De diaconie

Ook in 2020 zal de diaconie weer twee projecten een jaar lang ondersteunen.

Voor het ‘kistje’ is gekozen voor: Armoedebestrijding door schuldhulpmaatje. De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen heb- ben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerk ing met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconi e die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

Voor wat betreft de acht vrije collectes is gekozen voor: noodhulp in vergeten land. De Centraal – Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld. Bijna tweederde van de bevolking van 4,6 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Deze voormalige Franse kolonie komt weinig in het nieuws, terwijl daar alle reden toe zou zijn. Sinds een burgeroorlog in 2013 uitbrak verleent Kerk in Actie hier noodhulp via haar internationale kerkel ijke netwerk ACT Alliance. Meer dan een half miljoen mensen zijn naar buurlanden gevlucht. En meer dan 620.000 mensen zijn op de vlucht in eigen land. Deze vergeten mensen hebben onze steun hard nodig! Hanneke Nieuwland