Bidden

mediteren en bidden

Het valt niet altijd mee in een druk bestaan het hoofd boven water te houden. Aandacht, rust, stilte en concentratie zijn schaarse goederen geworden. Dat is jammer, ook omdat vele generaties voor ons de ervaring hebben opgedaan, dat juist die dingen kunnen helpen om iets van God te ervaren.
Op de avonden ‘mediteren en bidden’ proberen we ons – eenmaal per maand – hierin te oefenen. We doen een of meer meditatieoefeningen en verbinden die met verschillende vormen van christelijk bidden en mediteren. Er brandt een kaars, vaak wordt er ook wat gezongen. Voor een aantal mensen zijn dit heel waardevolle avonden, maar het kringetje mag best wat groter worden. Kom gerust eens meedoen en ervaren!


gebedsgroep

Iedere derde of vierde woensdag van de maand – van 15.30 tot 17.00 uur – komen de deelnemers van de gebedsgroep bij elkaar om te bidden voor de gemeente. We zingen uit het nieuwe Liedboek en uit Opwekking, we lezen samen een gedeelte uit de Bijbel en tot slot bidden we samen voor het werk in onze gemeente, gebedspunten die de predikanten inbrengen en andere actuele thema’s. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden.

De gebedsgroep komt samen bij Gré de Vos (Hortensiastraat 63, 026 321 32 26).