Contactgegevens

Salvatorkerk

Salvatorplein 274, 6832 AH Arnhem, tel: 026-3212159

Koster, mail koster@pgarnhem-zuid.nl

Contactpersoon: J. Tjepkema, kerkmeester, tel: 026-3230427

Klik hier voor het Gebruiksplan Salvatorkerk.

Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog

Informatie hierover is te vinden op De Regenboog

Predikanten

Ds. Pierre Eijgenraam, Rosendaalseweg 534, 6824 KS Arnhem, tel: 026-3519531, mail ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl

Overig

Scriba kerkenraad Wiebe de Jager, tel: 026-3813796, mail: scriba@pgarnhem-zuid.nl

Wijkredactie Kerkperspectief, Henny Kalisvaart; mail: kerkperspectief@pgarnhem-zuid.nl

Redactie De nieuwe brief (voorheen Zondagsbrief & Weekbrief), mail: denieuwebrief@pgarnhem-zuid.nl

Beamergroep, mail: beamergroep@pgarnhem-zuid.nl

Webmaster, mail: webmaster@pgarnhem-zuid.nl

Meldpunt seksueel misbruik

Helaas komt seksueel misbruik ook voor binnen de Protestantse Kerk.
Vrouwen en mannen die dat is overkomen, kunnen voor steun en begeleiding terecht bij SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. SMPR helpt seksueel misbruik in relaties
binnen de kerk bestrijden en voorkomen.
De eerste loyaliteit van de SMPR ligt bij de slachtoffers. SMPR heeft vertrouwenspersonen waar u mee kunt praten. Zie www.smpr.nl of 030 303 8590.