Collecten

Op zondag 5 juli is de eerste collecte bestemd voor: Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes op vakantie gaan, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een pretpark in de buurt. Nu slechts een beperkt aantal mensen bij de zondagse viering aanwezig mag zijn, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: collecte binnenlands diaconaat 5 juli. De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2 e collecte 5 juli. De derde collecte is bestemd voor de renovatie en verbouwingen van de kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3 e collecte 5 juli.