonker@pgarnhem-zuid.nl.