Bloemenfonds

130403salvatorkerk-037

Het liturgisch centrum wordt tijdens een kerkdienst altijd opgesierd met een fraai bloemstuk. Na afloop van de vieringen worden deze bloemen bezorgd bij mensen thuis of in het ziekenhuis.

Voor deze bloemengroeten is uw gift van harte welkom op rekening NL 75 RABO 0373 7448 46 t.n.v. Diaconie PGA-Zuid, onder vermelding van “Bloemenfonds”.

Weet u iemand die wel een bloemetje kan gebruiken?

Hanneke Nieuwland is aanspreekpunt voor de bloemen in de wijk rondom de voormalige Kandelaar. Mimi Averesch is aanspreekpunt voor de wijk rondom de Salvatorkerk.
Het is altijd van belang dat we met elkaar meeleven en Omzien naar Elkaar. Als diakenen zijn wij de oren en ogen van de gemeente, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig. Kent u iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken door middel van een bloemstukje of een bosje bloemen, geef het dan door aan onderstaande contactpersonen.
Ten tweede zoeken wij nog enkele gemeenteleden voor het rondbrengen van de bloemen, omdat er een aantal mensen zijn gestopt vanwege hun hoge leeftijd. Het is leuk werk om een aantal keren per jaar te doen. En zoals u weet, maken vele handen licht werk. U kunt zich aanmelden bij: