De lichtbollen

De kandelaar op ‘De Kandelaar’

In februari 1980 schrijft ds. Warner in het kerkblad over de vier lichtbollen die aan de zijde van het parkeerterrein boven het gebouw uitsteken. Het ontwerp is van een niet met name genoemde architect, de uitvoering is geheel te danken aan de heer Dingemans uit Elden die er de nodige uren en energie in gestoken heeft. ‘We hopen dat dit duidelijk herkenbare signaal in heel de wijk ook tot een begrip zal worden en dat het voor ons allen de naam van De Kandelaar nog eens zal onderstrepen: dat wij een lichtend licht zullen zijn in de duisternis van deze wereld’. Vermeld wordt ook dat een legaat voor de wijk het mogelijk heeft gemaakt dit baken te realiseren.