Communicatie

De nieuwe brief 

Iedere week verschijnt een brief vol nieuws. Hierin vindt u informatie over de zondagse viering, activiteiten in de komende week en “wel en wee”. Sinds september 2017 is de titel ‘De nieuwe brief’ (voorheen zondagsbrief en weekbrief) met nieuws uit de gehele wijkgemeente (en meer). Deze informatiebrieven worden uitgereikt bij de zondagse vieringen en op verzoek per e-mail toegezonden. Voor De nieuwe brief kunt u vóór donderdag 12.00 uur kopij aanleveren via onderstaand mailadres. Hier kunt zich (net als ruim 250 anderen) ook aanmelden als u De nieuwe brief per mail wilt ontvangen:


Zuiderbries

Zuiderbries is een informatieblaadje dat ongeveer 3 of 4 keer per jaar bij alle gemeenteleden in de bus valt. Hierin vindt u steeds informatie over de diensten en activiteiten in de komende periode. Kopij kan gestuurd worden naar zuiderbries@pgarnhem-zuid.nl


Kerkperspectief

Kerkperspectief is een vierwekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem. Hierin vindt u algemene informatie over ontwikkelingen binnen de PGA, maar ook informatie uit de afzonderlijke wijken. Een abonnement op Kerkperspectief is kosteloos, wel wordt u jaarlijks gevraagd om een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken.

Henny Kalisvaart is de wijkredacteur voor Kerkperspectief. Het mailadres is : kerkperspectief@pgarnhem-zuid.nl.


Website

Onze website wordt bijgehouden door de webmasters. Deze zijn bereikbaar op het mailadres webmaster@pgarnhem-zuid.nl. We ontvangen graag tips, op- en aanmerkingen en nieuw te plaatsen informatie.


Taakgroep Communicatie

De taakgroep Communicatie houdt zich stadsbreed bezig met de communicatie van de PGA. De taakgroep is een adviesorgaan onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, en stelt haar diensten beschikbaar voor alle groepen en commissies binnen de PGA. Zij geeft advies over zaken als websites, sociale media, nieuwsbrieven, Kerkperspectief, persberichten, posters, folders, flyers en alle ander vormen van communicatie binnen en rondom de PGA. De taakgroep bestaat uit stadspredikant Elsje Pot en twee PGA-leden met relevante ervaring. De taakgroep is bereikbaar via communicatie@pgarnhem.nl.