Communicatie

Zuiderbrief 

Iedere week verschijnt een brief vol nieuws. Hierin vindt u informatie over de zondagse viering, activiteiten in de komende week, nieuws uit de gehele gemeente en “wel en wee”. Ooit heette deze uitgave ‘zondagsbrief’ of ‘weekbrief’; de laatste jaren was hij bekend als ‘de nieuwe brief’. Nu dus Zuiderbrief! Deze informatiebrieven worden uitgereikt bij de zondagse vieringen en op verzoek per e-mail toegezonden. Voor de Zuiderbrief kunt u vóór donderdag 12.00 uur kopij aanleveren via onderstaand mailadres. Hier kunt zich (net als ruim 250 anderen) ook aanmelden als u de Zuiderbrief per mail wilt ontvangen:


Website

Onze website wordt bijgehouden door de webmasters. Deze zijn bereikbaar op het mailadres webmaster@pgarnhem-zuid.nl. We ontvangen graag tips, op- en aanmerkingen en nieuw te plaatsen informatie.


Adressenboekje

Omdat er geen telefoonboeken meer bestaan en contactgegevens niet zonder toestemming gedeeld mogen worden, maken we ieder jaar een intern adressenboekje. Het bevat namen, adressen, telefoonnummers en mailadressen van mensen die daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Alleen wie er in staat krijgt een exemplaar. Nieuwe gegevens of wijzigingen kunt u doorgeven aan Alie Brandwijk, 026-3233169 of a.brandwijk@hetnet.nl.


Taakgroep Communicatie

De taakgroep Communicatie houdt zich stadsbreed bezig met de communicatie van de PGA. De taakgroep is een adviesorgaan onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, en stelt haar diensten beschikbaar voor alle groepen en commissies binnen de PGA. Zij geeft advies over zaken als websites, sociale media, nieuwsbrieven, persberichten, posters, folders, flyers en alle ander vormen van communicatie binnen en rondom de PGA. De taakgroep is bereikbaar via communicatie@pgarnhem.nl.