Coventry gebed

Elke vrijdag om 12.30 uur is er een gebed om vrede en verzoening in de Waalse kerk. Arnhem heeft, nu al weer jaren geleden, het Coventry kruis ontvangen en is door dit kruis en het wekelijks gebed verbonden met de wereldwijde Coventry gemeenschap. Op veel plekken in de wereld wordt er rond het middaguur gebeden om vrede en verzoening. Een min of meer vaste groep vrijwilligers en voorgangers is daarbij betrokken. Ik draai al vanaf het begin mee in het rooster van de voorgangers.

Om voorganger te zijn hoef je niet gestudeerd te hebben. Er zijn vaste liturgieën. Als voorganger kies je er één uit, een Bijbeltekst, een lied en je formuleert een paar gebeden. Ik zou het leuk vinden als er wat meer mensen van de Protestantse Gemeente Arnhem bij betrokken zijn, als voorganger of vrijwilliger. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen via elsje.pot@pgarnhem.nl. indien nodig kan ik ook doorverwijzen naar de coördinator.

Met vriendelijke groet, Elsje Pot