Bidden

Mediteren en bidden

Het valt niet altijd mee in een druk bestaan het hoofd boven water te houden. Aandacht, rust, stilte en concentratie zijn schaarse goederen geworden. Dat is jammer, ook omdat vele generaties voor ons de ervaring hebben opgedaan, dat juist die dingen kunnen helpen om iets van God te ervaren.
Op de avonden ‘mediteren en bidden’ proberen we ons – eenmaal per maand – hierin te oefenen. We doen een of meer meditatieoefeningen en verbinden die met verschillende vormen van christelijk bidden en mediteren. Er brandt een kaars, vaak wordt er ook wat gezongen. Voor een aantal mensen zijn dit heel waardevolle avonden, maar het kringetje mag best wat groter worden. Kom gerust eens meedoen en ervaren! De bijeenkomsten zijn afwisselend op maandag en donderdag van 20.00 tot 22.00 uur.