Contactgegevens

Salvatorkerk

Salvatorplein 274, 6832 AH Arnhem, tel: 026-3212159

Koster, mail koster@pgarnhem-zuid.nl

  • We zijn op zoek naar een koster voor 15 uur per week. Heeft u een tip? Laat het onze scriba (zie hieronder) even weten!

Contactpersoon: J. Tjepkema, kerkmeester, tel: 026-3230427

Klik hier voor het Gebruiksplan Salvatorkerk.

Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog

Informatie hierover is te vinden op De Regenboog

Predikanten

Ds. Pierre Eijgenraam, Rosendaalseweg 534, 6824 KS Arnhem, tel: 026-3519531, mail ds.eijgenraam@pgarnhem-zuid.nl

ds. Mattijs Jonker, De Weergang 19, 6843 JK Arnhem, tel: 06-4352 4598, mail ds.jonker@pgarnhem-zuid.nl, dinsdag (om de week), woensdag en donderdag.

Overig

Scriba kerkenraad Wiebe de Jager, tel: 026-3813796, mail: scriba@pgarnhem-zuid.nl

Redactie Zuiderbrief (voorheen nieuwe brief), mail: zuiderbrief@pgarnhem-zuid.nl

Beamergroep, mail: beamergroep@pgarnhem-zuid.nl

Webmaster, mail: webmaster@pgarnhem-zuid.nl

Meldpunt seksueel misbruik

Helaas komt seksueel misbruik ook voor binnen de Protestantse Kerk.
Vrouwen en mannen die dat is overkomen, kunnen voor steun en begeleiding terecht bij SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. SMPR helpt seksueel misbruik in relaties
binnen de kerk bestrijden en voorkomen.
De eerste loyaliteit van de SMPR ligt bij de slachtoffers. SMPR heeft vertrouwenspersonen waar u mee kunt praten. Zie www.smpr.nl of 030 303 8590.

Vertrouwenspersonen